drupal hit counter
Bitkisel Tedavi » Sar覺msak
x

Bitkisel Tedavi

Sar覺msak

Sar覺msak veya sarm覺sak (Allium sativum L.), 25-30 cm y羹kseklikte, yeilimsi beyaz veya pembe 癟i癟ekli, otsu bir k羹lt羹r bitkisidir. Nadir olarak tohum balar. Bu nedenle soanc覺klar覺 (di) ile 羹retilir. lkemizde Beyaz sar覺msak ve Siyah sar覺msak olmak 羹zere 2 癟eit yetitirilmektedir. Tedavide beyaz sar覺msak kullan覺l覺r. Vatan覺n覺n orta Asya stepleri olduu san覺lmaktad覺r.

D覺 G繹r羹n羹: Soan, beyaz veya pembemsi renkli, az adette soanc覺kdan (di) meydana gelir. Dilerin hepsi bir arada bir kabuk taraf覺ndan sar覺lm覺lard覺r. ok kuvvetli ve keskin bir kokusu ve yak覺c覺 bir lezzeti vard覺r.

Bileim: Karbonhidratlar (sakkaroz, glikoz), vitaminler (A, B, C ve E) ve eterli u癟ucu ya (alliin, allicin, ajoen) , scordein, selen ile diilik ve erkeklik hormonlar覺na benzer maddeler ta覺maktad覺r. Bu u癟ucu yada 繹zellikle allil dis羹lf羹r bulunmaktad覺r. Bu bileik k羹k羹rtl羹 bir amino asit olan alliinin alliinaz isimli ferment etkisi ile par癟alanarak allicini vermesi, allicinin de, su buhar覺 veya su kar覺s覺nda, allil dis羹lf羹re d繹n羹mesi sonucu meydana gelir. Sar覺msaa 繹zel koku ve lezzeti veren ta覺d覺覺 k羹k羹rtl羹 u癟ucu yad覺r.

Etki ve Kullan覺l覺: Eski 癟alardan beri bilinen ve kullan覺lan bir drogdur. Orta 癟ada 繹zellikle salg覺n hastal覺klar (kolera, veba gibi) ile m羹cadelede kullan覺lm覺t覺r. Antiseptik, idrar art覺r覺c覺, safra salg覺lar覺n覺 art覺r覺c覺, solucan d羹羹r羹c羹 (繹zellikle askarit ve oksiy羹rlere kar覺), itah a癟覺c覺, tansiyon (kan bas覺nc覺) ve kolesterol d羹羹r羹c羹, kan覺 suland覺r覺c覺 ve ba覺覺kl覺k sistemini g羹癟lendirici etkilere sahiptir. Antiseptik (mikrop 繹ld羹r羹c羹) etki ta覺d覺覺 allicinden ileri gelmektedir. Antiseptik ve ba覺覺kl覺k sistemini g羹癟lendirici etkisi; tarih癟i Herodota g繹re eski M覺s覺rl覺lar taraf覺ndan da bilinmekteydi. 羹nk羹 M覺s覺rl覺lar piramitlerin yap覺m覺nda 癟al覺t覺rd覺klar覺 i癟ilere her 繹羹n sar覺msak, soan ve turp yediriyorlard覺. II. D羹nya sava覺 s覺ras覺nda, yaraland覺klar覺 zaman yaralar覺n覺n mikrop kapmas覺n覺 繹nlemek i癟in, ezerek yaran覺n 羹zerine konmak 羹zere Rus askerlerine sar覺msak verilmitir.

Kullan覺l覺 ekli: Kurt veya solucan d羹羹r羹c羹 olarak, kabuu soyulmu olan bir sar覺msak dii bir ekmek kabuu par癟as覺na kuvvetle s羹r羹l羹r ve 癟覺kan esans覺 emmi olan ekmek par癟as覺 yenilir. Ayn覺 ama癟 i癟in sar覺msak urubu da kullan覺lmaktad覺r. 100 gr par癟alanm覺 sar覺msak, 200 gr su ve 200 gr eker ile 1 g羹n bekletildikten sonra iyice kar覺t覺r覺l覺p s羹z羹l羹r. Elde edilen uruptan g羹nde 2-3 yemek ka覺覺 i癟ilir. Haricen yara iyi edici olarak, taze sar覺msak lapa halinde yara 羹zerine konur. Ayn覺 ama癟 i癟in sar覺msak usaresi de kullan覺labilir. Usare haz覺rlamak i癟in bir miktar sar覺msak havanda ezilir, s覺k覺larak al覺nan usarenin 1 gr miktar覺 10 gr su ile suland覺r覺l覺r ve bu kar覺覺m覺n i癟ine, usarenin bozulmas覺n覺 繹nlemek i癟in, 10 damla kadar etil alkol konur. Bu usare haricen bilhassa sa癟 hastal覺klar覺n覺n (sa癟k覺ran vs.) tedavisinde sa癟l覺 deri k覺sm覺na s羹r羹l羹r. Tansiyon d羹羹r羹c羹 olarak 10 gr sar覺msak ba覺 ezilir, 羹zerine 10 gr etil alkol konur, kar覺覺m 1 g羹n bekletildikten sonra ince bir bez veya s羹zge癟le s羹z羹l羹r. Elde edilen 繹zsudan g羹nde 3 defa 15-30 damla al覺n覺r.

Sar覺msa覺n, mide ve ba覺rsaklar覺 g羹癟lendirici, mikroplar覺 ve vir羹sleri yok edici etkisi olduk癟a 繹nemlidir. ncelikle bacak, g繹z arkas覺 ve beyin damarlar覺 olmak 羹zere, t羹m damarlar覺 genileterek, daha iyi beslenmelerini ve b繹ylece, h覺zl覺 yalanmamalar覺n覺 salar. Ayn覺 zamanda t羹ksek kan bas覺nc覺n覺 (hiper tansiyon) baar覺yla d羹羹r羹r, kolesterol d羹zeyini normalletirir ve damar iltihab覺 (tromboz-tromboflebit ) oluumunu 繹nler. Sar覺msak, organizmay覺 ve ba覺覺kl覺k sistemini g羹癟lendirir ve hastal覺klara kar覺 korur.

Sar覺msak dorudan yenerek, salata ve yemeklere kar覺t覺r覺larak veya s羹tle i癟ilerek, sar覺msak tent羹r羹 yap覺larak, kokulu veya kokusuz sar覺msak tabletleri halinde kullan覺labilir.

Eer yendikten sonra rahats覺z edici bir koku oluturmasayd覺, kukusuz 癟ok daha yayg覺n bi癟imde t羹ketilirdi. Ama onun deerli g羹c羹nden yararlanabilmek i癟in b羹y羹k miktarlarda t羹ketmek gerekmez . Beklenen etki, g羹n boyunca 3-4 di sar覺msak yenerek salanabilir. Ayr覺ca koku problemi olmayan sar覺msak tabletleri ve tent羹r羹 de ayn覺 ii rahatl覺kla g繹rebilir. nemli olan, a覺r覺ya ka癟mamak art覺yla kullan覺mdaki s羹rekliliktir.

Sar覺msak S羹t羹: 2-3 di sar覺msak ezilir veya ince k覺y覺l覺r, 1 su barda覺 souk s羹te eklenir ve hafif 覺s覺da kaynama derecesine kadar 覺s覺t覺l覺r, 羹st羹 kapal覺 olarak 10 dakika demlendikten sonra s羹z羹l羹r. 襤htiya癟 duyulduunda 1 bardak taze demlenmi sar覺msak s羹t羹 soutulmadan i癟ilir.

Sar覺msak Tent羹r羹: Yeni s繹k羹lm羹 sar覺msak soan覺n覺n (di) ay覺klanarak ince k覺y覺lan dilerin etil alkole veya elma sirkesine yat覺r覺lmas覺yla elde edilir. Tent羹r haz覺rlanmas覺 ile ilgili ayr覺nt覺l覺 bilgi i癟in TIKLAYINIZ.

Kronik bronit, sindirim problemleri, romatizma, kas ve organ ar覺lar覺 ve y羹ksek kan bas覺nc覺 (y羹ksek tansiyon) 繹ncelikli kullan覺m alanlar覺d覺r. Ama erken yalanmaya kar覺 uygulanan bir tent羹r k羹r羹 de 癟ok olumlu sonu癟lar verir. En az覺ndan 5-6 ay s羹recek olan bu k羹r s覺ras覺nda, sabah ve 繹len saatlerinde 10-15 damla D6 inceltisi, yar覺m yemek ka覺覺 覺l覺k suya eklenerek al覺n覺r. B繹ylece kii ileri yalara kadar sal覺kl覺 ve hareketli kalabilir. Et yemeyi seven, fazla kilolu, gaz ikinlii 癟eken yal覺 kiileri h覺zl覺 癟繹k羹nt羹lerden korumak i癟in de, uzunca bir s羹re, sabah ve 繹len saatlerinde 10-15 damla D3 inceltisini yar覺m yemek ka覺覺 覺l覺k suya ekleyerek kullanmalar覺 繹nerilir.


Etiketler:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sizde Yorum yap覺n

CommentLuv badge

online destek