drupal hit counter
Bitkisel Tedavi » ba覺rsak mantar覺 bitkisel tedavi
x

Bitkisel Tedavi

襤drar yanmas覺na ne iyi gelir?

襤drar yaparken yanma hissi yaayanlara bu zamana dek s羹rekli maydanoz t羹ketimi 繹nerilmitir.Evet, maydonoz idrar yanmas覺na 癟okiyigeliyor ancak, maydanozdan daha etkili bir besin daha var. drar yanas覺 ikayeti 癟eken hastalar maydonez k羹r羹n羹 i癟emiyorsa, paz覺 t羹ketimine a覺rl覺k verebilirler. 羹nk羹 paz覺 da idrar yanmas覺naiyigelmektedir. 襤drar yanmas覺na bitkisel 癟繹z羹mG繹r羹n羹molarak t覺pk覺 覺spanaa benzeyen, 覺spanak kadaryararl覺birsebzeolanpaz覺, A, C, E ve K […]

Panik Atakla Baa 覺kmak M羹mk羹n

Panik ata覺n tek ba覺na bir hastal覺k olmad覺覺n覺 belirten Mehmet G羹d羹k, Panik atak bir癟ok psikiyatrik hastal覺覺n d覺覺nda; tiroid bozukluklar覺, kanekerinind羹mesi, kalp ve akcierrahats覺zl覺klar覺, beyin t羹m繹rleri, epilepsi, kans覺zl覺k,癟eitlienfeksiyonlar, vitamin eksiklikleri, a覺r覺 kafein t羹ketimi ve baz覺 ila癟lara bal覺 olarak ortaya 癟覺kabilir. Panik atak tek ba覺na bir hastal覺k deil, bir癟ok psikiyatrik veya fizikselrahats覺zl覺覺nbelirtisidir. dedi. arp覺nt覺, kalp at覺lar覺n覺 duyumsama, kalp […]

Hangi Hastal覺k Ast覺m Belirtisidir?

K覺aylar覺yla birlikte hastal覺klar da kap覺ya dayand覺.zelliklesouk havalardankolaycaetkilenen癟ocuklarhastalan覺yor ve s羹rekli 繹ks羹r羹yor.ocuklar覺n繹ks羹r羹kleri genellikle 1-2 haftada d羹zeliyor ama baz覺lar覺nda 2 haftadan daha uzun s羹r羹yor veya nefes s覺k覺mas覺 g繹r羹l羹yor. ks羹r羹羹n ge癟memesi 羹zerine aileler癟ocuklar覺n覺nast覺m, bronit ya da zat羹rre hastal覺klar覺na yakaland覺覺n覺 sanarak endieye kap覺l覺yor. Liv HOSPITALocukSal覺覺 ve Hastal覺klar覺 B繹l羹m羹ndenocukAst覺m ve Alerji Uzman覺 Do癟. Dr. Ahmet Ak癟ay hangi 繹ks羹r羹羹n hangi hastal覺a iaret […]

Boanotu

Boan otu; d羹羹n 癟i癟eigiller familyas覺ndan olup, ortalama 1,5 metre boyunda, 癟i癟ekli, zehirli venemliyerlerde yetien 癟ok y覺ll覺k bir bitkidir. Boan otununT羹rkiye de bir 癟ok 癟eidi bulunuyor. i癟ekleri morrenklidir. Boanotu nunfaydalar覺nelerdir ? Boan otu;ar覺kesicidir. Souk alg覺nl覺覺na iyi gelirken 繹ks羹r羹羹 keser. 襤drars繹kt羹r羹r. Romatizma ve kas ar覺lar覺naiyi gelir.

Ay覺羹z羹m羹

Ay覺 z羹m羹 (Vaccinium arctostaphylos):2 metreye kadar boylanabilen,k覺rm覺z覺癟i癟ekli,meyvelerisiyah覺ms覺renktebir bitki olan Ay覺 z羹m羹, Trabzon ay覺 olarak da bilinir. 襤癟erisinde 癟eitli organik asitler, tanen ve arbutin bulunur. Ay覺 z羹m羹n羹n Faydalar覺 veEtkileri:Mikrop 繹ld羹r羹c羹etkisiile繹zellikleidrar yollar覺ndaki mikroplar覺 繹ld羹rerek bata mesane ve b繹brek iltihaplar覺 olmak 羹zere idrar yolu hastal覺klar覺na kar覺 faydal覺 olur. Ayn覺 zamanda kab覺z edicidir. Gece alt覺n覺 覺slatmay覺 繹nlemeye yard覺mc覺 olur. […]

G羹m羹d羹me

G羹m羹d羹me (Tanacetum parthenium – Chrysanthenum parthenium), 20-60 cm y羹kseklikte, kuvvetli kokulu ve otsu bir bitkidir. Yapraklar覺 par癟al覺, par癟alar seyrek ve t羹yl羹 olup; kapitulumlar dallar覺n ucunda 5-30 癟i癟ekli k羹meler halinde toplanm覺t覺r. Kapitulumlar 13-22 mm 癟ap覺nda, kenardaki 癟i癟ekler dil bi癟iminde ve beyaz, ortadakiler t羹p eklinde ve sar覺 renklidir. Anavatan覺 G羹neybat覺 Avrupa olup, Amerikaya bir s羹s bitkisi olarak […]

Cinsel G羹c羹 Art覺ran ifali Bitkiler

Evliliklerde ki genelde mutsuz yaamlar cinsel isteksizlikten dolay覺 olabiliyor. Tek tarafl覺 ya da 癟ift tarafl覺 olabilen cinsel isteksizlik arzusu gidermek ve art覺k cinsel isteklii ger癟ekletirmek i癟in sizlere ifal覺 bitkiler 繹nermekteyiz. 襤te o ifal覺 bitkiler; Bitki ay覺: V羹cutta ki kan dola覺m覺nda hareketlilik salayan bitki 癟aylar覺yla cinsel yaam konusunda canl覺l覺k kazand覺rabilirsiniz. Y羹ksek enerjiye 癟覺kartabilirsiniz. Tar癟覺n:Rahatlat覺c覺 bir 繹zellie […]

Netice Almak 襤stiyorsan覺z Bitkileri Doru Kullan覺n

lkemiz, bitki t羹r羹 zenginlii a癟覺s覺ndan olduk癟a c繹mert bir floraya sahip. Yakla覺k 羹癟 bin kadar kadar bitki, yery羹z羹nde sadece T羹rkiyede yetiiyor. Bitkilerin bu kadar 癟eitli olmas覺, bitki bilgeliini dourdu. Ayn覺 bitkifarkl覺y繹relerdefarkl覺ekillerde kullan覺labiliyor. Bitkilerle ilgili bilgelik daha 癟ok yerel kaynaklardan derleniyor. Gelibolu ve 癟evresi Ahlat otu:Yapraklar覺 ve meyveleri ezilerek b繹cekle y覺lan sokmalar覺nda kullan覺l覺yor. Banotu:Taze yapraklar覺 eki hamurla […]

Ayd覺n Bitkisel Tedavi

ayd覺n bitkisel tedavi 羹r羹nleri sat覺覺, ayd覺n iline bitki 癟aylar覺 ve aromatik sularla, gastrit, 羹lser, enterit, kolit, midede ikinlik, ba覺rsak rahats覺zl覺klar覺, damar sertlii, sa癟 d繹k羹lmesi, kurdeen, sedef, faranjit, zona, sistit, vitiligo, basur, kab覺zl覺k ve daha bir癟ok hastal覺a kar覺 etkili 羹r羹nlerle hizmet veriyoruz. ba覺rsak mantar覺n覺n bitkisel tedavisiba覺rsak mantar覺 bitkisel tedavisiba覺rsak mantar覺 i癟in ifal覺 bitkilerbagirsaq mantari

Ankara Bitkisel Tedavi

ankara bitkisel tedavi 羹r羹nleri sat覺覺, ankara iline bitki 癟aylar覺 ve aromatik sularla, gastrit, 羹lser, enterit, kolit, midede ikinlik, ba覺rsak rahats覺zl覺klar覺, damar sertlii, sa癟 d繹k羹lmesi, kurdeen, sedef, faranjit, zona, sistit, vitiligo, basur, kab覺zl覺k ve daha bir癟ok hastal覺a kar覺 etkili 羹r羹nlerle hizmet veriyoruz. ankara aktar

Amasya Bitkisel Tedavi

amasya bitkisel tedavi 羹r羹nleri sat覺覺, amasya iline bitki 癟aylar覺 ve aromatik sularla, gastrit, 羹lser, enterit, kolit, midede ikinlik, ba覺rsak rahats覺zl覺klar覺, damar sertlii, sa癟 d繹k羹lmesi, kurdeen, sedef, faranjit, zona, sistit, vitiligo, basur, kab覺zl覺k ve daha bir癟ok hastal覺a kar覺 etkili 羹r羹nlerle hizmet veriyoruz. amasya aktar

襤rritabl Ba覺rsak Sendromu (襤BS), Kal覺n ba覺rsak hasaslamas覺, Kolon hasaslamas覺, Colo

襤rritabl Ba覺rsak Sendromu (襤BS), Kal覺n ba覺rsak hasaslamas覺, Kolon hasaslamas覺, Colon irritabile: 襤rritabl Barsak Sendromu (襤BS)? 襤rritabl Barsak Sendromunu bir sindirim fonksiyon rahats覺zl覺覺 olup, kronik kar覺n ar覺s覺, fe癟es d羹zensizlikleri (ishal, kab覺zl覺k) ve ikinlikle kendini belieder. T覺bbi olarak doktorlar hastal覺a herhangi bir sebep bulamamaktad覺r, fakat rahats覺zl覺覺n sebebinin ba覺rsak floras覺n覺n bozulmas覺 nedeniyle kal覺n ba覺rsaklara yerleen bakteri ve mantarlard覺r. […]

  • Sayfa 1 - 2
  • 1
  • 2
  • >
online destek