drupal hit counter
Bitkisel Tedavi » Avitaminoz
x

Bitkisel Tedavi

Avitaminoz

Avitaminoz:vitamin

Vitamin B12
Vitaminler v羹cudumuzdaki bir癟ok i癟lemde; proteinlarin, fermentlerin olumas覺nda, metabolik deiimler, mikroplara kar覺 m羹cadelede ve h羹cre yenilemede anahtar rol oynar. Latincede vita kelimesi hayat anlam覺na gelir. Vitaminler kan覺n ve h羹crelerin olumas覺nda 繹nemli rol oynar, saclar覺 kuvvetlendirir, derinin bak覺ml覺 ve g繹zlerin iyi g繹rmesini salar. B12-Vitaminyetersizlii mide ve ba覺rsakmukozas覺n覺n bozularak g繹revini yapmaz hale gelir ve sinirh羹crelerinin normal 癟al覺mamaz hale gelir.

B12-Vitamini baz覺 bakterilerin besinidir azalmasi ile birlikte faydali bakterilerde azal覺r ve neticede ba覺rsakfloras覺 bozulur. Vitaminlerden C,E ve Provitamin A immun sistemini (bagisisklik sistemi) kuvvetlendirir.B繹ylece v羹cudumuzu hastalik yapici bakteri, virus, mantar ve parazitlere kar覺 korur. Vitaminlerden baz覺lar覺: C, E-Vitamini ve Provitamini A besinlerden al覺n覺rken baz覺 vitaminler (B12 ve K2-Vitamini) ise ba覺rsaklardaki faydali bakteriler tarafindan 羹retilir.

Alkol, sigara, kahve, siyah癟ay, kimyasalila癟lar, 繹zeliklede antibiyotikler ve kortison alma ve zay覺flama rejimleri vitaminyetersizliine sebep olur. rnegin A-

Vitaminyetersizligi: g繹zhastal覺klar覺ndan gece g繹rememe, g繹zlerin kuru hissedilmesi, g繹z羹n munzam tabakas覺nda sertlemeler ve yaralar ortaya 癟覺kar. Derihastal覺klar覺ndan: derinin kurumas覺, kepeklenme, nas覺rlama ve buruma. 襤ltihaprahats覺zl覺klar覺: mukozailtihaplanmas覺, nefesyollar覺 sindirim ve idrar yollar覺 iltihaplanmas覺 rahats覺zl覺klar覺 ortaya 癟覺kar.

C-Vitaminyetersizlii enfeksiyon hastal覺klar覺 ile m羹cadeleyi imkans覺z k覺lar ve b繹brek羹st羹bezelerinin hormon sal覺lamas覺 vede depolanmas覺 zorlat覺r覺r. D-Vitaminyetersizlii bata kemik hastal覺klar覺na sebep olur fazla al覺nmas覺nda (hap olarak) yine rahats覺zl覺klara sepeb olur. B1-Vitamini sinir iltihaplanmas覺n覺, E-Vitaminyetersizlii kalp, damar, kas, aradolu ve deide rahats覺zl覺klara sebep olur. B6-Vitaminyetersizlii sinirselrahats覺zl覺klar, bunal覺m, uykusuzluk, kans覺zl覺k, kaserimleri, a覺z ve dilde iltihap, hastal覺k, dermans覺zl覺k vb. rahats覺zl覺klara neden olur.

B12- Vitamini ba覺rsakfloras覺 taraf覺ndan 羹retilir. Bu vitaminlerin yetersizlii halinde ise aminoasitlerden methionin metabolik d繹n羹羹m羹 s覺ras覺nda art覺k madde olarak ortaya 癟覺kan homocysten oran覺 y羹kselir. Bu ise LDL-Kolesterolunu oksitler, oksitlenen LDL-Kolesterolun yiyerek 繹len makrofajlar mukozada ve damarlar覺n i癟y羹zeyine yap覺覺r. Bata allerji, damarsertlii olamk 羹zere bir 癟ok hastaliin ortaya 癟覺kmas覺na sebep olur.

Bir dier 繹nemli fakt繹r ise Mide a覺r覺 katk覺 maddesi i癟eren besinler (konserveler, 癟ikolata, keks vb.) ve soft i癟ecekler (kola, fanta vb.) nedeniyle tahrip olur. B繹ylece zamanla 癟ok kolay gastrit (mideiltihaplanmas覺, midemukazas覺iltihaplanmas覺 ) oluur. Bunedenle Mide yeterince intrinsic fakror羹 (sialinasitli glukoprotein) sal覺l覺zamaz. Intrinsic faktor羹 B12-Vitamini, Folikasit, Methionin ve minerallerin ba覺rsaklar taraf覺ndan absorbe (emilme) edilmesini salar. Yani nas覺lki diabet hastalar覺 i癟in insulin nekadar 繹nemli ise besinlerin sindirilmesi i癟inde 襤ntrinsic faktor羹de o kadar 繹nemlidir. 襤ntrinsic faktor羹n羹n yetersizlii vitamin ve mineralyetersizliine sebep olur. Neticede bir 癟ok hastal覺k ortaya 癟覺kar ve bunlardan baz覺lar覺: Allerji, derihastal覺klar覺, sindirim organlar覺ndaki rahats覺zl覺klar, vb hastal覺klar ortaya 癟覺kar. (Nhp 12.03.1722)

Vitaminyetersizlini (Avitaminoz) haplara gidermeye 癟al覺makda mahzurludur, 癟羹nk羹 o zamanda v羹cut haz覺r vitaminlere al覺覺r ve besinlerden vitamin almay覺 yavalat覺r. Bu nedenle ba覺rsaklar覺n en ideal 癟al覺mas覺n覺 salamak gerekir. B繹ylece vitamin ihtiyac覺 doal olarak kar覺lan覺r ve problemlerde ortadan kalkar. Finlandiyada prostat b羹y羹mesi rahats覺zl覺覺 olanlara a覺r覺 E-Vitamini verlimi ve hastalar覺n daha k繹t羹 olduu ve iyi huylu prostab羹y羹mesinin k繹t羹 huylu ura d繹n羹st羹g羹 tesbitedilmistir. Avitaminoz ancak ve ancak ba覺rsakmukozas覺n覺 yenileme (rejenerasyon), ba覺rsakfloras覺n覺 sal覺kl覺 hale getirme vede ba覺rsaki癟eriinin pH=5-6,5 ars覺na getirmekle m羹mk羹nd羹r. ncelikle uzman bir doktora gidilmelidir, ayr覺ca doal ila癟alardanG繹k癟ek 襤ksiri veya ZYEkulan覺labilir. Ayr覺ca prin癟kabuu-, budaykepeiilaclari ile 癟inkoda etkilidir.

Bana g繹re vitaminler i癟inde B12-Vitamini en karma覺k (kompleks) bir yap覺ya sahiptir vede bu kadar komplet ve ayn覺 zamanda d羹zenli olan bir vitamin ba覺rsakfloras覺 (faydal覺 bakteriler) taraf覺ndan 羹retilir. Yani ba覺rsaklardaki faydali bakteriler B12-Vitaminini sal覺lar. Akla 繹yle bir soru gelebilir, nas覺l oluyorda bakteriler bu kadar komplet olan bir vitamini yapab覺l覺yor? Bu soruya ar覺 nas覺lki bal yap覺yorsaki, bu bal覺 kendisi i癟in yap覺yor, fakat bunun 癟ok cuzi bir k覺sm覺n覺 kendi yerken , b羹y羹k bir k覺sm覺 insanlar taraf覺ndan yenilmektedir. B12-Vitaminide ba覺rsakfloras覺 taraf覺ndan 羹retilir, asl覺nda bakteriler kendi ihtiyaclar覺 i癟in bu vitamini 羹retirler, fakat yiyecei B12-Vitamininden 癟ok az覺n覺 kendileri t羹ketirken, as覺l b羹y羹k k覺sm覺 insan v羹cudu taraf覺ndan deerlendirilir.

B12-Vitaminin en 繹nemli foksiyonu ba覺rsakfloras覺n覺n besini olmas覺, yani azalmas覺 halinde ba覺rsaklardaki faydali bakteriler azal覺r ve onlar覺n yerine mikroplar (patojen bakteriler, viruslar, mantarlar ve parazitler) yerleir.

Bu mikroplar覺n 羹rettii zehirli gazlar, zehirli alkoller, zararl覺 biyojen aminler 羹retirler. Bu maddeler ise v羹cud i癟in zehirlidir ve bu zehirli maddeleri ar覺tmak i癟in karacier ve b繹brekler bata olmak 羹zere ve dier sindirim organlar覺n覺n zay覺flamas覺na neden olur vede neticede kalitesiz enzim sal覺larlar. Kalitesiz enzim sindirim zafiyeti demektir, buda zamanla hastal覺klara sebep olur. Mideatrofisi (atrofi: sagl覺ks覺z beslenme veya beslenme yetersizlii nedeniyle bir organ覺n normal yap覺 ve g繹revini kaybetmesi) sonucu intrinsik faktor羹n羹 yeterince 羹retemez ise veya pankreaszafiyeti nedeniyle yeterince tripsin 羹retilememesi gibi sebeplerden dolayi B12-Vitamini ba覺rsaklar taraf覺ndan absorbe edilemez. 襤te bunedenle B12-Vitaminytersizlii ortaya 癟ikar. 襤ntrinsik faktor: midenmokozas覺n覺 sal覺lad覺覺 sialinasitli glikoproteine verilen isimdir.

Ba覺rsak floras覺 ve k覺lcal kan dola覺m覺 sal覺kl覺 yaayabilmek i癟in 癟ok 繹nemlidir. 羹nk羹 vitamin, mineral, aminoasit, enzim, glikoz, vb, besleyici maddenin haz覺rlanmas覺, h羹crelere ulamas覺 ve de mikroplarla m羹cadele eden makrofaj, T ve B- H羹creleri gibi savunma mekanizmalar覺n覺n h羹cre aralar覺nda dolamas覺 buna bal覺d覺r.Tabii doru beslenirseniz tedavi s羹recide o oranda k覺sal覺r. Asla peynir yememeli, 癟羹nk羹 asidoza ve iltihaplanmaya sebep olur.Siyah 癟ay, kahve ve kola i癟ilmemeli, 癟羹nk羹 ba覺rsaklar覺 kurutur ve vitamin, mineral ve aminoasitlerin al覺m覺n覺 (absorbesini) 繹nler.Alkol ve sigaran覺n zararlar覺 belli kanser, damarlar覺n yalanmas覺 vb, art覺 uzun s羹re bira i癟ilirse cinsel ikdidars覺zl覺k ve hatta k覺s覺rl覺a sebep olmaktad覺r.Sucuk salam sosis gibi et mamullerine 5-6 ay ara vermek gerekir (sade temiz et az yenilebilir) 癟羹nk羹 asidoza sebep olmaktad覺r.Bu da bir癟ok hastal覺覺n ana kayna覺d覺r.Akam yemei yerine yourt, meyve veya salata yenilebilir veya sebze 癟orbas覺 i癟ilebilir.Hayvansal besinler, patates, tah覺l (beyaz pirin癟), bakliyat ve hamurlu yiyecekler, 繹zelikle de tatl覺lar akam yenirse tam sindirilmez ve zamanla problemlere sebep olur.Ne kadar beyaz pirin癟, patates, hamurlu yiyecekler, tatl覺 yiyecek ve i癟ecekler, o kadar ya oluturur.羹nk羹 niasta glikoza (ekere) d繹n羹羹r, ekerde yaa d繹n羹erek v羹cutta depolan覺r.eker ve antibiyotikler ba覺rsak mantarlar覺 癟oalt覺r, mantarlar ise her t羹rl羹 hastal覺覺 tetikler.Tatl覺 deyince ak覺la baklava, 癟ikolata, dondurma vs gelir, kavun, karpuz ve 羹z羹mde tatl覺d覺r ve bunlarda mantar覺 tetikler, 癟羹nk羹 a覺r覺 eker i癟eriler.


Etiketler:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sizde Yorum yap覺n

CommentLuv badge

online destek