drupal hit counter
Bitkisel Tedavi » Okaliptus ve Faydalar覺
x

Bitkisel Tedavi

Okaliptus ve Faydalar覺

Aa癟 | 20-70m | 4-6 Aylar | a,Ho,Na | Yaprak ve Eterya覺
Okaliptus, Eukaliptus, Eucalyptus globulus LABILL.
ifal覺 Okaliptus
Okaliptus
S覺tma aac覺
Ate aac覺
Familyas覺: Mersingillerden, Myrtengew璽chse, Myrtacaeae
Druglar覺: Okaliptus yapraklar覺; Eucalipti folium
Okaliptus eterik ya覺; Eucalipti aetheroleum
Okaliptus aac覺n覺n yapraklar覺 癟ay ve tent羹r yap覺m覺nda Eterik ya覺 ise Aroma tedavisinde ve Nat羹rel ila癟 yap覺m覺nda kullan覺l覺r.
Giri: Okaliptus Mersingillerin bir alt grubu olup takriben 600 civar覺nda t羹r羹 mevcuttur. Bunlardan birleimindeki Eterik yalarda ayet %60-90 1,8 Cineol i癟eren okaliptuslar ifa maksad覺 ile kullan覺l覺r. ifal覺 okalip竅tuslar; Eucalyptus globulus LABILL ve ayr覺ca az miktarda. Meyveli okaliptus; Eucalyptus frutictorum MUELLER ve Eucalyptus smithii BAKER ve Eucalyptus citriodara HOOK (Limonsu okaliptus) t羹rlerinin yaprak ve eterik yalar覺 kullan覺l覺r. T羹rkiyenin Akdeniz sahillerine yak覺n y繹relerde yetien ve Adana okaliptusu olarak bilinen Eukaliptus camaldulensis (Syn: E.rostrata SCHLECHT) t羹r羹n y羹ksek oranda (%2) Eterik ya i癟erdii fakat 1,8 Cineol oran覺n覺n d羹羹k olduu s繹ylenmektedir. ayet zehirli maddeler (Phellandren ve Piperiton) i癟ermiyorsa 癟ocuklar i癟en uygun olmayan ifal覺 okalptusun yerine kullan覺labilir. Ayr覺ca Dou Kara竅deniz de yetien Karadeniz okaliptusu; Eucalyptus smithii ve sadece Avustralya da yetien K羹癟羹k okaliptus Eucalyptus polylractea da saya竅biliriz. Bu konuda 羹niversitelere b羹y羹k g繹revler d羹mektedir. Okaliptus竅lar覺n vatan覺 Avustralya olup ilk defa 1792 de LABILLARIERE taraf覺ndan kefedilmi ve 19. y羹zy覺lda Avrupa ya getirilerek yetitirilmeye balan竅m覺 ve buradan D羹nyan覺n Tropik ve subtropik 羹lkelerine yay覺lm覺t覺r. G羹n羹m羹zde batakl覺klar覺n kurutmak ve eterik ya elde etmek i癟in bir癟ok 羹lke taraf覺ndan yetitirilmektedir. Okaliptus aac覺 b羹y羹k aa癟t覺r ve Avustralya da yetien Eucaliptus regnans takriben 100-150 m boyuna ulaabilir.
Botanik: Okaliptus takriben 20-70m boyunda g繹vdesi grimsi g羹m羹 renkte odunu ise k覺rm覺z覺d覺r ve 羹zerinde ara s覺ra 癟覺k覺nt覺lara bulunur. Taze yapraklar覺 g繹vdeye yap覺覺k, mavimsi yeil renkte geni m覺zrak eklinde, 2-4cm geniliinde, 4-8cm uzunluundad覺r. Eski yapraklar覺 hafif oraa benzer ekilde 2-5cm geniliinde 10-25cm uzunluunda yani uzun ince bir m覺zrak gibi ve 1-3cm uzunluunda k覺sa bir sap覺 vard覺r. i癟eklerin kupa ve ta癟 yapraklar覺 olmay覺p olduk癟a 癟ok s覺k t羹yl羹 yani d繹llenme tozcuklar覺ndan meydana gelir.
Yetitirilmesi: T羹rkiyenin Akdeniz ve Ege b繹lgesinin sahile yak覺n y繹竅rele-rinde rahatl覺kla yetiebilen ifal覺 okaliptus males yetitirilmemektedir. Bunun yerine 繹zellikleri hen羹z bilinmeyen Adana okaliptusu yabani olarak yetimektedir. G羹n羹m羹zde okaliptus yaprak veya eterik ya覺n覺n b羹y羹k k覺sm覺 Fas, 襤spanya, Portekiz ve Brezilya gibi 羹lkeler taraf覺ndan temin edilmektedir. Ben kendim tohumlar覺ndan evde saks覺da okaliptus yetitirdim bir tohumdan 6 ayda 2metre boyunda k羹癟羹k bir aa癟 mey-dana geldi. Yaz覺n balkonda, k覺覺n oturma odas覺nda yetitirmek m羹mk羹nd羹r.
Hasat Zaman覺: K覺覺n yapraklar覺n覺 d繹kmediinden hemen her zaman yapraklar覺 繹zelliklede eski yapraklar覺 toplanabilse de en uygun zaman May覺s-Eyl羹l aylar覺 aras覺nda toplan覺rsa daha y羹ksek oranda Eterik ya elde edilir. Malesef ifal覺 bitkiler toplama, kurutma, paketleme ve depolama ilemleri s覺ras覺nda 癟ok yanl覺lar yap覺lmaktad覺r. Bitkinin ifal覺 k覺s竅m覺 yaprak veya 癟i癟ekleri ise asla G羹ne alt覺nda kurutulmaz ve mutlaka g繹lgede kurutulmal覺d覺r. Ayr覺ca 繹rnein bitki 5 g羹nde kurudu ise, 2 g羹n daha kurumada b覺rakmak mahzurludur, 癟羹nk羹 birleimindeki eterik yalar覺 kaybettiinden kalitesi d羹er. Sadece bitki k繹kleri G羹nete kurutulur ve kurur kurumaz hemen paketlenip depolanmas覺 gerekir. ifal覺 bitkilerin Aktarlarda a癟覺kta sat覺lmas覺 kalitesini k覺sa s羹rede d羹羹r羹r ve etkisini oldukca azalt覺r.
Birleimi: Okaliptus yapraklar覺n覺n birleimindeki en 繹nemli madde eterik ya t羹revleri olup onu dierleri takip eder.
a) Eterik ya t羹revleri %1-3,5 aras覺nda olup bununda %60-90覺n覺 1,8 Cineol (1,8 Sineol) oluturur ve ayr覺ca Myrtenol, 帢-Pinen, 帣-Pinen, p-Cymen, Borneol, Pinocarvon, 帠-Terpinen, Piperiton ve Phellandren
b) Sesquiterpenlerden; Aromadendren, Globulose 帢- Grujunen i癟erir. Dam覺t覺l覺rken Aldehidlerden; Butyr-, Valer- ve Capronaldehid Eterik ya ge癟mez.
c) Euglobaleler %0,5 bunlara Phlorogluanlerde denir ve en 繹nemlileri; Euglobal , , ve 3 ile Macrocarpal A ve Eucalyptonu sayabiliriz.
d) Flavonitler ve Flavonlar %1 aras覺nda olup en 繹nemlileri; Quercetin, Quercitrin, Quercetin-3-O-glukozit, Hyperosit ve Rutin (Rutosit)
e) Triterpenler %4 aras覺nda olup Ursolasit ve 11, 12-Dehydroursolasit i癟erir.
zellikleri: Serin, Ac覺, keskinrayihal覺, nemli.
Tesir ekli: Antiseptik (mikroplar覺 繹ld羹r羹c羹), balgam s繹kt羹r羹c羹, kramp-lar覺 癟繹z羹c羹, ate d羹羹r羹c羹 ve kandaki ekeri d羹羹r羹c羹 繹zelliklere sahiptir.
Arat覺rmalar: Okaliptus ya覺 ile klinik arat覺rmas覺 yap覺ld覺覺 gibi tent羹r羹 ile homeopatide arat覺rmalar yap覺lm覺t覺r. ;Fahrenberg ve Selg taraf覺ndan 1984 de 32 denek (kii) 羹zerinde tedavi denemesi yap覺lm覺t覺r. D繹rt ayr覺 terkip haz覺rlanm覺 ve bunlar覺n etkileri ayr覺 ayr覺 incelenmitir. 1. terkip 10ml Nane ya覺 + 5ml Okaliptus ya覺 ve 85ml Etanol, 2.Terkip 5ml Nane ya覺 + Zere miktar覺 okaliptus ya覺 + Alkol, 3. terkip 5ml okaliptus ya覺 + Zere miktar覺 Nane ya覺 + 95ml Alkol ve 4. Terkip 100ml Alkol + Zere miktar覺 Nane ya覺 + Zere miktar覺 okaliptus ya覺.
1. Terkipte al覺n ve akaklara s羹rd羹ler yap覺lan deneylerde dierlerine g繹re 癟ok farkl覺 sonu癟lar elde edilmitir. Bunlar覺n ba覺nda ba ar覺s覺, migren, gerginlik nedeni ile ba ar覺s覺n覺 iyiletirdii g羹nl羹k ileri yap-mada kiiye g羹癟 verdii tespit edilmitir. (ZP.1.95.23)
2. A.v. Fellenberg Ziegler Kininle (Chinium) ile dahi iyiletirilemeyen s覺tman覺n okaliptus tent羹r羹 ile tamamen iyiletirdiini belirtmektedir. 1) 432 s覺tmal覺 hasta 羹zerinde kininle yap覺lan tedavi sonu癟 verme竅yince okaliptus tent羹r羹 ile deneme yap覺lm覺 ve 310unun iyiletii g繹r羹lm羹t羹r. (HA.176) 2) 202 s覺tmal覺 hasta 羹zerinde yine kininle ya-p覺lan deney fayda vermeyince Okaliptus tent羹r羹 ile tedavi denemesi yap覺lm覺 ve 118inin tamamen iyiletii g繹r羹lm羹t羹r. Muhammed amil Doduktan (17.06.97) hemen sonra akcierlerini 羹羹tt羹羹n竅den 癟ocuk kliniinde yatmak zorunda kald覺. Ben doktorlara birlei竅minde okaliptus ya覺 i癟eren (Wicks veya Pinimentol) kullanman覺n m羹mk羹n olup olmad覺覺n覺 sordum, onlar bu kremleri denediklerini ve bunlar覺n k羹癟羹k 癟ocuklara daha 癟ok zarar verdiini s繹ylediler. Bunun 羹zerine ben 癟ocuu 覺t覺r damlas覺 ile tedavi ettim. 13.11.97 ve May覺s 1988 de tekrar rahats覺zlanan 癟ocua okaliptus i癟eren kremler kullan竅d覺m, 癟ocuun burnu t覺kand覺 daha da k繹t羹leti, bunun 羹zerine yeniden 覺t覺rla tedaviye d繹nd羹m ve durumu iyileti. Okaliptuslu krem veya merhemler 6 ya覺ndan k羹癟羹kler i癟in uygun deildir. Bug羹n (27.03.02) bende yakaland覺覺m broniti Astmaya kar覺 g繹s羹me wick okaliptus-3-merhemi s羹rd羹m ve daha 癟ok rahats覺z oldum.
Kullan覺lmas覺;
a) Arat覺rmalara g繹re okaliptus ya覺 bata ba ar覺s覺, migren iyiletirdii ve konsantrasyonu ve de g羹nl羹k 癟al覺ma temposunu art覺rd覺覺 g繹r羹lm羹t羹r.
b) Komisyon E 177a Nolu 24.09.86. tarih ve 50nolu 13.03.1990 tarihli Monografi bildirilerinde okaliptus ya覺n覺n ve de yapra覺n覺n Nefes yollar覺n覺 ile 羹羹tme nedeni ile ortaya 癟覺kan hastal覺klar覺 iyiletirebi竅lecei, fakat 6 ya覺ndan k羹癟羹k 癟ocuklara kullan覺lmamas覺 tavsiye edilmek竅tedir.
c) Homeopatide tent羹r羹 ile s覺tmal覺 hastalar 羹zerinde yap覺lan ara-t覺rmalarda s覺tmay覺 b羹y羹k oranda iyiletirdii belirtilmektedir.
d) Aroma tedavide; Okaliptus ya覺, Grip, 繹ks羹r羹k, bronit, ast覺m, mig-ren, nevralji, dermans覺zl覺k, konsantrasyon zafiyeti, a覺z, dieti ve yu-tak iltihaplanmas覺na kar覺 kullan覺l覺r.
e) Halk aras覺nda; Ate, Grip, ks羹r羹k, Ses k覺s覺lmas覺, Nezle, Bronit, Astma gibi bula覺c覺 ve nefes yollar覺 hastal覺klar覺na kar覺 ya覺, 癟ay覺 ve nat羹rel ila癟lar覺 kullan覺l覺r. Ayr覺ca kandaki ekeri d羹羹r羹c羹 繹zellie de sahip olduu iddia edilmektedir. Haricen ise romatizmal覺 eklem veya kaslar okaliptus ekstresi ve ya kremi ile ovalan覺r.
A癟覺klama; Zirai olarak ekime elverili olamayan batakl覺klar覺 kurutmak i癟in buralara okaliptus ekilir. Okaliptus aac覺 癟ok su emerek onu yap-raklar覺ndan tekrar 癟evreye g羹zel bir koku (Eterik ya) 癟evresine yayar. Akdeniz b繹lgesindeki su birikintisi, g繹l, g繹let ve batakl覺klar kimyasal ila癟larla sivrisinei yok etmek i癟in ila癟lanmaktad覺r. Bu ila癟lama ile sadece sivrisinekler 繹lmez dier faydal覺 b繹cekler, bal覺klar vede bitkilerde zehirlenir ve bu zehirlenme sonra insan覺n kendisine ge癟er.
ay; 襤ki kahve ka覺覺 ince k覺y覺lm覺 eski yapraklardan demlie konur ve 羹zerine 300-400ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlemeye b覺rak覺l覺r ve sonra s羹z羹lerek i癟ilir.
ay Harmanlar覺;
G繹k癟ek ks羹r羹k 癟ay覺;
>20gr Ebem g繹meci
>20gr Ihlamur 癟i癟ei
>20gr Hatmi k繹k羹
>20gr Anason k繹k羹
>20gr Okaliptus yapra覺
G繹k癟ek Bronit 癟ay覺;
>20gr Kekik otu
>20gr Okaiptus yapra覺
>20gr uha k繹k羹
>20gr Sinirli ot
>20gr Rezene tohumu
G繹k癟ek A覺z i癟i ve Di eti iltihaplar覺 ve faranjit 癟ay覺;
>20gr Nane yapra覺
>20gr Okaliptus yapra覺
>20gr Ada癟ay覺 yapra覺
>20gr Papatya 癟i癟ei
>20gr Ebem g繹meci
Arat覺rmalar; Okaliptus t羹rlerinden ifal覺 okaliptus; Eucalyrtus globulus ve Limonsu okaliptus; Eucalyptus citriodora t羹rlerinin dam覺t覺larak eterik ya覺 elde edilir. Bunlardan ifal覺 okaliptusun eterik ya覺 veya k覺saca ya覺 Aroma tedavisinde ve Nat羹rel ila癟 yap覺m覺nda kullan覺l覺rken limonsu okaliptusun eterik ya覺 sadece kozmetik end羹stride Parf羹m, sabun, Deo, am竅puan v.b eylerin yap覺m覺nda kullan覺l覺r. ifal覺 okaliptus ya覺n覺 birle-imindeki maddeleriyukar覺da verdik, limonsu okaliptus ya覺n覺n birle竅iminde %70-80 Citronellal 10-15 Citronellal ve %5-10 Izopalegol i癟erir. D羹nyadaki ifal覺 okaliptus ya覺n覺n b羹y羹k k覺sm覺n覺 襤spanya ve Portekiz kar覺lar takriben y覺lda 1000 ton ya 羹retirler. Limonsu okaliptus ya覺 ise genellikle Brezilya, in ve Hindistan da 羹retilir. Su buhar覺 ile dam覺竅t覺larak elde edilen okaliptus ya覺; Grip, ks羹r羹k, bronit, Ast覺m, A覺z i癟i, Di etleri ve Boaz iltihaplanmas覺, migren, ba ar覺s覺, nevralji, der竅man竅s覺zl覺k ve konsantrasyon zafiyetine kar覺 kullan覺l覺r. Evlerde sivrisinek varsa bir bardak suya ve ya Aroma konisine 5-10 damla okaliptus ya覺 dam覺t覺l覺rsa sivrisinekler yok olur.
Me; Yukar覺daki iksirler ayn覺 oranda al覺n覺r. (Alkol kat覺lmaz) 50gr Parafin ve 50gr Vaselin hafif eritildikten sonra bu eterik yalarla kar覺t覺r覺l覺r ve soumaya b覺rak覺l覺r. B繹ylece g繹se, al覺na, kulak arkas覺na, boyun, s覺rt ve bele s羹r羹l羹r ve de ovalan覺r. Okaliptus yapraklar覺ndan da ayn覺 ekilde merhem yap覺labilir.(Mercan k繹ke bak)
Homeopatide: Eski okaliptus yapraklar覺ndan 50gram ince k覺y覺ld覺ktan sonra bir ieye konur ve 羹zerine 500ml %70 alkol (Etanol) ilave edilir. ie iki g羹nde bir 癟alkalan覺r ve 4-6 hafta sonra s羹z羹lerek homeopatide <<Eucaliptus>> ismi ile an覺lan tent羹r elde edilir. Bu tent羹rden g羹nde 3-4 defa 10-15 damla al覺n覺r. Okaliptus tent羹r羹 genellikle s覺tmaya, Akut ve kronik bronit, tahri yapan 繹ks羹r羹k, akut ve kronik idrar yollar覺 iltihap-lanmas覺 (Urethritis), Ate ve gribe kar覺 kullan覺l覺r.
Hastal覺覺n belirtisi (Sendrom):
1) Eklem ve kaslarda sertlik ve zafiyet
2) Geceleri ve ya覺l覺 havalarda balgam覺n 癟oalmas覺
3) ks羹r羹rken h覺rlama
4) Ac覺 verici tahrili 繹ks羹r羹k
5) S覺tmada kinin yetersiz gelirse okaliptus tent羹r羹 kullan覺l覺r.
6) Ate a覺r覺 susuzluk hissi
7) Dermans覺zl覺k, halsizlik, yorgunluk ve uykusuzluk gibi haller
U癟uk gibi bezelerde ime ve kabarc覺klar
9) Kanl覺 ve s羹m羹ks羹 ishal bu gibi hallerde okaliptus tent羹r羹 kullan覺l覺r.
Ekstresi: Eski okaliptus yapraklar覺 Alkol + dam覺t覺lm覺 su ile ekstrak竅siyonu yap覺larak okaliptus ekstresi elde edilir. Okaliptus ekstresi de ayn覺 tent羹r gibi kullan覺l覺r.
Yan Tesirleri: 6 ya覺ndan k羹癟羹k 癟ocuklar覺n kullanmas覺 mahsurludur. Bunun haricinde tarife uyulursa pek zarar覺 yoktur. Okaliptus ya覺ndan 4gr 繹ld羹r羹c羹 zehirlenmeye sebep olabilir. Bu nedenle tarife uyulmal覺d覺r. Bana g繹re birleiminde okaliptus ve Nane ya覺 bulunan Merhemlerin g繹se s羹r羹lmesi mahsurludur. 羹nk羹 akcierler daha fazla balgam sal竅g覺lar buda bronitli veya astmal覺 hastan覺n durumunun daha da k繹t羹lemesine neden olur. Olumsa amil (4 ya覺nda) 羹羹t羹nce g繹s羹ne oka竅liptus ve nane ya覺 i癟eren bir merhem (Wick) s羹rd羹m 癟ocuun durumu daha da k繹t羹leti. Bende 27.03.02 Bronitli astma rahats覺zl覺覺m覺n biraz azalmas覺 i癟in kulland覺m, bende daha 癟ok rahats覺zland覺m.


Etiketler:
, , , ,

Sizde Yorum yap覺n

CommentLuv badge

online destek