drupal hit counter
Bitkisel Tedavi » Hormonlar ve hormon salg覺layan bezeler
x

Bitkisel Tedavi

Hormonlar ve hormon salg覺layan bezeler

Hormonlar ve hormon salg覺layan bezeler:

Hormon v羹cudun kendine ait enfermasyon ta覺y覺c覺lar覺d覺r. Hormonlar bezeler taraf覺ndan sal覺lan覺r ve kana verilir. Hormonlar beli h羹cerelere gelir ve orada bilgileri okunarak deerlendirilir. Sinirlerin habaeleri ulat覺rmlar覺 saniye dahi s羹rmezken, hormonlar覺n bilgi ta覺mas覺 dakikalarca ve hatta saatlerce s羹rebilir. Hormonlar kimyasal yap覺s覺na g繹re iki gruba ayr覺l覺rlar ve bunlar ya protein veya yalardan oluur. Proteindan oluan hormonlara peptit hormonlar覺 ve yalardan hormonlara steroidhormonlar覺 denir.

Peptithormonlar覺na orta beyin (hipotalamus), hipofizbezesi ve pankreas覺n sal覺lad覺覺 insulin ve glukagonlar覺 sayabiliriz. Steroidhormonlara ise cinsel hormonlar ve b繹brek 羹st羹bezelerinin sal覺lad覺覺hormonlar覺 sayabiliriz. Hormonlar v羹cudumuzdaki metabolik metabolik deiimleri ve organ fonksiyonlar覺n覺 ayarlar ve bunlar覺n ba覺nda v羹cudun eker seviyesi, su oran覺, tonsiyon ve 覺s覺s覺n覺 ayarlar.

Hormonlar sal覺land覺ktan sonra kandaki miktar覺 miktar覺 konturol edilerek ona g繹re hormon sal覺layan bezelerin hormon sal覺lamas覺 veya sal覺lamamas覺 y繹n羹nde uyar覺lar yap覺l覺r. Yumurtal覺klar, testis, tiroidbezi, ve b繹brek 羹t羹bezelerinin hormon salg覺lay覺p salg覺lamamalar覺 y繹n羹ndeki uyar覺lar覺 hipofiz gudesinden gelen uyar覺lara g繹re yapar. Hipofiz gudesinde orta beyinden (hipotalamus) gelen y繹nlendirme komutlar覺na g繹re hareketeder.

Hormon anaormalikleri:
Hormonlar覺n yeterince veya d羹zenlice sal覺lanamas覺n覺n sebeplerini 繹yle s覺ral覺yabiliriz.
1-) Hormon sal覺layan organlar覺n k覺smen tahrip olmas
2-) Hormonlar覺 deerlendiren organlarda problem olmas覺
3-) Hormonlar覺 ta覺yan proteinlardaki problemlernedeniyle hormonla覺n hedefine ulaamamas覺
4-) Baz覺 organlardaki (akcier) kanserli urlar kendine has hormon sal覺lar ve v羹cudun 癟al覺ma sistemini bozarlar.

Hipotalamus:
Orta beyin alt覺nda bulunan hipotalamus v羹cudun sinir ve hormon sistemini konturoleden merkezdir. Hipotalamus hem sinirsel hemde kandaki hormonunu yorunluuna g繹re hipofize emirler g繹nderir. B繹ylece hormon sal覺lanmas覺 ya frenlenir veya art覺r覺l覺r. Bunun haricinde hipotalamus 繹nemli iki hormon sal覺lar. Bunlardan ADH (antidi羹retik hormon) b繹breklerin su at覺覺n覺 frenler. Dierhormon ise Oxytozin olup, bu hormonda hamilelerin doum sanc覺s覺n覺 uyar覺r ve doumdan sonra g繹羹ste s羹t olumas覺n覺 uyar覺r.

Hipofiz:
Hipofiz mercimek b羹y羹kl羹羹nde bir gude olup hipotalamustan gelen emirlere g繹re hareketeder. Hipotalamustan gelen uyar覺lara g繹re 7 癟eit hormon sal覺lar. Bu hormonlar v羹cudun gekimesi, cinsel organlar覺n fonksiyonlar覺, metabolik deiimler ve kann dola覺m覺n覺 d羹zenler.

Tiroid bezesi:
Tirod bezesi 羹癟 繹nemli hormon sal覺lar ve bunlar tiroid hormonlar覺 T3 ve T4 ile Kalzitonindir. Kalzitonin kalsiyum mineralinin kemiklerde depolanms覺 ve fazlas覺n覺n b繹brekler arac覺l覺覺 ile d覺ar覺 at覺lmas覺n覺 salar. Tirod hormaonlar覺 T3 ve T4 ise v羹cudun bir癟ok organik fonksiyonlar覺nda rol al覺rlar ve bunlar覺n ba覺nda v羹cut 覺s覺s覺 ve v羹cudun enerji kulan覺m覺n覺 ayarlar vede baka organlar覺n hormon sal覺lamala覺nda etkilidir.

Yantiroid bezeleri:
Yantirod bezelerine paratiroidde denir. Ve bunlar 4 adet karabiber b羹y羹kl羹羹nde olup ikisi sa, ikisi sol tiroidbezine yerlemi olup, bunlardan ikisi 羹ste ve ikisi alta olup kare gibi uc noktalara yerlemilerdir. Bunlarda para hormonlar sal覺larlar. Bu hormon kalzitonin hormonunun kar覺t覺 olup, kemiklerde ve kanda kasiyum hormonu azal覺nca parathormonu artar ve bu hormonun artmas覺 ile birlikte b繹breklerden kalsiyumun at覺lmas覺 frenlernir ve kemiklerdeki kalsiyumun 癟繹z羹lmeside durdurulur. Yan tiroid bezelerindeki rahats覺zl覺klar v羹cuttaki kalsiyum denelerinin bozulmas覺na vede kemik yap覺s覺n覺n bozulmas覺na neden olur.

Pankreas:
Pamkreasta insulin , glukagon ve somatostatin gibi 繹nemli hormonlar salg覺lar. Somatostatin v羹cudun v羹cudun gelimesinde rol oynarken, insulin ve glukagon v羹cuttaki eker oran覺n覺 deneler. 襤nsulin enerjinin glukoz ve yaz eklinde depolanmas覺nda ve glukagon ise depolanan enerjinin kulan覺lmas覺 y繹n羹nde rol oynarlar. Kandaki eker oran覺n覺na覺r覺 y羹kselip d羹memesi i癟in bu iki hormon bir birlerine z覺t etkilerde bulunurlar.

Karacier:
Karacier somatomedin isimli bir hormon al覺lar ve bu arac覺 hormon kemiklerde sulfatve protein olumas覺n覺 salar. Bir dier hormonsa angiotensiogen isimli hormondur, bu hormon b繹brekler taraf覺ndan sal覺lanan renin hormonunu aktifleir. Angiotensin 2 damarlar覺 b羹zer, b繹breklerin su ve tuz at覺m覺n覺 frenler ve kiiye susuzluk hissi verir.

B繹brek羹st羹 bezeleri:
a-) B繹brek羹st羹 bezelerinin d覺 y羹zey羹nde 3 grup hormon salg覺lan覺r.
1-) Mineralkortikoidler (繹rnein: aldosteron): 襤ltihaplar覺 繹nleyici, kandaki ekeri art覺r覺c覺, mide asidini art覺r覺c覺 ve idrar at覺覺n覺 azalt覺c覺d覺r.
2-) Glukokortikoidler (kortizol ve kortizon): iltihaplar覺 繹nleyici, kandaki ekeri art覺r覺c覺 ve mide asidini art覺r覺c覺 ve idrar at覺覺n覺 azalt覺c覺d覺r.
3-) Androgen hormonu: Cinsel hormonlar羹zerinde etki yapar.

b-) B繹brek羹st羹 bezelerinin merkezinde adrenalin ve noradrenalin (katecholaminler) salg覺lar.Herhangi bir tehlike an覺nda veya stresli bir durumda bu hormonlaraniden artar. B繹ylece v羹cud alarm durumuna d繹n羹羹r. Tansiyon y羹kselir, kalp h覺zl覺ca atmaya balar ve v羹cudun enerji t羹ketimi artar.

Yumurtal覺klar:
Diilik hormonu 繹stojen ve gestagen isimli iki 繹nemli hormon salg覺lar. Bu hormonlar ayl覺k adet hallerini d羹zenler ve kiiyi hamilelie haz覺rlar. Rahim mukozas覺 her ay yeniden yap覺l覺r ve hailelik olmay覺nca adet hali (regl) ile d覺ar覺 at覺l覺r.

Husye, testis
Husyelerde testosteron isimli erkeklik hormonu salg覺lan覺r. Testosteron sperma 羹retimine cinsel organlar覺n geliimi ve fonksiyonlar覺na etki yapar. Ayr覺ca prostat ve sperm kesesinin foksiyon ve geliimlerine vede v羹cudun erkeksi yap覺s覺 erkeklere has olan k覺lanma ve ses tonunu etkiler ve ayarlar.

ACTH (Adeno-Corticotropik hormon), corticotropin:
ACTH?ya ayn覺 zamanda corticotropin?de denir. Bu hormon aminoasitlerden oluur, bu nedenlede peptithormonudur. Hormon hipofiz gudesi taraf覺ndan salg覺lan覺r. ACTH B繹brek羹st羹 bezlerinin glukokortikoitler (繹r: kortizon), mineralkortikoitler (繹r: aldosteron) ve androgenler (繹r: DHEA) salg覺lams覺 i癟in uyar覺r. ACTH v羹cudun su ve mineral gereksininminin dengede olmas覺 vedemetabolik hareketleri saglar.

TRH ve TSH
TRH (thyreotropin-releasing-hormonlar覺 veya tiroitropini frenleme hormonu) ve TSH (thyroidea stimulating veya tiroidi uyarma hormonu) hormonlar覺 tiroid beze fonsiyonlar覺nda rol oynayan hormonlard覺r. Bu hormonlardan TRH hipotalamusta ve TSH hipofiz gudesinde salg覺lan覺r. Ne kadar TRH salg覺lan覺rsa o kadarda TSH salg覺lan覺r. TSH ise T3 ve T4 tiroid hormonlar覺n覺n dengelenmesini salar. TRH veya TSH?n覺n yetersiz olmas覺 tiroid hormonlar覺n覺n 羹retiminde anormaliklere sebep olur.

LH, luteojenik hormon

Bu hormon d羹zenli aral覺klarla hipofiz gudesi taraf覺ndan salg覺lan覺r. LH hormonu ve FSH ile birlikte kad覺nlardaki adet halini d羹zenler. Adet d羹zensizlikleri, bir bayan覺n doum yapabilecek durumda olup olmad覺覺 vede adet kesilmesi (menopoz) s覺ras覺nda ortaya 癟覺kan problemlerde LH hormonun kanda ne kadar olduunun bilinmesi ve ona g繹re tedavi yap覺lmas覺 gerekebilir.

Prolactin, prolaktin
Prolaktin hipofiz gudesi taraf覺ndan salg覺lan覺r, prolaktin kad覺nlarda adet hallerini g繹羹ste s羹t toplanmas覺nda ve erkeklerded繹lenme g羹c羹n羹 y繹nlendiricidir. Cinsel ikdidars覺zl覺k, g繹羹slerin a覺r覺 s羹t salg覺lmas覺, kad覺nlardaki anormal deiimler ve beyin urlar覺n olumas覺 gibi durumlarda kandaki prolektin oran覺n覺n bilinmesi gerekir.

襤ns羹lin ve C-Peptid
襤ns羹lin pankreasta 繹n hormon (proins羹lin) olarak salg覺lan覺r. Proins羹lin ayn覺 orandaki ins羹lin ve C-Peptidlerden oluur. 襤ns羹lin v羹cudun eker orn覺n覺n dengede kalmas覺n覺 salar. Yemek yedikten hemen sonra kandaki glukoz (eker) oran覺 artar vevbunu dengelemek i癟in ins羹lin salg覺lan覺r. 襤ns羹lin glukozun h羹crelere girmesi, ya ve protein覺n metabolik geiimlerindede rol oynar. Diabet Tip 1?de pankreas hi癟 ins羹lin salg覺lamaz ve kii bu ihtiyac覺n覺 ins羹lin inesi vurarak giderir. Diabet Tip 2?de ise pankreas ins羹lini salg覺lams覺na ramen h羹creler bunu deerlendiremez ve kandaki ins羹linin seviyesi y羹kselir.

T3 (triiodothyronin) ve T4 (thyroxin):
T3 (triiodothronin=triiyottironin) hormonu tiroid bezesinin d覺覺nda T4 (thyroxin=tiroksin) hormonunun d繹n羹羹m羹nden ve 癟ok az覺da direk tiroid?den eldeedilir. T3 kanda % 99orn覺nda proteine bal覺 olarak bulunur ve 癟ok az覺 serbest olarak bulunur vede bunada serbest T3??de denir. V羹cutta sadece serbest T3 etki yap覺c覺 繹zelie sahiptir. T4 hormonu tiroid bezesi taraf覺ndan salg覺ln覺r ve T3?羹n olumas覺 i癟in haz覺r bulunur ve genelikle b羹y羹k oranda proteinla birleiktir.

Adrenalin:
Adrenalin kateolaminler hormon grubuna aittir. Kateolaminli hormonlar b繹brek羹st羹 bezeleri ve baz覺 sinir h羹creleri taraf覺ndan salg覺lan覺r. Noradrenalin ve dopaminde bu gruba ait olan hormonlard覺r. V羹cudun herhangi bir sald覺r覺ya kar覺 veya ka癟arken kendini korumak i癟in 羹rettii hormondur. Adrenalin bedensel ve ruhsal zorlanma, enfeksiyon, yaralanma ve kandaki ekerin d羹mesi halinde salg覺lan覺r. Adrenalin nabz覺 h覺zland覺r覺r, tansiton y羹kselir, ba覺rsak hareketlerini (peristalik) yavalat覺r, brolar覺 ve g繹zbebeini geniletir, oksijen kulan覺m覺n覺 art覺r覺r, i癟 huzursuzluk ve korkuya sebep olur vede enerji kulan覺m覺n覺 art覺r覺r.

Kortizol, cortisol, hydrcortison, hidrokortizol:
Kortizol b繹brek羹st羹 bezelerinin d覺 y羹zeyinde salg覺lan覺r. Kortisolun en 繹nemli foksiyonu b繹breklerdeki su ve tuz oran覺n覺 dengede tutmas覺d覺r.

Aldosteron:
Aldosteron mineralkortikotlerin bir alt t羹revi olan hormon olup b繹brek羹st羹 bezelerinin d覺 y羹zeyi taraf覺ndan salgilanir. Aldosteron renin-angiotensinle birlikte sodyum-potasyum oranlar覺n覺 dengeler. Ayr覺ca v羹cudun s覺v覺 oran覺n覺n dengede kalmas覺n覺 salar. V羹cutta s覺v覺 oran覺 azal覺nca b繹brek羹st羹 bezeleri aldosteron salg覺lamas覺n覺 art覺rarak b繹breklerin daha az s覺v覺y覺 d覺ar覺 atmalar覺n覺 salar.

Testosteron:
Testosteron 癟ok 繹nemli erkeklik hormonu olup bu hormon testislerde sal覺lan覺r. Kad覺nlardada 癟ok az testosteron hormonu bulunur ve buda yumurtal覺klarla b繹brek羹st羹 bezelerinin d覺 y羹zeyinde salg覺lan覺r. Testosteron enzimler taraf覺ndan yap覺l覺r ve 癟繹z羹l羹r. B繹ylece testosterondan daha etkili olan androstendion, androsteron, androstandion ve dihidrotestostron oluur.

srojen, 繹stradiol, 繹stron ve 繹striol:
strojen ve progestron kad覺nl覺k hormonlar覺d覺r. strojen kad覺nlarda yumurtal覺klarda, hamilelerde ede, b繹brek羹st羹 bezelerinin d覺 y羹zeyi ve erkerklerde testiste salg覺lan覺r. srojen t羹rlerinden 繹stradiol en etkili olan覺d覺r. stron ve 繹striolise o kadar etkili deildir. S羹ni olark 羹retilen etinil繹stradiol (aethinyl繹stradiol) 癟ok 癟ok etkilidir. strojen yumurtan覺n olumas覺 ve hamilelikle rahmin ona g繹re deimesinde aol al覺r. Ergenlik 癟a覺nda tipik kad覺nl覺k organlar覺n覺n ve g繹r羹n羹m羹n羹n olumas覺nda (g繹羹sler, ses, diisel k覺lanma, ya da覺l覺m覺) rol oynar. Ayr覺ca kolesterolu d羹羹r羹r, kemikleri olunlat覺r覺r ve dokularda su toplanmas覺na sebep olur.

Progesteron:
Progesteron ayn覺 繹strojen gibi bir diilik hormonudur. Progestron sar覺 cisim (corpus luteum) ve plasenta (e) taraf覺ndan salg覺lan覺r. Kad覺n ve erkeklerin b繹brek羹st羹 bezelerinde 癟ok az miktarda progestron salg覺lan覺r. Progestron?dan baz覺 kimyasal ilemler sonucu7 baka hormonlar 羹retilir ve bunlar覺n ba覺nda testosteron, 繹strojen, aldosteron ve kortizolu sayabiliriz. Kandaki progestron oran覺 bayanla覺n adet hallerine g繹re oldukca farkl覺 oranlarda bulunur. Bu hormon rahmin hamilelie haz覺rlanmas覺nda b羹y羹k rol oynar. Hamilelik halinde ise g繹羹s kanalar覺na s羹t ak覺覺n覺 salar. Sentetik olarak 羹retilen ve progestrona benzeyen hapa gestagenler ve bu haplar doum konturolu i癟in kulan覺l覺r. Hormon anormaliklerine kar覺 en etkili ve doal 羹r羹n癟繹rekotu-, kad覺nk繹k羹-, hay覺t preparatlar覺 veya G繹k癟ek 襤ksiri kulan覺l覺r.

Ba覺rsak floras覺 ve k覺lcal kan dola覺m覺 sal覺kl覺 yaayabilmek i癟in 癟ok 繹nemlidir. 羹nk羹 vitamin, mineral, aminoasit, enzim, glikoz, vb, besleyici maddenin haz覺rlanmas覺, h羹crelere ulamas覺 ve de mikroplarla m羹cadele eden makrofaj, T ve B- H羹creleri gibi savunma mekanizmalar覺n覺n h羹cre aralar覺nda dolamas覺 buna bal覺d覺r.Tabii doru beslenirseniz tedavi s羹recide o oranda k覺sal覺r. Asla peynir yememeli, 癟羹nk羹 asidoza ve iltihaplanmaya sebep olur.Siyah 癟ay, kahve ve kola i癟ilmemeli, 癟羹nk羹 ba覺rsaklar覺 kurutur ve vitamin, mineral ve aminoasitlerin al覺m覺n覺 (absorbesini) 繹nler.Alkol ve sigaran覺n zararlar覺 belli kanser, damarlar覺n yalanmas覺 vb, art覺 uzun s羹re bira i癟ilirse cinsel ikdidars覺zl覺k ve hatta k覺s覺rl覺a sebep olmaktad覺r.Sucuk salam sosis gibi et mamullerine 5-6 ay ara vermek gerekir (sade temiz et az yenilebilir) 癟羹nk羹 asidoza sebep olmaktad覺r.Bu da bir癟ok hastal覺覺n ana kayna覺d覺r.Akam yemei yerine yourt, meyve veya salata yenilebilir veya sebze 癟orbas覺 i癟ilebilir.Hayvansal besinler, patates, tah覺l (beyaz pirin癟), bakliyat ve hamurlu yiyecekler, 繹zelikle de tatl覺lar akam yenirse tam sindirilmez ve zamanla problemlere sebep olur.Ne kadar beyaz pirin癟, patates, hamurlu yiyecekler, tatl覺 yiyecek ve i癟ecekler, o kadar ya oluturur.羹nk羹 niasta glikoza (ekere) d繹n羹羹r, ekerde yaa d繹n羹erek v羹cutta depolan覺r.eker ve antibiyotikler ba覺rsak mantarlar覺 癟oalt覺r, mantarlar ise her t羹rl羹 hastal覺覺 tetikler.Tatl覺 deyince ak覺la baklava, 癟ikolata, dondurma vs gelir, kavun, karpuz ve 羹z羹mde tatl覺d覺r ve bunlarda mantar覺 tetikler, 癟羹nk羹 a覺r覺 eker i癟eriler.


Etiketler:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sizde Yorum yap覺n

CommentLuv badge

online destek