drupal hit counter
Bitkisel Tedavi » Mucize Bitkiler – Ada ay覺
x

Bitkisel Tedavi

Mucize Bitkiler – Ada ay覺

ada 癟ay覺 mucizesi

Ada 癟ay覺(Salvia),Di otuveyaMeryemiyeolarak da bilinir, ball覺babagiller (Lamiaceae) familyas覺ndanSalviacinsini oluturan kokulu bitkilere verilen ad. B羹t羹n Avrupa 羹lkelerinde olduu gibi 羹lkemizde de 癟ok癟a yetiir. T羹yl羹 ve beyaz覺ms覺 bir renkte olan yapraklar覺n覺n kurusu 癟ay gibi halanarak i癟ildii gibi, et yemeklerine koku ve lezzet vermek i癟in de kullan覺l覺r. zellikle karacier, 繹rdek, kaz, tavuk ve av hayvanlann覺n k覺zartmalannda 癟ok ho bir koku ve tat verdii i癟in kullan覺lir. Avrupa 羹lkelerinin mutfaklannda k覺zarm覺 patateslerin, hamurlara koyulan yalar覺n kokuland覺nlmas覺nda, salamuralarda, etlerin dinlendirilmesinde 癟ok kullan覺l覺r.

Ada癟ay覺 30-70 cm boyunda olan bitkinin meneke renkli 癟i癟ekleri halka dizililidir. Kar覺l覺kl覺 olan beyaz ke癟eli yapraklar覺 g羹m羹 gibi par覺ldar ve ac覺mt覺rak, 覺t覺rl覺 bir koku yayarlar. Bah癟e ada 癟ay覺, g羹neli bir yerde yetitirilmelidir. Don olay覺na kar覺 duyarl覺 olduu i癟in, k覺 boyunca 癟am dallar覺 ile 繹rt羹lmesi doru olur. lkemizde 襤zmir b繹lgesinde bah癟e ada癟ay覺 yetitirilmektedir. Bir baka t羹r olan 癟ay覺r ada 癟ay覺 (Salvia pratensis), 癟ay覺rlarda, bay覺rlarda ve meralarda yetiir. evresine 覺t覺rl覺 ho bir koku yayan mavimeneke renkli 癟i癟eklerin p覺r覺lt覺s覺 uzaklardan se癟ilebilir. ay覺r ada 癟ay覺 (Anadolu ada癟ay覺) bat覺 ve g羹ney-bat覺 Anadolu’da bol olarak yetimektedir. Anadolu ada 癟ay覺ndan “elma ya覺” veya “ac覺 elma ya覺” denilen ya da 羹retilmektedir. Bu t羹r ada癟ay覺 da kimyasal yap覺 ve tedavi etkisi bak覺m覺ndan t覺bbi (bah癟e) ada癟ay覺na benzemektedir.

Toplama/Kurutma

Bitki yapraklar覺 癟i癟eklenme 繹ncesi, May覺s-haziran aylar覺nda toplan覺r. Etken maddelerinin dorua ulat覺覺 繹len saatlerinde toplanan yapraklar, g繹lgeli ve havdar bir yerde kurumaya b覺rak覺l覺r. 襤yice kuruduktan sonra ince k覺y覺larak, hava almayan kaplarda saklan覺r

Bileimi

Eterli u癟ucu yalar, %30 Thujon, %5 Cineol, Linalol, Borneol, Salven, Pinen ve kafur; tanenler, triterpenoitler, flavonlar; stojen benzeri maddeler; re癟ineli bileikler i癟erir.

Tarih癟e

Bu bitkinin 癟i癟ekleri, gargara ve ada癟ay覺 sirkesi yapmak i癟in toplan覺r (bir avu癟 癟i癟ek, doal sirkenin i癟inde bir s羹re bekletilir) ve elde edilen sirke, uzunca bir s羹re hasta yata覺ndan kalkamayan kiilere rahatlat覺c覺 ve canland覺r覺c覺 anlamda s羹r羹lerek, masaj yap覺l覺r. Yapraklar daha 癟i癟eklenme balamadan, may覺s ve haziranda toplan覺r. Bitki kuru ve g羹neli g羹nler boyunca, eterli yalar oluturduktan sonra, yapraklar 繹len g羹neinde toplan覺r ve g繹lgede kurutulur. Ada癟ay覺, 癟ok eski 癟alarda da 羹nl羹 bir ifal覺 bitki olarak tan覺n覺rd覺. 13. As覺rdan kalma bir dizede 繹yle deniyor: Eer dikmisen ada癟ay覺n覺 bah癟eye, ne gerek var 繹lmeye!”

Ada癟ay覺n覺n eski 癟alarda da ne b羹y羹k bir 繹vg羹 ile an覺ld覺覺n覺, 癟ok eski bir ifal覺 bitki kitab覺 繹yle anlat覺yor: “Kutsal Meryemana, Bebek 襤sa ile Herodesun gazab覺ndan ka癟mak zorunda kald覺覺nda, kendisini saklamalar覺 i癟in, 癟ay覺rdaki t羹m 癟i癟eklerden yard覺m istemi, ama hi癟bir 癟i癟ek ona yan覺t vermemi. 襤te o zaman ada癟ay覺 eilmi ve Meryemana s覺覺nacak bir yer bulmu. Onun s覺k ve koruyucu yapraklar覺n覺n aras覺na girerek Herodesun askerlerinden saklanm覺 ve askerler onu g繹rmeden ge癟ip gitmiler. Tehlike ge癟itirildikten sonra, sakland覺覺 yerden 癟覺kan Meryemana, tatl覺 sesiyle ada癟ay覺na 繹yle demi: Bu andan sonra sonsuza dek insanlar覺n en 癟ok sevdii 癟i癟ek sen olacaks覺n. Seni, insanlar覺 t羹m hastal覺klardan koruyacak kadar g羹癟l羹 k覺l覺yorum. Bana yapt覺覺n gibi, onlar覺 da 繹l羹mden kurtar! 襤te o zamandan beri ada癟ay覺, insanlar覺 iyiletirmek ve onlara yard覺m etmek i癟in her y覺l yeniden 癟i癟ekleniyor.

Faydas覺

Ada癟ay覺 s覺k癟a i癟ildiinde t羹m bedeni g羹癟lendirir, kalp krizi tehlikesini azalt覺r ve k繹t羹r羹ml羹klerde 癟ok yaral覺d覺r. Gece terlemelerinde ve a覺r覺 terlemelerde, lavanta 癟i癟einin yan覺 s覺ra, yard覺mc覺 olabilecek tek bitkidir. Gece terlemesine neden olan hastal覺覺 iyiletirir ve bu hastal覺kla el ele giden a覺r覺 g羹癟s羹zl羹e, canland覺r覺c覺 etkisi sayesinde son verir. Hastal覺k sonras覺 g羹癟s羹zl羹k hallerinde baar覺yla kullan覺labilir. Pek 癟ok doktorun, ada 癟ay覺n覺n deerli 繹zelliklerini art覺k iyice tan覺m覺 olduklar覺n覺 biliyoruz (Referans1: M.Treben). Onu kramplarda, omurilik rahats覺zl覺klar覺nda, beze hastal覺klar覺nda ve organ titrekliklerinde b羹y羹k bir baar覺yla kullan覺yorlar. Yukarda belirtilen hastal覺klarda, g羹nde 2 su barda覺 癟ay yudumlanarak i癟ilmelidir. Ada 癟ay覺, hasta karacieri de 癟ok olumlu etkiler, onunla ilgili t羹m rahats覺zl覺klar覺 giderir ve gazlar覺 yok eder. Kan temizleyici etkisi vard覺r. Solunum organlar覺n覺 ve mideyi balgams覺 salg覺lardan temizler, itah a癟覺c覺d覺r. Mideyi ve ba覺rsaklar覺 rahatlat覺r, gazlar覺n d覺k覺lanmas覺n覺 salar. Kramp 癟繹z羹c羹 etkisi sayesinde, ishalde 癟ok rahatlat覺c覺d覺r. B繹cek sokmalar覺nda, sokulan b繹lgeye ada癟ay覺 yapra覺n覺n tozu uygulan覺r. Ada 癟ay覺, d覺tan uyguland覺覺nda, yapra覺n tozu uygulan覺r. Ada 癟ay覺 d覺tan uyguland覺覺nda (alkalama ve Gargara), bademcik iltihab覺, boaz hastal覺klar覺, di iltihaplanmalar覺, yutak ve a覺z boluu iltihaplanmalar覺nda veya 羹lserlerinde 繹zellikle 繹nerilir. Eer zaman覺nda ada癟ay覺 kullan覺lm覺 olsayd覺, pek 癟ok 癟ocukta ve yetikinde bademcik ameliyat覺na gerek kalmayabilirdi. Bedenimizin polisleri olarak, zehirli maddeleri yakalayan ve zarars覺z hale getiren bademcikler al覺nd覺覺nda, a覺zdan giren zararl覺 maddeler doruca b繹breklere ula覺rlar. Ada 癟ay覺, sallanan dilere, dieti 癟ekilmesine ve kanamas覺na kar覺 da (alkalama ve Gargara) baar覺yla kullan覺labilir veya bitki 癟ay覺na bat覺r覺lan pamuk hasta b繹lgelere uygulan覺r. Ayr覺ca d覺tan kullan覺mda da, gargara ve 癟alkalamalar覺n yan覺s覺ra yara kompresi olarak da kullan覺labilir. Sinirli ve yorgun olan kiiler ve d繹lyata覺 (rahim) hastal覺覺 癟eken kad覺nlar arada s覺rada ada 癟ay覺 oturma banyolar覺 almal覺d覺rlar. Zay覺f ve g羹癟s羹z 癟ocuklara balla tatland覺r覺larak i癟irilir. Bu 癟ay, tahri kaynakl覺 繹ks羹r羹klerde de baar覺l覺d覺r.

Ada癟ay覺, ayn覺 zamanda ikinlik, ishal ve ba覺rsak iltihab覺 rahats覺zl覺klar覺nda al覺n覺r. alkalama/gargara yaparak dieti kanamalar覺 i癟in kullan覺l覺r. Haricen uyguland覺覺nda, hasar ve yaralar覺 hafifletir, cilt yang覺lar覺n覺 tedavi eder. Asyada bu ila癟 kanl覺 idrar, kanl覺 balgam, hemorrhoidler i癟in d羹羹n羹lm羹t羹. Ve homeopatik (* romatoloji : homeopatik t覺p; 繹zel y繹ntemlerle haz覺rlanan doal 羹r羹nlerin 癟ou kez az miktarlarda al覺nd覺覺nda sal覺覺 d羹zeltecei inanc覺na dayanan alternatif tedavi yakla覺m覺. Bir madde, y羹ksek dozlarda bir hastal覺覺n semptomlar覺n覺 oluturuyor ise, 癟ok k羹癟羹k dozlarda o hastal覺覺 tedavi edebilir inanc覺na dayanmaktad覺r. Madde her ne kadar seyreltilir ise, o kadar etkili olabilir. Uygulayanlar, k羹癟羹k dozlarda haz覺rlanan bitkisel madde veya minerallerin savunma sistemini uyararak etkili olduklar覺n覺 d羹羹nmektedirler.) pratisyen hekimler anne s羹t羹n羹n tama olaylar覺n覺 nizama sokmak i癟in ada癟ay覺 kullan覺rlar. Ada癟ay覺, t羹m bu problemlere yararl覺 olmas覺na ramen, hen羹z dorulanmam覺t覺r.

Ayn覺 zamanda da arat覺rmac覺lar ada癟ay覺n覺n Tip II, ins羹line ba覺ml覺 olmayan eker hastalar覺n覺n( *Endokrinoloji : Tip II DM. 襤ns羹lin eksiklii veya ins羹line doku d羹zeyinde diren癟 oluumu s繹z konusudur. T羹m DMli hastalar覺n %90覺 bu gruba girer. Genellikle erikin yalarda g繹r羹l羹r. Tedavide oral antidiyabetik ila癟lar ya da ins羹lin kullan覺l覺r) tedavisi i癟in ada癟ay覺n覺n 癟ok 繹nemli bir yeri olduunu tahkik ettiler. Yap覺lan bir 癟al覺man覺n g繹stermi olduu pozitif sonu癟lar, belgelenmesinin gerekli olduunu ortaya koydu.

Ada癟ay覺 nedir; ne salar?

Amerika Birleik Devletlerinde, ada癟ay覺 yemekleri lezzetlendirmek i癟in bir baharat olarak deerlendirilir. Ada癟ay覺n覺n yurt d覺覺ndaki t覺bbi kullan覺m覺 癟ok uzun bir tarihe dayan覺r.Ada癟ay覺, cinsel yolla bulaan hastal覺klar覺(* Cinsel iliki veya kontaminasyon sonucu vir羹sler (HPV), protozoalar (trtikomonaslar), bakteriler (treponema pallidum, gonokoklar, klamidya) ve ektoparazitlerle (scabies sarcoptei) ile ge癟en sifiliz, AIDS, uyuz, ankroid, 羹retrit, prostat benzeri hastal覺klar覺 ifade etmektedir) sal覺a kavuturur, b繹cek 覺s覺r覺覺 i癟in iyi gelir ve hala Avrupada boaz ar覺lar覺 i癟in gargara yap覺larak kullan覺lmaktad覺r. Antibakteriyel nitelikleri vard覺r, vir羹s ve mantar geliimine engel olur. Gerginlii, burukluu ge癟irir; terlemeyi ve dier salg覺lar覺 azalt覺r.

Bu bitkinin ezilmi hali, kurutulmu yapraklar覺, ada癟ay覺 癟i癟ekleri ya覺n覺n 癟覺kar覺lmas覺, yapraklar覺 ve tohumlar覺 da ifa vermesi bak覺m覺ndan 癟ok 繹nemlidir. Akdeniz B繹lgesi yerlileri, t羹m Avrupa ve Kuzey Amerikada ada癟ay覺 yetitirilmektedir.Etiketler:
, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sizde Yorum yap覺n

CommentLuv badge

online destek