drupal hit counter
Bitkisel Tedavi » Mucize Bitkiler – Is覺rgan
x

Bitkisel Tedavi

Mucize Bitkiler – Is覺rgan

覺s覺rgan bitkisi

Is覺rgan otu (Urtica dioica)

Bitki 繹zellikleri: Is覺rgan otunu ve onun yak覺c覺 繹zelliinin ac覺s覺n覺 tan覺yanlar覺n say覺s覺 giderek azal覺yor!

Kentlerdeki arsalar, bah癟eler ve bostanlar覺n azalmas覺yla paralel gidiyor bu yabanc覺lama. Oysaki, 覺s覺rgan otu her zaman insanlar覺n yak覺nl覺覺n覺 aram覺, sanki onlara daha iyi hizmet verebilmek i癟in, evlerinin, bah癟elerinin duvar diplerini kendine yurt edinmi, alt覺n deerinde bir bitkidir. Onu tan覺mayanlar, bu 繹nemli eksiklii gidermenin yollar覺n覺 aramal覺d覺rlar. Ama onun bulunabilecei yollar, ne yaz覺k ki art覺k kent i癟i yollar olmaktan 癟覺km覺, orman veya k繹y yollar覺 ile s覺n覺rlanm覺t覺r. Kentlerin baz覺 kuytu k繹elerinde onu belki hala bulabilir, ama al覺p evinize g繹t羹remezsiniz! 羹nk羹 o art覺k, tutunabildii yerlerde, 羹st羹ne 癟繹km羹 pislik tabakas覺n覺n alt覺nda ezilip gidiyor. 羹nk羹 art覺k kentli 覺s覺rgan otu, havadan 羹st羹ne 癟繹ken zehirler y羹z羹nden kullan覺lamaz duruma gelmi olman覺n ac覺s覺n覺 癟ekiyor. Ama o dayan覺kl覺d覺r. Koullar ne kadar 癟etin olursa olsun, yaamay覺 ve yaatmay覺 癟ok iyi becerir!

Is覺rgan otunun genellikle yayg覺n olan iki t羹r羹 tedavi ama癟l覺 kullan覺l覺r. B羹y羹k 覺s覺rgan otu(Urtica dioica) ve k羹癟羹k 覺s覺rgan otu(Urtica urens). ok y覺ll覺k otsu bir bitkidir. 20-80 cm y羹kseklikte olur. Koyu yeil ve t羹yl羹 yapraklar覺n覺n kenarlar覺 dili, saplar覺 uzundur. Deriye dediklerinde yak覺c覺 etki yaparlar.

Bileim: Yaprakta, Flavon, C vitamini, demir, mineral tuzlar, bitki asitleri, beta sitosterin, amine(histamin).
Tohumda, m羹silaj, proteinler, sabit ya, carotinoid, clorophyll.
K繹kte, tanen, sterolen, sterylglucosid, lignan.

Toplama ve haz覺rlama: Yapraklar, may覺s-temmuz aylar覺nda, saplar覺ndan s覺yr覺larak toplan覺r. Tohum, temmuz-austos aylar覺nda toplan覺r. K繹kler, ilkbahar veya sonbaharda s繹k羹l羹r, bol suda f覺r癟alanarak temizlenir. T羹m organlar g繹lgede kurutulur.

Kullan覺m alanlar覺 ve bi癟imleri: Yaprak, tohum ve k繹k羹n i癟erdii etkin maddeler aras覺nda farkl覺l覺klar olduuna g繹re, kullan覺m alanlar覺n覺n da farkl覺 olmas覺 doald覺r. Yani, ille de yapra覺n tohumdan veya tohumun yapraktan daha etkili olduunun d羹羹n羹lmesi doru deildir. nemli olan, onlar覺 etkili olduklar覺 alanda, gerektiince kullanmay覺 bilmektir. Burada, okuyucunun 繹ncelikle bu konu hakk覺nda ayd覺nlat覺lmas覺na 癟al覺覺lacakt覺r.

Yaprak 癟ay覺n覺n bal覺ca 繹zellikleri olarak, idrar artt覺r覺c覺, 繹dem 癟繹z羹c羹, kan temizleyici, kan yapt覺r覺c覺, iltihap giderici, demir eksikliini giderici ve organizmay覺 uyar覺c覺 nitelikleri s覺ralanabilir. Bu temel niteliklerden yola 癟覺k覺larak, onun u hastal覺klara kar覺 baar覺yla kullan覺labileceini belirtmek gerekir: Romatizma ve gut, romatizmal eklem deformasyonlar覺, b繹brek ve idrar yollar覺 iltihab覺, tehis edilemeyen iddetli ba ar覺lar覺, prostat b羹y羹mesi, mide ve ba覺rsak 羹lseri, b繹brek ve safrakesesi ta覺, g羹癟s羹zl羹k ve bitkinlik halleri, kans覺zl覺k ve alyuvarlar eksiklii, demir eksiklii, t羹m alerjik rahats覺zl覺klar( bahar nezlesi dahil), egzama, ergenlik sivilceleri, fist羹ller.

Bu hastal覺klara kar覺 uygulanacak yaprak 癟ay覺 tedavisinin, 2-4 hafta s羹reli k羹rler halinde uygulanmas覺 gerekir. Bu s羹re i癟inde, g羹nde 2-4 bardak bitki 癟ay覺, tatland覺r覺lmadan, 繹羹n aralar覺nda, s覺cakken i癟ilmelidir. Hi癟 de k繹t羹 say覺lamayacak tad覺n覺 beenmeyen duyarl覺 kiiler, 繹rnein bir k羹癟羹k tutam nane veya kekik ekleyerek yeni tatlar oluturabilirler. A覺r kalp ve b繹brek hastal覺覺ndan kaynaklanan 繹demlere kar覺 kullan覺lmadan 繹nce doktora dan覺覺lmal覺d覺r.

K繹kler, eer istenirse her zaman yaprakla kar覺t覺r覺larak kullan覺labilir. Ama 繹ncelikle, prostat b羹y羹mesine kar覺, uygulanan t覺bbi tedaviyi destekleyici olarak 癟ok iyi sonu癟 verir. Ayr覺ca, yaln覺z veya yaprakla birlikte haz覺rlanan kaynama suyuyla ba y覺kand覺覺nda, sa癟 d繹k羹lmesi durur, sa癟lar younluk ve parlakl覺k kazan覺r, kepeklenme sona erer.

Tohumlar, 繹ncelikle organizmay覺 uyar覺c覺, g羹癟lendirici ve savunma g羹c羹n羹 artt覺r覺c覺 繹zelliklere sahip olduu i癟in, yal覺lar覺 g羹癟lendirici olarak kullan覺lmal覺d覺r.

Yeil 覺s覺rgan otu, sap覺n dibinden kesilerek, romatizma, gut, eklem deformasyonu, siyatik ve lumbagoya kar覺, dorudan hasta b繹lgelere s羹r羹lerek de kullan覺l覺r. Bitkinin yak覺c覺 t羹ylerinin deriyi tahri etmesiyle, uzun s羹reli, rahatlat覺c覺 bir s覺cakl覺k oluur ve ar覺lar diner. Balang覺癟ta rahats覺z edici olan deri yanmas覺 bir s羹re sonra azal覺r ve daha sonra sona erer.

Yan etkiler: Bilinen hi癟bir yan etkisi yoktur.
Egzama ve egzamaya elik eden ba ar覺lar覺 覺s覺rgan otu 癟ay覺 ile iyiletirilebilirler. Is覺rgan otu, b繹brek ve mesane ta覺 oluumuna kar覺 da kullan覺labilir. B繹brek hastal覺klar覺 ve zorlu ba ar覺lar覺 genellikle bir arada g繹r羹l羹rler. Egzamalar genellikle dahili bir nedene dayand覺klar覺ndan, onlar覺 i癟erden, kan temizleyici bitkilerle iyiletirmek gerekebilir. Is覺rgan otu, en bata gelen kan temizleyici ve ayn覺 zamanda kan yapt覺r覺c覺 bir bitkidir. B繹ylece, pankreas 羹zerinde de 癟ok olumlu etkileri olduu i癟in, 覺s覺rgan otu 癟ay覺 ile kandaki eker d羹zeyi d羹羹r羹lebilir. 襤drar yollar覺 hastal覺klar覺 ve iltihaplar覺, da bitki 癟ay覺 ile iyiletirilebilirler. Ayn覺 zamanda da d覺k覺lama kolayl覺klar覺 salad覺覺ndan, bir ilkbahar k羹r羹 i癟in 繹zellikle 繹nerilir.

 

襤lkbaharda ve sonbaharda filizlendiinde, onunla 4 haftal覺k bir 癟ay k羹r羹 yapmak 繹nemlidir. Sabahlar覺 a癟 karn覺na, kahvalt覺dan yar覺m saat 繹nce bir bardak ve g羹n boyunca 1-2 bardak 癟ay覺 yudumlanarak i癟ilebilir. Bu t羹r 癟ay k羹rlerinden sonra kii kendini anlat覺lamayacak kadar iyi hissedebilir. Ayr覺ca bu 癟ay覺n lezzeti hi癟 de k繹t羹 deildir. Ama duyarl覺 kiiler, ona biraz papatya veya nane ekleyerek, lezzetini ve kokusunu deitirebilirler.

 

Is覺rgan otu, karacier ve safra kesesi hastal覺klar覺nda, dalak hastal覺klar覺nda, solunum sistemi balgamlanmas覺nda, mide kramplar覺nda ve 羹lserlerinde, ba覺rsak 羹lserlerinde ve akcier hastal覺klar覺nda 繹ncelikle 繹nerilir. Deerli etken maddeleri (Potasyum tuzlar覺, organik asitler-formik asit, histamin, asetilkolin ve Vitamin C) alabilmek i癟in, 癟ay haz覺rlan覺rken, yapraklar yaln覺zca halan覺r (kaynat覺lmaz). Is覺rgan otu, koruyucu olarak da g羹nde bir bardak i癟ilebilir. Mikroplu hastal覺klarda ve mikrop salg覺lanan hallerde de bitki 癟ok iyi bir yard覺mc覺d覺r. Belirli bir yatan sonra bedendeki demir miktar覺 azalmaya balar. Bu nedenle, yorgunluk ve bitkinlik halleri g繹r羹l羹r, kii yaland覺覺n覺 d羹羹nmeye balar ve verimlilii giderek azal覺r. ite bu durumlarda, demir i癟erikli taze 覺s覺rgan otu ile 癟ok olumlu sonu癟lar al覺nabilir. Bir 覺s覺rgan otu k羹r羹nden sonra, kii kendini 癟ok k覺sa bir s羹re i癟erisinde eskiye oranla 癟ok daha rahat hisseder, enerji ve 癟al覺ma g羹c羹 geri gelir, d覺 g繹r羹n羹m olarak da belirgin bir d羹zelme balar. Safrakesesi rahats覺zl覺覺 ve kans覺zl覺k durumlar覺nda da bitki 癟ay覺 fayda salayacakt覺r. demlerde, 覺s覺rgan otu bedendeki fazla s覺v覺y覺 emerek b羹y羹k yararlar salar. Kan yapt覺r覺c覺 繹zellii sayesinde, kans覺zl覺k solgunluklar覺nda, alyuvarlar eksikliinde, anemi de yard覺mc覺 olur. Herhangi bir alerji rahats覺zl覺覺 癟ekenler (bahar nezlesi dahil) uzun bir s羹re 覺s覺rgan otu 癟ay覺 i癟ebilirler. Bitki, souk alg覺nl覺覺na yatk覺nl覺覺 繹nler, romatizma ve gut hastal覺klar覺nda yard覺mc覺 olur.

 

Taze 覺s覺rgan otu yaprak ve k繹k羹n羹n kaynama suyuyla ba y覺kanabilir ve sa癟lar canlanarak, s覺k bir bi癟imde b羹y羹meye balarlar. Her t羹r sa癟a 繹zellikle iyi gelen 覺s覺rgan otu tent羹r羹n羹 herkes kullanabilir. Kafa derisi kepeksiz, sa癟lar s覺k, yumuac覺k ve parlak! Damar t覺kan覺kl覺klar覺nda da (bald覺rlarda), 覺s覺rgan otu 癟ok b羹y羹k yard覺mlar salar. Bu hastal覺覺 癟eken baz覺 kiiler, eer zaman ge癟irmeden, 覺s覺rgan otu k繹k羹 ayak banyolar覺 yapacak olurlarsa, olas覺 bir bacak emp羹tasyonundan kurtulabilirler. Her t羹r kramp, nerden gelirse gelsin, kan dola覺m覺 bozukluunun habercisi olabilir. B繹yle durumlarda, bitkinin kaynama suyuyla masaj veya banyo yapmak fayda salayacakt覺r. Bu durum, koroner damarlar覺n覺n daralmas覺 gibi 繹zel durumlarda da ge癟erlidir. Belden yukar覺s覺 banyo k羹vetine doru eilir ve kaynat覺lm覺 bitkinin 覺l覺k suyuyla kalp b繹lgesine hafif癟e masaj yap覺l覺r. Siyatik, lumbago ve kollarda, bacaklarda oluan sinir iltihaplanmalar覺nda, ar覺l覺 b繹lgelere, yaprakl覺 taze 覺s覺rgan otu dal覺 hafif癟e s羹r羹l羹r. rnein siyatikte, ayak ekleminden balamak 羹zere, d覺tan kal癟aya kadar ve oradan da baca覺n i癟 taraf覺ndan topua kadar yava癟a s羹r羹l羹r. Bu iki kere daha yenilenir ve son olarak, kal癟adan balayarak aa覺 doru inilir. Gerektiinde daha baka b繹lgelere de ayn覺 bi癟imde uygulan覺r. Is覺rgan otunun sebep olduu ka覺nt覺y覺 繹nlemek i癟in, ilem sonunda o b繹lgeler pudralan覺r.

 

Kullan覺lan bitki ne kadar taze olursa, ifal覺 g羹c羹 de o kadar fazlad覺r. K覺 i癟in bir miktar stok yapmay覺 da unutmay覺n ve kurutaca覺n覺z bu 覺s覺rganlar覺 may覺s ve haziran ay覺n覺n g羹neli g羹nlerinde toplamaya dikkat edin. Kendi sal覺覺n覺z i癟in bir eyler yapabildiinize sevinin! Ama en 繹nemlisi sadece ihtiyac覺n覺z kadar bitki toplay覺n. Eer sadece yaprak ve saplara ihtiyac覺n覺z varsa kesinlikle bitkiyi k繹k羹yle beraber s繹kmeyin. Bir b繹lgedeki t羹m bitkileri tamamen koparmay覺n. Gelecek y覺llarda da bitkinin neslini s羹rd羹rmesine izin verin!

 

Kullan覺m Bi癟imleri:

ay Haz覺rlamak:

Yaprak ay覺: Bir tatl覺 ka覺覺 ince k覺y覺lm覺 覺s覺rgan otu, orta boy bir su barda覺 dolusu kaynar suyla halan覺r , 5-10 dakika demlendikten sonra s羹z羹l羹r. G羹nde 2-4 bardak yeni demlenmi 癟ay a癟 karn覺na veya 繹羹n aralar覺nda tatland覺r覺lmadan i癟ilir. Kokusunu veya tad覺n覺 rahats覺z edici bulanlar 癟aylar覺na biraz nane ilave edebilirler.

K繹k ay覺: Bir tatl覺 ka覺覺 ince k覺y覺lm覺 k繹k, bir su barda覺 dolusu souk suya eklenir, hafif 覺s覺da kaynama derecesine getirilir, 4-5 dakika kaynad覺ktan sonra, ateten indirilip 5-10 dakika demlendirilir ve s羹z羹l羹r. G羹nde 3 bardak taze demlenmi 癟ay soutulmadan i癟ilir.

 

Tohum ay覺: Havanda hafif癟e ezilmi bir tatl覺 ka覺覺 tohum, orta boy bir su barda覺 dolusu kaynar derecede s覺cak su ile halan覺r, 羹st羹 kapal覺 olarak 8-10 dakika demlendikten sonra s羹z羹l羹r. G羹nde 2-3 bardak taze demlenmi 癟ay, yemeklerden yar覺m saat 繹nce soutulmadan i癟ilir.

 

Is覺rgan otu Tent羹r羹: ilkbaharda veya sonbaharda s繹k羹len k繹kler bol suda iyice y覺kan覺r, elden geldiince ince k覺y覺l覺r ve bir ienin az覺na kadar doldurulur. K繹klerin 羹st羹ne 癟覺kacak kadar 35-40 derece etil alkol eklenir, her g羹n 癟alkalanarak g羹nete 14 g羹n boyunca bekletilir ve s羹re sonunda bir t羹lbentten ge癟irilerek s羹z羹l羹r. Koyu renkli ielerde, serin bir yerde y覺llarca saklanabilir.

 

El ve Ayak Banyolar覺: iki avu癟 dolusu y覺kanm覺 k繹k, sap ve yaprak, 5 litre souk suya konularak, 10-12 saat bekletilir ve sonra kaynama derecesine kadar 覺s覺t覺l覺r. Banyo s覺ras覺nda bitkiler suyun i癟inde kalabilir. Bu banyo suyu, yeniden 覺s覺t覺larak, 2-3 kere daha kullan覺labilir.

 

Sa癟 Y覺kamak: 4-5 avu癟 taze veya kurutulmu yaprak, 5 litre suya koyulur, a覺r atete kaynama derecesine kadar 覺s覺t覺l覺r, 5 dakika demlendikten sonra s羹z羹l羹r. K繹k kullan覺ld覺覺nda ise, 2 avu癟 dolusu ince k覺y覺lm覺 k繹k, 10-12 saat souk suda bekletilir, sonra kaynama derecesine kadar 覺s覺t覺l覺r ve demlenmesi i癟in 10 dakika beklendikten sonra s羹z羹l羹r. Bu durumda, sa癟 y覺kamak i癟in sodal覺 sabun gerekir.

 

 


Etiketler:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sizde Yorum yap覺n

CommentLuv badge

online destek