drupal hit counter
Bitkisel Tedavi » Mucize Bitkiler – At Kuyruu
x

Bitkisel Tedavi

Mucize Bitkiler – At Kuyruu

 


at kuyruu aac覺Ortak isimleri :

 

Atkuyruu (horsetail)

 

Temizleme kam覺覺 (scouring rush)

 

ay覺r atkuyruu (field horsetail)

 

Bilimsel ad覺 :

 

Equisetum arvense L.

 

Sembol羹 : QAR

 

Yaama s羹resi :Y覺l boyu s羹rer

 

K繹keni :yerel

 

Mevsimi :serin havalar

 

Yetime 繹zellikleri :Hava durumuna dayan覺kl覺 bi癟imde oynak eklemli dallar覺 vard覺r. 襤ki farkl覺 ekildedir.Birincisi, ilkbahar覺n ba覺nda bilya yata覺 eklinde gelien, basit, yal覺n verimsiz bir sapt覺r. 襤kinci dal覺nda ince halkalar bi癟iminde dizilmi yapraklar覺 vard覺r, yeil eklemlidir. K繹kler, rhizomatous ve yumru k繹kten ibarettir.

 

i癟ekleri :Pek 癟i癟ei yoktur, fakat bir k羹lah bi癟iminde, 職 – 1 翻 in癟 aras覺 uzunluklardad覺r.

 

Meyve ve tohumlar覺 :Spor ile 癟oal覺r. Spor keseleri a覺k sar覺 toz halindedir.

 

Yapraklar覺 :K羹癟羹k ve pul bi癟iminde, geneli yeil olmayan, yapraklar覺 halka eklinde dizilmi ve tohumunun etraf覺 z覺rhl覺, birleik tabanl覺d覺r.

 

Ekolojik (癟evrebilimsel) bak覺mdan uyarlan覺覺

 

ay覺r atkuyruu otu, ormanl覺k alanlarda, tarlalarda, 癟ay覺rlarda ve batakl覺klarda ve derenin yan覺ndaki nemli topraklarda,nehirlerde,g繹llerde ve deprem b繹lgelerinde (kar覺覺kl覺覺n h羹k羹m s羹rd羹羹 b繹lgelerde) bulunur. ay覺r atkuyruu otu genellikle nemli yerlerde bulunur. Fakat ayn覺 zamanda kuru, yol kenar覺, demir yolundaki toprak set ve 癟ukurlar gibi verimsiz yerlerde de bulunabilir.
Atkuyruu otu, youn neme kar覺n duyarl覺d覺r; kurak koullarda ise yeni filizlerin oluumunda azalma g繹r羹l羹r.

 

Topraklar覺 :yamurlu topraklar

 

Ortak T羹rleri :Batl覺k has覺rotu,batakl覺k otu (saz)

 

Kullan覺m覺 ve idaresi:Amerikan yerliler ve eski g繹癟menler atkuyruu otundan 癟ay yap覺p, diyuretik (idrar s繹kt羹r羹c羹) olarak kullan覺rlard覺. ay覺r atkuyruu otu, atlar i癟in bir 繹ks羹r羹k ilac覺 olarak kullan覺l覺rd覺. Atkuyruu otundan, iri ve sert t羹yl羹 olan oklu kirpilerden korunmak i癟in, hayvan inleri ve giysiler boyan覺rd覺. Nesneleri temizlemek ve cilalamak i癟in kullan覺l覺rd覺. Taze filizler pimi ya da 癟i olarak yenilebilir.

 

Atkuyruundan elde edilen 癟ekilmi silis ile yeniden mineralletirme ve diyuretik (idrar s繹kt羹r羹c羹) i癟in kullanmak 羹zere ila癟lar 羹retilmitir.Biojenik silislerin dier kullan覺mlar覺 end羹striyel ila癟lar olarak (a覺nd覺r覺c覺, di macunu, kuma koruyucu, optik lifler, boya koyulat覺r覺c覺) deterjan ve temizleyici olarak kullan覺labilir.1970lerde yayg覺n bir ekilde eczada, yapraklar覺n覺n kokusu parf羹m olarak kullan覺l覺rd覺 fakat imdilerde 癟ok az kullan覺lmaktad覺r. Bunlar yemeklere lezzet vermek ve yemek tad覺n覺n g羹zellemesi i癟in de kullan覺labilir.

 

Atkuyruu( Equisetum arvense ), k覺rkilitotu , zemberekotu , 癟amotu , k覺rkboum , tilkikuyr覺u ve kat覺rkuyruu olarak da tan覺n覺r. 襤lkbahar balang覺c覺nda, derinlere k繹k salm覺 olan k繹ksaptan, 繹nce spor ta覺y覺c覺 kahverengi baak saplar覺 癟覺kar. D羹zg羹n yap覺l覺 k羹癟羹k 癟am aa癟lar覺n覺 and覺ran 40-50cm boyundaki yeil yaz kuyruu ise daha sonra 癟覺kar.ok y覺ll覺k, otsu ve 癟i癟eksiz bitkilerdir. G繹vdesi silindir bi癟iminde, dall覺 veya dals覺z, yeil veya esmer-yeil renkli, sert ve i癟i botur. Yapraklar覺 癟ok k羹癟羹k, pul bi癟iminde ve sivri u癟ludur. Spor ile 癟oal覺rlar.Spor keseleri verimli g繹vdelerinin u癟lar覺nda baak eklinde toplanm覺lard覺r. T羹rkiye’de 7 kadar t羹r羹 yetimektedir. Saponin , %60-70 silisilik asit , potasyum tuzlar覺 , tanen ve az miktarda alkaloitler (palustrin, nikotin ve dierleri) i癟erirler. Atkuyruu , tarlalarda, dere k覺y覺lar覺nda ve eimli arazilerde yetiir. Bal癟覺kl覺 toprakta yetienleri en ifal覺 olanlar覺d覺r. Yetitii yere g繹re %60-70 silisik asit i癟erir ve bu oran onun ifal覺 etkinliini artt覺r覺r. Doal olarak, yapay g羹bre kullan覺lan tarlalardan toplan覺lmamas覺 gerekir. Dallar覺 en ince olan atkuyruu cinsi genellikle ormanlarda ve orman k覺y覺lar覺nda yetiir. Bu cins de ifal覺d覺r.Batakl覺k, karasuluk yerlerde ve dal覺k meralarda yetien, parmak kal覺nl覺覺nda sapl覺 ve y羹ksek boylu bitki( Equisetum hiemale )ise yaln覺zca d覺tan,banyo katk覺s覺 (oturma banyosu)olarak kullan覺lmal覺d覺r!Gen癟 s羹rg羹nleri yiyen hayvanlarda, kan iemesi ile belirlenen zehirlenmeler g繹r羹l羹r. zellikle s覺覺r ve atlar bu bitkiye kar覺 duyarl覺d覺r. Kurutma ile zehirlilik etkisi azalmaz. 襤nsanlarda da ayn覺 ekilde zehirlenme belirtileri g繹r羹lmektedir.Bu nedenle dikkatle kullan覺lmas覺 ve belirtilen miktarlar覺n 羹zerinde kullan覺lmamas覺 gereken bir drogdur. ay覺 yap覺lacak bitkilerin, tarlalardan, ormank覺y覺lar覺ndan ve dere k覺y覺lar覺ndan toplanmas覺 gerekir.ay i癟in toplanacak bitkiler( Equisetum arvense) , 25-60 cm y羹kseklikte ve sap覺 3-6 mm civar覺nda olan t羹rlerdir. May覺s-Haziran d繹neminde, hen羹z canl覺 yeil rengini korurken, sap覺n topraa yak覺n b繹l羹m羹nden kesilir ve demetler halinde g繹lge ve havadar bir yere as覺larak kurumaya b覺rak覺l覺r. 襤ne yapraklar g繹vdeden kolayca ayr覺ld覺覺nda kuruma tamamlanm覺 olur. Yapraklar ovuturularak saptan ayr覺l覺r vebir 繹rg羹ye serilerek 1-2 g羹n boyunca tam olarak kurumaya b覺rak覺l覺r. Sonra ince k覺y覺l覺r ve hava almayan kaplarda saklan覺r.

 

 

Bu bitki, 繹zelliklekanama durdurucu繹zellii vea覺rmesane ve b繹brek hastal覺klar覺ndasalad覺覺 baar覺lar sayesinde eski 癟alardan beri tan覺nmaktayd覺. Atkuyruu ,kanamalarda, kan kusmalarda, mesane ve b繹brek rahats覺zl覺klar覺nda, ta ve kumrahats覺zl覺klar覺nda,benzeri bulunamaz ve yeri doldurulamaz bir ifal覺 bitkidir.Eski rahats覺zl覺klarda, 癟羹r羹yen yaralarda ve hatta kanser t羹r羹 癟覺banlardabile atkuyruu al覺覺lmam覺 hizmetler salar. Genellikle, 覺slak ve s覺cak bitki nemlibezlere yat覺r覺larak, hasta b繹lgeye kompres ( bitki lapas覺 ) olarak uygulan覺r. 襤svi癟reli herbalist K羹nzlenin s繹ylediine g繹re ;”T羹m insanlar, bir yatan sonra s羹rekli olarak atkuyruu 癟ay覺 i癟melidirler.” T羹mromatizma, gut ve nevraljik ar覺larb繹ylece yok olur ve sal覺kl覺 bir yal覺l覺k devresi yaanabilir. Anlatt覺覺na g繹re, 86 ya覺ndaki bir adam, atkuyruu buu kompresi sayesinde korkun癟 ta hastal覺覺ndan kurtulmu ve daha uzun y覺llar ar覺 癟ekmeden yaam覺. Ayr覺ca unlar覺 da ekliyor K羹nzle : En a覺r kanamalar veya kan kusmalar覺,atkuyruu 癟ay覺 i癟ilerek en k覺sa s羹rede veya hemen iyileir ! Ar覺l覺mesane 羹羹tmeleri ve kramplara kar覺,kaynat覺lm覺 bitkinin buusu 10 dakika kadar mesane b繹lgesine uygulan覺r. Bu tedavi bi癟imi birka癟 kere yinelendiinde hastal覺k t羹m羹yle atlat覺l覺r.Birdenbire ieyememebalayarak ar覺lar i癟inde k覺vranan yal覺 kiiler, doktor taraf覺ndan idrar bir hortum arac覺l覺覺 ile boalt覺lmadan, bu buu kompresleri sayesinde ar覺lardan kurtulabilirler.B繹brek kumu, b繹brek ve mesane talar覺nda,s覺cak atkuyruu tam banyolar 覺 al覺n覺r ve ayn覺 zamanda da atkuyruu 癟ay覺 i癟ilir ve bas覺n癟l覺 bir bi癟imde boaltabilmek i癟in, idrar elden geldiince tutulur. Ta, bu durumda genellikle d羹羹r羹l羹r. Bu konuda alm覺 olduum mektuplar da, yukar覺daki 繹nerileri onaylamaktad覺r. Bu kullan覺m bi癟imi sayesinde,b繹brek talar覺 d羹羹r羹l羹yorve daha sonra kiiler kendilerini 癟ok iyi hissediyor ve hi癟bir ikayetleri kalm覺yor. S覺v覺 d覺k覺lay覺c覺 ila癟lar yetersiz kald覺覺nda, atkuyruu yard覺mc覺 olur. rnein,kalp d覺 zar覺nda ve akcier zar覺nda su toplanmas覺 veya k覺z覺l hastal覺覺ndan sonraki b繹brek d羹zensizliklerinde ve s覺v覺 d覺k覺lama d羹zenini bozan mikroplu hastal覺klardan sonra.Sonu癟 olarak, onunb繹brek ve mesane sistemii癟in d覺tan ve i癟ten kullan覺labilen se癟kin bir bitki olduu s繹ylenebilir.B繹brek 癟ana覺 iltihaplar覺ndabir tek atkuyruu katk覺l覺 banyo mucizeler yarat覺r. Bu durumda (yani yaln覺zca d覺tan kullanmak i癟in ), parmak kal覺nl覺覺nda sap覺 olan uzun boylu atkuyruu , batakl覺k ve karasuluk b繹lgelerden toplan覺r veb繹brek 癟ana覺 iltihaplar覺nda,d覺tan kullan覺larak, hemen etkisini g繹sterir. Yak覺n bir tan覺d覺覺m, a覺r bir b繹brek 癟ana覺 iltihab覺 y羹z羹nden aylard覺r hastanede yat覺yordu. Sal覺覺na ne zaman kavuabilecei bir t羹rl羹 belli olmad覺覺 i癟in, benden (M.Treben) yard覺m istedi. Atkuyruu banyosu 繹nerdim ona. Birka癟 g羹n sonra ald覺覺m mektupta unlar yaz覺yordu : Hayat覺m覺 kurtard覺n ! Hastaneden 癟覺kt覺m. Atkuyruu banyosu t羹m ikayetlerimi sona erdirdi ve bana yeni bir g羹癟 verdi.Zor bir doum sonras覺nda,gen癟 annelerde bazen,g繹rme bozukluklar覺na rastlan覺r ;癟羹nk羹 doum s覺ras覺nda annenin b繹brekleri bir hayli zorlan覺r. Atkuyruu oturma banyolar覺 , d覺tan yapt覺覺 etki ileb繹breklerin kan dola覺m覺n覺 younlat覺rarak, onlar覺n g繹zler 羹st羹ndeki bas覺n癟lar覺n azalmas覺n覺 ve b繹ylece g繹rme bozukluklar覺n覺n giderek d羹zelmesini salar. nl羹 覺l覺ca hekimi Dr.Bohn, bu bitkiyi 繹vmekle bitiremez : Atkuyruu , bir yandankanama durdurucu繹zellie sahipken, 繹te yandan da, 癟ok繹nemli bir b繹brek ilac覺d覺r.Atkuyruu 癟ay覺 i癟ildikten sonra, bol miktarda koyu renkli idrar d覺ar覺 at覺lacakt覺r.demlerdede etkisi 癟ok 癟abuk g繹r羹len bir bitkidir. demi iyiletirecek ila癟lardan olumlu sonu癟 al覺nd覺覺nda, t羹m 繹teki bitki 癟aylar覺 bir tarafa b覺rak覺larak g羹nde 2-3 bardak atkuyruu 癟ay覺 g羹n boyuna yay覺larak, yudumlanarak i癟ilmelidir. Edinilmi deneyimlere g繹re, 繹dem gerileyecektir.Ka覺nt覺l覺 egzamalarda,kabuklu, iltihapl覺, k覺llar覺 d繹k羹lm羹 olsa bile, atkuyruu kaynama suyu ile yap覺lan banyolar veya kompresler b羹y羹k yard覺m salar. Kaynama suyu ile yap覺lan y覺kamalar ve banyolar,dolamalara, bacaktaki a癟覺k yaralara, ileyen eski yaralara, kanser t羹r羹 癟覺banlara, fist羹llere, k覺l dibi iltihaplar覺na ve deri t羹berk羹lozuna kar覺 baar覺l覺d覺r.Dinmeyenburun kanamalar覺nda,bitki kaynama suyu soutulduktan sonra, kompres bi癟iminde buruna uygulan覺r. Kan dindirici olarak,akcier, d繹lyata覺 (rahim), basur ve mide kanamalar覺nda,i癟ten 癟ay bi癟iminde kullan覺l覺r. Bu t羹r olaylarda doal olarak, bitkinin uzun s羹re kaynat覺lmas覺 gerekir. Atkuyruu 癟覺ban otu ile eit kar覺t覺r覺larak kullan覺ld覺覺nda, kan temizleyici 繹zellii sayesinde,atardamar sertliine ve unutkanl覺a kar覺baar覺l覺 olacakt覺r.Kepekli sa癟lar,atkuyruu kaynama suyu ile her g羹n y覺kan覺r ve sa癟 diplerine zeytinya覺 ile friksiyon (ovarak s羹rme) yap覺l覺r.Kepekler k覺sa s羹rede yok olacakt覺r. Binbirdelikotu ile eit oranda kar覺t覺r覺larak demlenen atkuyruu 癟ay覺 g羹nde 1-2 bardak i癟ilip, akamlar覺 da kuru yemek yendiinde,yataa iemeolay覺 繹nlenebilir.Bu 癟ay ayn覺 zamanda,bademcik iltihab覺, a覺z boluu ve dieti kanamalar覺nda ve iltihaplar覺nda, fist羹llerde ve pol羹plerde gargara bi癟iminde kullan覺l覺r.Kad覺nlar覺nbeyaz ak覺nt覺lar覺nda,atkuyruu oturma banyolar覺 al覺nmal覺d覺r. Bitkinin,kronik bronit ve akcier t羹berk羹lozuna kar覺 olduk癟a etkili olduu da hi癟bir zaman unutulmamal覺d覺r !D羹zenli 癟ay i癟imi ile silisik asit al覺m覺 sayesinde akcier t羹berk羹lozu iyileirken, bir yandan da, hastal覺覺n yaratm覺 olduugenel g羹癟s羹zl羹kdurumu sona erer. Avusturyal覺 Biyolog Richard Willfordun belirttiine g繹re, yeni arat覺rma sonu癟lar覺 sayesinde, uzun s羹re d羹zenli bi癟imde atkuyruu 癟ay覺 i癟ildiinde, k繹t羹 karakterli iliklerin (t羹m繹rlerin) b羹y羹melerinin durduu ve sonunda yok olduklar覺 s繹ylenebilir.D繹lyata覺ndaki ve an羹steki polipler ve eklem s覺v覺 kesesi iltihaplar覺bile bu y繹ntemle ge癟irilebilir. Bu t羹r olaylarda atkuyruu buu kompresi ve oturma banyolar覺 yard覺mc覺 olarak uygulanmal覺d覺r. Bu buu kompresleri ,krampl覺 mide rahats覺zl覺klar覺, karacier ve safra kesesi d羹zensizliklerindeve yukar覺 doru oluturduklar覺 bas覺n癟la kalp 癟al覺mas覺n覺 etkileyenar覺l覺 birikimlerdeyard覺mc覺 olur.

 

 

Beni (M.Treben) arayan 49 ya覺ndaki bir 癟ift癟inin ayak taban覺nda sert ve ar覺l覺 bir yumru olumutu ve adamca覺z y羹r羹yemiyordu. Ben ona, k繹t羹 karakterli t羹m繹rleri bile yok eden, atkuyruu buu kompreslerini 繹nerdim. 癟 g羹n sonra yine telefonla arad覺覺mda, yumrunun t羹m羹yle yok olduu haberini ald覺覺mdaki mutluluumu d羹羹nebilirsiniz. Ayak taban覺n覺n derisi biraz gevek ve yumuakm覺, sert yumrudan ise hi癟bir iz kalmam覺.Tanr覺’n覺n eczanesinden bir mucize daha !Deneyimlerime g繹re ena覺r bel kemii sakatl覺klar覺bile, eer bir sinirin s覺k覺mas覺 sonucunda olumam覺larsa, atkuyruu oturma banyolar覺 ile iyiletirebilirler. R繹ntgen filminde, yal覺l覺k nedeniyle a覺nm覺 eklemler saptanm覺 olsa bile, bu durum ar覺 癟ekmeyi gerektirmez ! Hastal覺覺nda yukar覺 doru bas覺n癟 yapmaya balayan bir b繹brein, bel kemii boyunca uzanan sinirlere dayanmas覺 sonucu bu t羹r ar覺lar oluabilir. Bir atkuyruu oturma banyosu, b繹breklere derinlemesine yapt覺覺 etki ile, onlar覺n yukar覺 doru olan bas覺n癟lar覺n覺 yok eder. 38 ya覺ndaki bir kad覺n 羹癟 y覺ld覺rbel kemii tedavisig繹r羹yordu. Fakat, iyilemeyi beklerken, ar覺lar覺 daha da artm覺, omuz ve boyun civar覺 繹ylesine sertlemiti ki, sabahlar覺 yata覺ndan kalkabilmek i癟in, einin tavana monte ettii bir ask覺ya tutunmadan edemiyordu. Bu kad覺n覺n yaln覺zca bir tek atkuyruu oturma banyosu ald覺ktan sonra t羹m ar覺lar覺ndan ve kas sertlemelerinden kurtulduunu okuyunca mutlaka a覺racaks覺n覺z! Ayn覺 durum,trakt繹r s羹r羹c羹lerininurad覺klar覺bel kemii zararlar覺ndada ge癟erlidir. Trakt繹r羹n sallant覺s覺 bel kemiini deil, b繹brekleri rahats覺z ediyor. Bu durumda hemen yukar覺 doru oluan bas覺n癟, atkuyruu oturma banyolar覺 ile ortadan kalkar. 襤svi癟reli bir han覺m, birka癟 y覺l boyunca, boynundan balamak 羹zere, bir baston gibi hareketsiz kalm覺t覺. Her y覺l 覺l覺calarda (kapl覺ca) g繹rd羹羹 tedavi yaln覺zca biraz yard覺mc覺 olduu halde, kesin bir iyileme olmuyordu. 襤nanmad覺覺 halde, evine d繹nd羹羹nde atkuyruu oturma banyosu yapaca覺na bana s繹z verdi. ok k覺sa bir s羹re sonra da, telefonda onun sevin癟li sesini duydum. S覺cak atkuyruu banyosundaki ilk on dakikadan sonrat羹m tutukluklar覺 yok olmu.Kad覺n覺n rahats覺zl覺klar覺 b繹ylece sona erdi ve y覺llar boyunca bir daha g繹r羹lmedi.

 

B羹y羹k Nevrolog Dr. Wagner- Jaureg, yaz覺lar覺nda 繹yle diyor : T羹m sinir hastalar覺n覺n羹癟te ikisi, eer b繹brekleri sal覺kl覺 olmu olsayd覺, sinir kliniklerine girmek zorunda kalmazd覺Bu ger癟ei 繹rendiimden beri, b繹brek rahats覺zl覺覺ndan 繹t羹r羹depresyonlar, saplant覺lar ve cinnet krizlerinedeniyle sal覺klar覺n覺 yitirmi kiilere atkuyruu oturma banyolar覺 繹nererek,onlar覺 ak覺l hastanelerinden kurtarmay覺 baard覺m.Bu t羹r olaylarda, 覺s覺rganotu ve civanper癟emi yan覺 s覺ra, atkuyruu 癟ay覺 da, sabah ve akam olmak 羹zere, g羹nde iki bardak i癟ilmelidir. T羹m belirtileri ile kan覺tlanm覺b繹brek d羹zensizliklerinde,oturma banyolar覺taze atkuyruuile haz覺rlanmal覺d覺r.

ay Haz覺rlamak : Yar覺m veya bir tatl覺 ka覺覺 kurutulmu ve ince k覺y覺lm覺 bitki (ince sapl覺 olan 3-6 mm, 25-60 cm y羹kseklik), orta boy bir su barda覺 dolusu kaynar suyla halan覺r, 羹st羹 kapal覺 olarak 15-20 dakika demlendikten sonra s羹z羹l羹r. G羹nde 2-4 bardak a癟 karn覺na veya 繹羹n aralar覺nda soutulmadan i癟ilir.

 

Oturma banyolar覺: Daha 繹nce de belirtmi olduum gibi, en iyisi, batakl覺k ve karasuluk yerlerde yetien kal覺n sapl覺 ve uzun boylu bitkinin (1-2 m) kullan覺lmas覺d覺r. Bir banyo i癟in, be litrelik bir kova dolusu bitki gerekmektedir. Oturma banyolar覺nda, b繹brekler suyun i癟inde kalmal覺d覺r. Banyo s羹resi 20 dakikad覺r. Banyodan sonra kurulan覺lmaz ve bir bornoza sar覺narak bir saat kadar yatakta terlendikten sonra kurulan覺larak, kuru i癟 癟ama覺r覺 giyilir. Oturma banyosu suyu, sonradan 覺s覺t覺larak, iki kere daha kullan覺labilir.4-5 litrelik bir kova dolusu taze bitki veya 100g kurutulmu bitki, akamdan 3-4 litre suya yat覺r覺l覺r. Ertesi g羹n kaynama derecisine kadar 覺s覺t覺l覺r ve s羹z羹ld羹kten sonra k羹vet i癟indeki banyo suyuna eklenir. Banyo s羹resi 20 dakikad覺r! Banyo suyu b繹breklerin 羹st羹ne 癟覺kmal覺d覺r. Banyodan sonra kurulan覺lmamal覺 ve bir bornoza sar覺narak yatakta dinlenilmelidir.

 

Bitki Buu Kompresi : 襤ki avu癟 dolusu ince k覺y覺lm覺 bitki bir s羹zgece koyularak, i癟inde su kaynamakta olan bir kab覺n 羹st羹ne yerletirilir ve 羹st羹 kapat覺l覺r. Kompresin soumamas覺na 繹zen g繹stermek gerekir! Birka癟 saat veya gece boyunca etkilememeye b覺rak覺l覺r..

 

Lapa kompresi:Taze bitki iyice y覺kan覺r ve bir tahta tablan覺n 羹st羹nde lapa haline gelene kadar ezilir.

 

Referanslar:

 

1-“Gesundheit aus der Apotheke Gottes” “Tanr覺’n覺n Eczanesinden Sagl覺k”, Maria Treben

 

2-T羹rkiye’de Bitkilerle Tedavi, Prof.Dr. Turhan Baytop, I.U Eczac覺l覺k Fak.

 

3-“Bir Yudum Sal覺k”,N.Er繹zt羹rk, Anahtar yay覺nlar覺,200

 


Etiketler:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sizde Yorum yap覺n

CommentLuv badge

online destek