drupal hit counter
Bitkisel Tedavi » Verem otu, Salbeigamander, Teucrium scorodonia
x

Bitkisel Tedavi

Verem otu, Salbeigamander, Teucrium scorodonia

VEREM OTU

ok Y覺ll覺k | 0,3-0,8m | 7-9 Aylar | a,Ho,Na | Otu

Verem otu, Salbeigamander, Teucrium scorodonia L.
Kutlu ot
Kutluca
Yabani ada癟ay覺
Orman ada癟ay覺

Familyas覺:Ball覺babagillerden,Lippenbl羹lengewachse, Lamiaceae

Druglar覺:Verem otu; temerii scorodoniae herba
Verem otunun k繹kleri hari癟 tamam覺m覺n 癟ay, tent羹r ve nat羹rel ila癟 yap覺l覺r.

Giri:Ball覺babagillerin bir alt grubu olan teucriumgillerin(verem otu竅giller) takriben 300 t羹r羹 mevcuttur. Bunlardan en 繹nemlisi verem otu, T. scorodonia olup bunun haricinde amber otu, T. marum(marum verum), Meryem otu, T.palium, dag k覺sa mahmudu, t.montanum, k覺sa mahmut otu, T. chamaedrys ve kurtluca, T. scordiumy覺 sayabiliriz. Verem otu ada 癟ay覺na benzediinden yabani ada癟ay覺, orman ada癟ay覺 veremi iyiletirdiinden verem otu, kutlu ot veya kutluca diye de an覺l覺r. Troya kral覺 Teucrosun ifal覺 bitkiler 羹zerine yapt覺覺 g繹zlemler nedeni ile bu bitki t羹rlerine teucrium ismi verilmitir. Tarihte 癟ok eskiden beri kullan覺lan verem otunu ilk defa detayl覺 olarak Bel癟ikal覺 Dr. Martiny veremli has-talar覺na kar覺 kullanm覺 ve tedavi etmitir.(1895)

Botanik:Verem otu 癟ok y覺ll覺k bir bitki olup genellikle ormanlar覺n seyrek olduu yerlerde k羹meler halinde bir arada yetiir. Yapraklar覺 3-7cm uzunluunda 2-5cm eninde, k覺sa sapl覺, yumurta eklinde, kenarlar覺 ker竅tikli, 羹zeri p繹rt羹kl羹, koyu yeil veya grimsi yeil renkli, kar覺l覺kl覺 bir sonraki ile 癟apraz. i癟eklerinin kupa yapraklar覺 mifer eklinde, ta癟 yap竅raklar覺n覺n ada癟ay覺ndan farkl覺 olarak 羹st duda覺 yoktur. Yani verem otu tek dudakl覺 olup buda dile benzer ve zerve yeilimsi sar覺 renklidir. D繹llenme tozluklar覺 kahverengimsi k覺z覺l renktedir.

Yetitirilmesi:Bitki Avrupa ve Asyan覺n bat覺s覺nda yayg覺n olarak yetiir ve genellikle nemli orman, mera ve 癟imenliklerle su kenarlar覺nda yetiir.

Hasat zaman覺:Temmuzdan ekime kadar(k繹kleri hari癟) yerden 5-10cm yukar覺dan kesilerek demet yap覺l覺r. G繹lgelikte ve havadar bir yerde kurutulur. Malesef ifal覺 bitkiler toplama, kurutma, paketleme ve depolama ilemleri s覺ras覺nda 癟ok yanl覺lar yap覺lmaktad覺r. Bitkinin ifal覺 k覺sm覺 yaprak veya 癟i癟ekleri ise asla G羹ne alt覺nda kurutulmaz ve mutlaka g繹lgede kurutulmal覺d覺r. Ayr覺ca 繹rnein bitki 5 g羹nde kurudu ise, 2 g羹n daha kurumada b覺rakmak mahzurludur, 癟羹nk羹 birleimindeki eterik yalar覺 kaybettiinden kalitesi d羹er. Sadece bitki k繹kleri G羹nete kurutulur ve kurur kurumaz hemen paketlenip depolanmas覺 gerekir. ifal覺 bitkilerin Aktarlarda a癟覺kta sat覺lmas覺 kalitesini k覺sa s羹rede d羹羹r羹r ve etkisini oldukca azalt覺r.

Birleimi:Birleimindeki maddeleri 繹nemine g繹re 繹yle s覺ralayabiliriz;
a) 襤ridoitler olup, en 繹nemlileri; asetilharpagid ve reptosiddir.
b) Eterik ya t羹revleri %02-0,4 olup en 繹nemlileri; aristolen, allo-aromadendren, 帣-caryophylten, caryophyllenepoksid, 帢-humulen ve spathulend羹 sayabiliriz.
c) Diterpenler 癟ok az miktarda olup toplam覺 %0,1 civar覺ndad覺r ve en 繹nemlileri; teuscorodal, teuscorolid, teuflin ve teuscorodin,
d) Flvonitler; cirsiliol, cirsimaritin, kampferol ve kampferolglikozitler, luteolin ve luteolin glikozitler i癟erir.
e) Ac覺 maddelerden marrubin, triterpenlerden; ursdasit, minerallerden; magnesiyum ve tanin i癟erir.

Arat覺rmalar:
1)Verem otu ile modern klinik arat覺rmalar覺 yap覺lmam覺 olup, arat覺r-malar 20. y羹zy覺l覺n覺n homeopatik 癟al覺malar覺na dayan覺r. Bel癟ikal覺 Dr. Martiny bir hastas覺n覺 muayene eder ve akcier veremi tehisi koyar ve hastan覺n en fazla birka癟 ay yaayabileceini d羹羹n羹r. Aradan bir y覺l ge竅癟er ve hastan覺n bunduu semte urad覺覺nda 癟oktan 繹lm羹 olabile-ceini d羹羹nd羹羹 hastan覺n dipdiri olduunu g繹r羹r. Hastaya bunu nas覺l baard覺覺n覺 s繹yler. Oda yal覺 bir kad覺n覺n tavsiyesine uyarak verem otu 癟ay覺 i癟tiini s繹yler. Bunun 羹zerine Dr. Martiny akcier, lenf bezi, bezeler, kemik, eklem, ve cinsel organlardaki vereme kar覺 kullanm覺 ve hastalar覺 iyiletirmitir.(LBH II. 601)
2)Homeopati doktarlar覺ndan Schulz kemik veremi, A. Stiegele cinsel organlardaki veremi, Schoeler mesane veremi ve E, Schlegel her t羹rl羹 vereme kar覺 etkili olarak kullanm覺 ve tedavi etmilerdir.(age)

Tesir ekli:Yaralar覺 iyiletirici, antibakteriyel(bakterileri 繹ld羹r羹c羹), i-kinlik giderici, terletici, damarlar覺 b羹z羹c羹 ve romatizmay覺 繹nleyicidir.

Kullan覺lmas覺:
a) Homeopatide bata verem hastal覺klar覺na 繹zellikle de akcier; lenf be-zi; beze; kemik; eklem; h羹ye (haya); ve cinsel organlardaki vereme kar覺 kullan覺l覺r. Ayr覺ca grip, 繹ks羹r羹k, bronit, broniel ast覺ma, ast覺ma, lenf imesi ve ar覺lar覺, lenf damarlar覺n覺n ar覺 ve t覺kanmas覺na kar覺 kullan覺l覺r.
b) Halk aras覺nda; 繹ks羹r羹k, bronit, grip, 羹羹tme, ikinlik, itahs覺zl覺k, romatizma ve guta kar覺 kullan覺l覺r.
Haricen; yara ve 癟覺banlara kar覺 lapas覺 yap覺larak sar覺l覺r.

A癟覺klama:Verem otu 羹zerine yap覺lan homeopatik arat覺rmalar bu bitkinin vereme kar覺 etkili olduunu belgelemilerdir.
Birleimindeki iridoitler harpago k繹k羹n羹n birleimindeki iridoitlerle ayn覺 olup bu nedenle bu bitkinin romatizmaya kar覺 etkili olmas覺 gerekir. Fakat hen羹z bu y繹nde arat覺rmalar yap覺lmam覺t覺r.

ay:襤ki kahve ka覺覺 ince k覺y覺lm覺, kurutulmu veba otu demlie konur ve 羹zerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlemeye b覺rak覺l覺r ve sonra s羹z羹lerek i癟ilir.

ay harmanlar覺:

G繹k癟ek Bronit 癟ay覺;
>20gr Sinirli ot
>20gr Kekik otu
>20gr Calba 癟i癟ei
>20gr Verem otu
>20gr It覺r k繹k羹

G繹k癟ek Bademcik iltihap覺 癟ay覺;
>30gr Ada 癟ay覺
>30gr Be parmak k繹k羹
>20gr Papatya 癟ay覺
>20gr Verem otu

G繹k癟ek Verem 癟ay覺;
>20gr It覺r k繹k羹
>20gr Verem otu
>20gr Ada 癟ay覺
>20gr Kekik otu
>20gr Sinir otu

Homeopati:Verem otu ince k覺y覺ld覺ktan sonra 20gr bir ieye konur ve 羹zerine 80ml %70lik alkol ilave edilir, 4-6 hafta bekletildikten sonra s羹z羹lerek homeopatide Teucrium Scorodonia ismi ile an覺lan tent羹r elde edilir. Bu tent羹rden g羹nde 3-5 defa 10-15 damla al覺n覺r.

Hastal覺覺n belirtisi:
1) Burun ve boazda; kuruma, ka覺nt覺, batma ve ses k覺s覺lmas覺.
2) Kula覺n ar覺ma, 癟覺nlama ve batmas覺 gibi his.
3) Ac覺 verici kuru 繹ks羹r羹k (balgams覺z).
4) 襤tahs覺zl覺k, haz覺ms覺zl覺k ve ikinlik
5) 襤癟 huzursuzluk kalp 癟arp覺nt覺s覺, uyku rahats覺zl覺覺
6) Kaslarda veya eklemlerde bat覺c覺, k覺sa ar覺lar (romatizma).
7) Lenf bezleri ier.

Yan tesiri:Bilinen bir yan tesiri yoktur.

Funda | 0,2-0,5m | 4-8 Aylar | a,Ho,Na | Otu

B) Amber otu, Katzengamander, Teucrium marum
Burun otu
Kedi 癟i癟ei Syn: Marum Verum
Kedi verem otu

Familyas覺:Ball覺babagillerden, lippenbl羹tengewichase, lamiaceae.

Druglar覺:Amber otu, teucrii herba
Amber otunun k繹kleri hari癟 tamam覺 癟ay,tent羹r ve nat羹rel ila癟 yap覺m覺nda kullan覺l覺r.

Botanik:20-50cm boyunda s羹rekli yeil olan ve k覺覺n 繹lmeyen bitki olduk癟a s覺k 癟atall覺, g繹vdesi d繹rt k繹eli ve yarpuzu and覺r覺r bir kokusu var-d覺r. Kokusuna kediler gider ve bitkiyi severler bu nedenle kedi verem otu veya kedi 癟i癟ei diye de an覺l覺r. Bitki genellikle burundaki rahats覺zl覺k竅lara kar覺 kullan覺ld覺覺ndan burun otlu diye de an覺l覺r. Yapraklar覺 olduk癟a k羹癟羹k olup genellikle m覺zrak eklinde, kenarlar覺 b羹t羹n a癟覺k yeil veya grimsi yeil renktedir. i癟einin sadece alt duda覺 olup 羹st duda覺 yoktur. Alt dudak takriben 1cm uzunluunda dil eklinde ve ortadan k覺r覺lm覺 gibidir. Dil eklindeki ta癟 yapraklar覺 kan k覺rm覺z覺s覺 veya leylaki renktedir.

Yetitirilmesi:Genellikle Akdeniz 羹lkelerinde, kayal覺k yerlerde yabani olarak yetiir.

Hasat zaman覺:nisandan eyl羹le kadar ot yerden 5-7cm yukar覺dan kesi竅lir, temizlenir, demet yap覺l覺r. Haval覺, g繹lgelik yerlerde kurutulur.

Birleimi:Birleimindeki maddeleri 繹nemine g繹re 繹yle s覺ralayabiliriz;
a) Eterik yalar; Dilichodial %35-75, Teucrein %10-30 oran覺nda ve 癟ok az miktarda Dolicholacton i癟erir.
b) Diterpenler; %0,15-0,25 oran覺nda Teumarin i癟erir.
c) Flavonitler; Cirsilineol, Cirsiliol, Cirsimaritin ile Luteolin ve Apigeninglikozitler i癟erir.
d) Ayr覺ca tanin, triterpenositler, organik asitler, re癟ine, vitaminler, ac覺 maddeler

Arat覺rmalar:襤lk taramay覺 襤talyan doktor Matthiolus 16.yy.da yapm覺 ve bitkinin karacier rahats覺zl覺klar覺na ka覺 etkili olduunu ve emzikli ka竅d覺nlar覺n s羹t羹n羹 art覺rd覺覺 tespit etmitir. Amber otu 羹zerine modern an竅lam竅da klinik arat覺rmas覺 maalesef yap覺lmam覺t覺r.

Tesir ekli:Kramp 癟繹z羹c羹, safra art覺r覺c覺, iltihaplar覺 繹nleyicidir.

Kullan覺lmas覺:
a) Homeopatide; bata burundaki polipler, kuruma, kabuk balama, nun kokmas覺, burun nezlesi, burun ak覺nt覺s覺, burun ka覺nt覺s覺, burundaki ak覺nt覺n覺n ve burun deliklerinin t覺kanmas覺, kronik nezle ve burun mukozas覺n覺n kronik iltihaplanmas覺 gibi burun rahats覺zl覺klar覺 ile 繹ks羹r羹k, bronit, ast覺m, romatizma, ba覺rsak kurtlar覺, karacier ve safra rahats覺zl覺klar覺na kar覺 kullan覺l覺r.
b) Halk aras覺ndan Amber otu bata burundaki kuruma, t覺kanma, fazla ak覺nt覺, ka覺nt覺, kronik nezle gibi rahats覺zl覺klara kar覺 ve karacier ve de safra rahats覺zl覺klar覺na, bademcik iltihap ve imesi gibi rahats覺z竅l覺klara kar覺 kullan覺l覺r.

ay覺:Kurutulmu, ince k覺y覺lm覺 Amber otundan bir kahve ka覺 demlie konur ve 羹zerine 300-400ml kaynar su ilave edilerek 5-10dk demlenmeye b覺rak覺ld覺ktan sonra s羹z羹lerek i癟ilir.

ay Harmanlar覺:

Bahar nezlesine (saman nezlesi) kar覺 癟ay;
>50 gr Amber otu
>20 gr Papatya 癟i癟ei
>20 gr Calba 癟i癟ei
>5 gr K.sar覺 k繹k羹
>5 gr Arnika 癟i癟ei

Polip ve varislere kar覺 癟ay;
>70 gr Amber otu
>20 gr K覺rlang覺癟 otu
>5 gr Dik asma otu
>5 gr Maz覺 s羹rg羹n羹

Safra kesesi iltihaplanmas覺na kar覺 癟ay;
>20 gr Amber otu
>20 gr Nane yapra覺
>20 gr Papatya 癟i癟ei
>20 gr Kaz otu
>20 gr Zerde癟al k繹k羹

Nezle 癟ay覺;
>40 gr Amber otu
>20 gr Ada癟ay覺
>20 gr Kekik otu
>20 gr Papatya

Homeopatide:Taze Amber otundan 20gr ince k覺y覺ld覺ktan sonra bir ieye konur ve 羹zerine 80ml %70lik alkol ilave edilerek 4-6hafta bek-letilir ve iki g羹nde bir 癟alkalan覺r. G羹ne 覺覺nlar覺ndan uzakta muhafaza edi-len s覺v覺 s羹z羹lerek Homeopatide <<Marum verum>> veya <<Teucurium marum>> ismi ile an覺lan tent羹r elde edilir. Bu tent羹rden g羹nde 3-5defa 10-15damla 4-6hafta s羹reyle al覺n覺r. Yukar覺daki 癟ay harmanlar覺 ile de an覺 ekilde posyonlar elde edilir.

Hastal覺覺n belirtileri (semptom):
1) Burun delikleri t覺kan覺r, burun deliklerinde kabuklar oluur, s覺k s覺k yara ve iltihap oluur ve polip vard覺r
2) Kronik yutak nezlesi ve burnun gerisinde bol s羹m羹k olur
3) Hasta s覺k s覺k kollar覺n覺 a癟arak gerilme hissi duyar
4) An羹s羹nde ka覺nt覺 hisseder
5) Ayak parmaklar覺n覺n t覺rnaklar覺nda ar覺 hisseder
6) Ar覺lar 繹ks羹r羹kler birlikte artar
7) Yutakta ka覺nt覺 ve 覺s覺rma hisseder
Bu gibi hallerde Amber otu tent羹r羹 gerekir.

ok Y覺ll覺k | 0,2-0,6m | 5-8 Aylar | a | Otu

C) Kurtluca otu, Lauchgamander, Teucrium scordium
Veba 癟i癟ei
Kokarca

Druglar覺:Kurtluca otu; Teucrii scordii herba
Kurtlucan覺n k繹kleri hari癟 tamam覺n覺n 癟ay覺 yap覺l覺r.

Botanik:Bitki 20-60cm boyunda, 癟ok y覺ll覺k, sar覺msak gibi kokar. Bu ne-denle Kokarca otu diye an覺l覺r. Yapraklar覺 kar覺l覺kl覺 m覺zrak eklinde, kenarlar覺 kertikli, yeil yapraklar覺n 羹zerine hafif leylaki renk dalgas覺 yay覺lm覺竅t覺r. G繹vdesi (sap覺) t羹yl羹 ve leylaki renklidir. i癟ekleri leylaki renkli, a癟 yapraklar覺n覺n ayn覺 dierlerinde olduu gibi sadece alt dudaktan ibarettir.

Arat覺rmalar:16.yy.da doktor Girolamo Fracas Toro bitkinin vebaya kar覺 etkili olduunu tespit etmi ve 1668de Baseldaki (襤svi癟re) veba salg覺n覺nda vebaya kar覺 etkili olarak kullan覺lm覺t覺r. G羹n羹m羹zdeki modern anlamda klinik arat覺rmas覺 ise yap覺lmam覺t覺r.

Kullan覺lmas覺:Halk aras覺nda iltihapl覺 ve cerahatli deri hastal覺klar覺na kar覺 haricen sarg覺s覺 yap覺l覺r ve dahilen ise bronit ve enfeksiyona kar覺 kullan覺l覺r.

D) K覺samahmut otu, Edelgamander, Teucrim chamaedrys
Yer meesi
Yer palamudu

Druglar覺:K覺samahmut otu; Teucrii herba
Boyu k覺sa olduundan K覺samahmut otu diye an覺lan bitki 羹zerinde 1992 de Fransada yap覺lan bir arat覺rmada karacier iltihaplanmas覺na (hepatit) sebep olduu tespit edilmitir bu nedenle bu bitkinin kullan覺lmas覺 mahzurludur.


Etiketler:
, , , , , , , , , , , , , , , ,

Sizde Yorum yap覺n

CommentLuv badge

online destek