drupal hit counter
Bitkisel Tedavi » Nane, Pfferminze, Mentha x piperita
x

Bitkisel Tedavi

Nane, Pfferminze, Mentha x piperita

NANE

ok Y覺ll覺k | 0,3-0,9m | 6-8 Aylar | a,Na,Ho | Yaprak ve Ya覺

Nane, Pfferminze, Mentha x piperita
Biberi Nane Syn: Mentha piperita(L) HUDS
襤ngiliz Nanesi
Bah癟e Nanesi
ay Nanesi

Familyas覺:Ball覺babagillerden, Lippenbl羹tengewachse, Lamiaceae

Druglar覺:Nane yapra覺: Menthae piperitae Lolium
Nane ya覺: Menthae piperitae aetheroleum
Nanenin yapraklar覺 ve 癟i癟ek a癟maya balamadan hemen 繹nce ve de sonra Su buhar覺 ile elde edilen Eter ya覺 ve ya k覺saca ya覺 ay, Tent羹r, Baharat, Aromaterapie ve Homeopatide kullan覺l覺r.

Giri:Nanenin M. 1200-600 y覺llar覺 aras覺nda eski M覺s覺rl覺lar tarf覺ndan kul-lan覺d覺覺 yap覺lan kaz覺larda anla覺lm覺t覺r ve onlardan Yunanl覺lar ve Romal覺lar覺n bu bitkiyi tan覺d覺klar覺 ve kulland覺klar覺 bilinmektedir. Eski M覺s覺rl覺lar medeniyeti S羹merlerden (T羹rklerden) alm覺lard覺r. S羹merler ise og羹n羹n b羹t羹n deerlerini Orta Asyadaki ANUA T羹rk medeniyetinden al覺p Orta Douya ta覺m覺lard覺r. G羹n羹m羹zde bilinen 25 Nane t羹r羹 mevcuttur. Bunlardan en 繹nemlisi Biberi Nane ve ya 襤ngiliz Nanesi olarak tan覺d覺覺m覺z Mentha piperitad覺r. Bu nane su nanesi ve K覺v覺rc覺k Nanesinin 襤ngiliz John Ray taraf覺ndan melezlemesi ile elde edilmitir. Bu nedenle i癟ekleri ile deil K繹k ve ya s羹rg羹leri ile 癟oalt覺l覺r. 襤ngiliz Nanesinin iki 繹nemli alt t羹r羹 mevcuttur ve bunlar Siyah Nane Mentha piperita var. Rubescens ve Beyaz Nane M.p. var. Pallescens olup Siyah Nane daha sert ve daha 癟ok Eterik ya i癟erir. Ayr覺ca K覺v覺rc覺k Nane; Mentha spicata, Su Nanesi; Mentha aquatica, Yarpuz; Mentha pulegium, T羹yl羹 Nane: M. Longifolia, Limon Nanesi; Mentha citrata ve Yabani Nane ve ya Japon Nanesi ismi ile an覺lan Mentha arvensisi sayabiliriz.

Botanik:Nane 癟ok y覺ll覺k 30-90 cm boyunda, hafifi t羹yl羹 olduk癟a s覺k 癟a竅tal-laan, g繹vde, esmerimsi kahverengimsi renktedir. Yapraklar覺 yumurta eklinde, uca doru sivri, kenarlar覺 kertikli, hafif kahverengimsi yeil renkte, kar覺l覺kl覺 bir sonraki ile 癟aprazd覺r. i癟ekleri baak eklinde ve boumlar覺 癟ember eklinde bir demet eklinde 癟i癟ekler dizilmitir. Ta癟 yapraklar覺n覺n geri k覺sm覺 borucuk eklinde uca doru beli bir lopu vard覺r ve Kupa yapraklar覺 ta癟 yapraklar覺 sarmalam覺 ekildedir.

Yetitirilmesi: 襤stanbulda yetien Nanenin %3,25 襤zmirde %3,8 ve Marata %3,00 oran覺nda Eterik ya i癟erirken, Avrupada yetien Na-nelerde %0,8-1,7 aras覺nda Eterik ya i癟ermektedir. Bu T羹rkiyede yeti竅en Nanenin 癟ok fazla kaliteli olduunu, fakat her nedense gerekli ilgiyi g繹rmediidir.

Hasat Zaman覺:Bata ABD ve Arjantin, Bulgaristan, Japonya gibi 羹lke竅ler-de hasat覺 竅makinelerle yap覺l覺r. i癟ek a癟maya balamadan 繹nce toplan覺r, kurutularak kald覺r覺l覺r ve ya Su buhar覺 ile dam覺t覺larak Eterik ya覺 elde edilir. Nane porselen ve ya 覺覺k ge癟irmeyen 繹zel kaplarda muhafaza edilmelidir. Naneyi kuruturken pasl覺 gibi g繹z羹ken yapraklara Mantar (Puccinia menthae) d羹m羹 demektir. Bu nedenle pasl覺 yapraklar kurutulurken ay覺klanmal覺d覺r.
Malesef ifal覺 bitkiler toplama, kurutma, paketleme ve depolama ilem竅leri s覺ras覺nda 癟ok yanl覺lar yap覺lmaktad覺r. Bitkinin ifal覺 k覺sm覺 yaprak veya 癟i癟ekleri ise asla G羹ne alt覺nda kurutulmaz ve mutlaka g繹lgede kurutul-mal覺d覺r. Ayr覺ca 繹rnein bitki 5 g羹nde kurudu ise, 2 g羹n daha kurumada b覺rakmak mahzurludur, 癟羹nk羹 birleimindeki eterik yalar覺 kaybettiin竅den kalitesi d羹er. Sadece bitki k繹kleri G羹nete kurutulur ve kurur kurumaz hemen paketlenip depolanmas覺 gerekir. ifal覺 bitkilerin Aktarlarda a癟覺kta sat覺lmas覺 kalitesini k覺sa s羹rede d羹羹r羹r ve etkisini oldukca azalt覺r.

Birleimi:Nanenin birleimindeki maddeleri 繹nemine g繹re 繹yle s覺rala-yabiliriz.
a) Eterik ya % 0,8-4 aras覺nda olup en 繹nemli alt t羹revleri unlard覺r. Mentol % 35-45, Menton %15-20, Sineol % 5-10 Mentofuran % 2-5, Mentilacetot % 3-5, Neomental % 2-4 Izoneomenton % 2-3 ve ayr覺ca Limonen, Pulegon, Piperitenon, 帢- ve 帣- Pinen, Sabinenhidrat ve Sesquiterpenlerden; 帣- Caryophyllen ve Cadinen i癟erir. Yan 羹r羹nlerden Neomentol, 襤zoneomentol ve Neoiomentol羹n ho olmayan kokular覺 nedeni ile kristalletirerek ayr覺lmas覺 gerekir. 襤yi bir Nane ya覺 ne K覺v覺rc覺k Nanede olduu gibi Kervon (carvon) nede Yarpuzda olduu gibi Pulegon i癟ermemesi gerekir.
b) Fenolkarbonikasitler % 3-5; p- Kumarinasit, Chlorogenasit, Kaffeasit, Rosmarinasit ve Ferulaasit.
c) Flavonitler; Apigenin, Diosmetin, Luteolin, Rutin, Apigenin-7- rutinosit, Luteolin-7-0- rutinosit, Hesperetinve Diosmin.
d) Triterpenler; Ursolasit, Oleanolasit, 帢- Amyrin, Sitosterol, 帣- Sitosterol ve Squalen
e) Minarelerde; Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Mangan, inko ve Bak覺r i癟erir.

Tesir ekli:Kramp 癟繹z羹c羹,gaz s繹kt羹r羹c羹,safra art覺r覺c覺, iltihaplar覺 繹nle竅yici, anti bakteriyel, dezenfekte edici, ar覺 dindirici ve teskin edici.

Arat覺rmalar:Nane ya覺 ile iki farkl覺 rahats覺zl覺a kar覺 youn arat覺r-malar yap覺lm覺t覺r. Bunlardan biri Kal覺n ba覺rsa覺n hassaslamas覺 (Colon irritable) ile ortaya 癟覺kan ikinlik, 襤shal, Kab覺zl覺k, Kar覺n ar覺s覺, Bulant覺 ve Haz覺ms覺zl覺k gibi rahats覺zl覺klar ve ikinci olarak sinirsel gerginlik nedeni ile Ba ar覺s覺 ve Migren gibi rahats覺zl覺klard覺r.
1) Kiel niversitesi Nevralaji Kliniinden Do癟. Dr. Med. H. G繹bel ve ekibi Ba ar覺s覺 ve Migrenden m羹zdarip olan 105 Hasta 羹zerinde Tedavi denemesi yapm覺lard覺r. Denekler 4 gruba ayr覺lm覺 olup 1. gruba sa-dece Nane ya覺,2. gruba Paracetemol, 3. gruba Palzebo (sahte ila癟 deney i癟in) ve 4. gruba Nane ya覺 ve Paracetemolla denemi竅ler-dir.Grupta % 56 2.grupta %54 3.grupta %30 ve 4. grupta %67 iyileme g繹r羹lm羹t羹r. Bundan da anla覺laca覺 羹zere Nane ya覺n覺n Paracetemoldan az bir farkla da olsa 繹nde olduu ve yan tesir ininde olmamas覺 nedeni ile ne kadar uygun olduu anla覺lm覺t覺r. (ZP 398.154 ve 1.99.17)
2) Do癟. Dr. H. G繹bel ve ekibi Kiel niversitesi Nevralaji Kliniinde 32 Denek 羹zerinde d繹rt ayr覺 Eterik ya terkibi ile deney yapm覺t覺r. G羹nde 3-4 defa Al覺n ve akaklara 2-3 damla Eterik ya terkibinden s羹r羹l羹r. 1. Gruba 10 ml Nane ya覺 + 5 ml Okaliptus ya覺 + 85 ml Alkol %90 Etanol) 2. Gruba 10 ml Nane ya覺 + Zerece Okaliptus ya覺 90 ml Alkol 3. Gruba Zerece Nane ya覺 + 5 ml okaliptus ya覺 + 95 ml Alkolve 4. Gruba Zerece Nane ya覺 + Zerece okaliptus ya覺 + 100 ml Alkol kar覺覺ml覺 terkiplerle tedavi etmilerdir. Birinci terkiple tedavi olanlar覺n Ba ar覺s覺, Migren, Genel bir rahatlama ve g羹癟 kazand覺rd覺覺 g繹r羹lm羹t羹r. Bu deney Alma ifal覺 bitkilerle arat覺rma birliince 1993 R.F Weip 1993 繹d羹l羹ne lay覺k g繹r羹lm羹t羹r. (ZP. 1.95.23)
3) Wildgrube ve ekibi 1998 Midede 癟繹z羹lmeyen i癟i Nane ya覺 dolu olan Kaps羹llerle (M.) Kal覺n ba覺rsak hassasiyeti (Collon irritable) 40 hasta 羹zerinde tedavi denemesi yapm覺lard覺r. Kal覺n ba覺rsak has-sasiyeti (Kal覺n ba覺rsak tahrii) ile kiide; Haz覺ms覺zl覺k, ikinlik, Ba竅覺r-sak g羹r羹lt羹s羹, Kar覺n ar覺s覺, 襤shal ve Kab覺zl覺k gibi haller g繹r羹lebil-mektedir. Bu tedavi denemesi ile bu durumdaki hastalar iyilemitir. Buna benzer deneyleri Rees ve ekibi 1979 da ve Dew ve ekibi 1984 de ayn覺 neticeleri elde etmilerdi.
4) Sigmund ve Mc Nally Yemek borusunda bas覺n癟 rahats覺zl覺覺 olan hastalar覺na G羹nde 3-4 defa 15 damla Nane ya覺n覺 30 ml Su ile vererek tedavi etmilerdir.

Kullan覺lmas覺:
a)Arat覺rmalara g繹re; Nane ya覺 bata Ba ar覺s覺, Migren, Sinirsel gerginlik ile kal覺n ba覺rsaklar覺n hassalamas覺 nedeni ile orta竅ya 癟覺kan; Haz覺ms覺zl覺k, ikinlik, Geirme, Bulant覺, Kar覺n ar覺s覺, Kolikler, ishal ve Kab覺zl覺a kar覺 kullan覺l覺r.
b)Komisyon E Nane ya覺 ve yapra覺 羹zerine monografi bildirileri yay覺nlam覺t覺r.
1) Komisyon E 128 Nolu ve 14.07.93 tarihli Monografili bildirisinde Nane ya覺n覺n krampl覺 yukar覺 sindirim sistemi (Mide ince ba覺rsaklar) ra-hats覺zl覺klar覺 ve safra yollar覺, kal覺n ba覺rsa覺n hassalamas覺, Yukar覺 nefes yollar覺n覺 (Burun boluu, Al覺n boluu, Boaz g覺rtlak, Yutak ve A覺z i癟in) ve A覺z i癟i mukazas覺n覺n iltihaplanmas覺na kar覺 kullan覺l覺r. Komisyon E 223 Nolu 30.11.85 tarihli, 50 Nolu 13.03.90 ve 164 Nolu 01.09.90 tarihli Monografi bildirisinde Nane yapra覺n覺n bata krampl覺 Mide-Ba覺rsak, Safra kesesi ve Safra yollar rahats覺zl覺klar覺na kullan覺la-bilecei beyan edilmektedir.
2) Aroma tedavide Migren, Ba ar覺s覺, Ba d繹nmesi, ikinlik, Kuru 繹k竅s羹-r羹k, 羹tme, Seyahat hastal覺klar覺 (Kinesiya) Bulant覺, Di eti, A覺z yutak iltihaplanmas覺 ve Sin羹zite kar覺 kullan覺l覺r.
3) Halk aras覺nda; Bulant覺, Kusma, Karacier safra mide ve ba覺rsak rahats覺zl覺klar覺, Uyuyamama, Sinirlilik, Kalp zafiyeti, A覺z i癟i ve Di eti iltihaplar覺 ile seyahat esnas覺ndaki Bulant覺 ve Ba d繹nmesi gibi hallere (Kinesia) kar覺 kullan覺l覺r.

ay:襤ki kahve ka覺覺 kurutulmu, ince doranm覺 Nane yapra覺ndan demlie konur ve 羹zerine 300-400 ml kaynar su ilave edilir, 5-10 dakika demlemeye b覺rak覺l覺r ve sonra s羹z羹lerek i癟ilir.

ay Harmanlar覺:

G繹k癟ek itah a癟覺c覺 癟ay覺:
>20g Nane yapra覺
>20g Pelin otu
>20g Rezene tohumu
>20g Anis tohumu
>20g Kimyon tohumu

G繹k癟ek itah a癟覺c覺 癟ay覺:
>20g Pelin otu
>20g Kantaron otu
>20g Nane yapra覺
>20g Turun癟 Kabuu
>20g entiyan K繹k羹

G繹k癟ek Stres 癟ay覺 (i癟 huzursuzluk ve sinirsel nedenle uyuyamamaya):
>30gr Ac覺yonca yapra覺
>30gr Nane yapra覺
>20gr Kedi ot k繹k羹
>20gr K覺l癟otu

G繹k癟ek itah ve sindirim 癟ay覺;
>25 gr Nane yapra覺
>25 gr Papatya 癟i癟ei
>25 gr Kimyon tohumu
>25 gr Turun癟 kabuu

G繹k癟ek Mide ve Ba覺rsak 癟ay覺;
>35 gr Nane yapra覺
>35 gr Papatya 癟i癟ei
>20 gr Meyan k繹k羹
>10 gr Mavi 癟i癟ek

G繹k癟ek g繹re 羹tme 癟ay覺
>30g Ihlamur 癟i癟ei
>20g Papatya 癟i癟ei
>20g Ke癟i sakal覺 i癟ei
>20g Kuburnu 癟i癟ei
>10g Nane yapra覺

G繹k癟ek B繹brek ve Mesane 癟ay覺
>30g Hindiba otu ve K繹k羹
>20g Is覺rgan otu
>20g Alt覺n baak otu
>20g Hu yapra覺
>5g Meyan k繹k羹
>5g Nane yapra覺

G繹k癟ek sanc覺l覺 adet g繹rmede 癟ay:
>20g Hay覺t tohumu
>20g Nane yapra覺
>20g Oulotu
>20g K覺l覺癟 otu
>10g Kedi ot k繹k羹
>10g Civanper癟emi otu

G繹k癟ek Karacier ve Safra 癟ay覺
>20g Devedikeni tohumu
>20g Hindiba otu ve k繹k羹
>20g C. Zerde癟al k繹k羹
>10g Kantaron otu
>10g Nane yapra覺
>10g Kimyon tohumu

G繹k癟ek Mide ve Ba覺rsak 癟ay覺;
>30 gr Papatya 癟i癟ei
>30 gr Nane yapraklar覺
>20 gr Civanper癟emi otu
>10 gr Mavi 癟i癟ek
>10 gr Sefa 癟i癟ei

G繹k癟ek Teskin edici 癟ay (Sinirsel Heyecanlanma ve Uyuyamamaya)
>40g Kedi ot k繹k羹
>20g Nane yapra覺
>15g Oul ot yapra覺
>15g erbet癟i ot kozala覺
>10g Lavanta i癟ei

G繹k癟ek ikinlik 癟ay覺;
>20 gr Kimyon tohumu
>20 gr Papatya 癟i癟ei
>20 gr Nane yapra覺
>20 gr Kediotu k繹k羹
>20 gr Nane yapra覺

G繹k癟ek ikinlik 癟ay覺:
>20g Anason tohumu
>20g Rezene tohumu
>20g Kimyon tohumu
>20g Kini tohumu
>20g Melek ot k繹k羹

G繹k癟ek Mide 癟ay覺;
>30 gr Nane yapra覺
>30 gr Eri k繹k羹
>20 gr Kimyon tohumu
>10 gr Papatya 癟i癟ei
>10 gr Pelin otu

G繹k癟ek Teskin edici 癟ay (Sinirsel Heyecanlanma ve uyumama gibi)
>40g Kedi ot k繹k羹
>20g Lavanta 癟i癟ei
>20g Oul ot yapra覺
>20g Nane yapra覺

G繹k癟ek ikinlik 癟ay覺 (Haz覺m ve ikinlie kar覺)
>30g Nane yapra覺
>30g Kedi ot k繹k羹
>20g Papatya 癟i癟ei
>20g Kimyon tohumu

G繹k癟ek Karacier Safra 癟ay覺:
>30g Hindiba otu ve k繹k羹
>30g C. Zerde癟al k繹k羹
>30g Devedikeni tohumu
>10g Nane yapra覺

G繹k癟ek Bulant覺, Kusma ve Ba覺rsaklar覺n hareketsizlik 癟ay覺:
>50g Nane yapra覺
>20g Oul otu yapra覺
>20g Civanper癟emi otu
>10g Turun癟 kabuu

G繹k癟ek Mide 癟ay覺:
>20g Papatya 癟i癟ei
>20g Nane yapra覺
>20g Oul otu yapra覺
>20g 繹rek tohumu
>5g Turun癟 kabuu
>15g Kimyon tohumu

G繹k癟ek Romatizma 癟ay覺:
>30g eytan pen癟esi k繹k羹
>20g Hindiba ot ve k繹k羹
>15g Hu yapra覺
>15g Is覺rgan ot yapra覺
>10g Nane yapra覺
>10g Kuburnu

G繹k癟ek ikinlik 癟ay覺;
>30 gr Nane yapra覺
>30 gr Papatya 癟i癟ei
>20 gr Kediotu k繹k羹
>20 gr Kimyon tohumu

G繹k癟ek itah 癟ay覺
>30g Eri k繹k羹
>30g Nane yapra覺
>20g Kedi ot k繹k羹
>20g entiyan k繹k羹

G繹k癟ek Safra 癟ay覺;
>40 gr Nane yapra覺
>30 gr Cava Zerde癟al k繹k羹
>20 gr K覺rlang覺癟otu
>10 gr ahtereotu

G繹k癟ek Romatizma 癟ay覺:
>30g eytan pen癟esi k繹k羹
>20g Hindibaotu ve k繹k羹
>10g Is覺rgan yapra覺
>10g Hu yapra覺
>10g Civanper癟emi otu
>10g Atkuyruu otu
>10g S繹羹t kabuu

Ar;Taze ve ya kurutulmu Nane yapraklar覺 ve 癟i癟ekleri su buhar覺 ile dam覺t覺larak Nane ya覺 (Nane Eterik ya覺) elde edilir. Nane ya覺 Migren, Ba ar覺s覺, Ba d繹nmesi, ikinlik, Kuru 繹ks羹r羹k, 羹tme, Seyahat es-nas覺ndaki Bulant覺, Ba d繹nmesi gibi rahats覺zl覺klar (Kinesia), Di eti, A覺z i癟i, Yutak iltihaplanmas覺 ve Sin羹zite kar覺 kullan覺l覺r. Ba ar覺s覺, Migren, Ba d繹nmesi gibi hallerde 2-3 damla Nane ya覺 akaklara ve alna s羹r羹l羹r. Di eti, A覺z i癟i ve yutak iltihaplar覺nda ise 3-5 damla bir miktar su ile Gargara yap覺l覺r ve ya 2-4 damla Dietlerine s羹r羹l羹r. Dier rahat竅s覺zl覺klarda ise 2-4 damla bir par癟a ekmee ve ya kesme ekere dam竅lat覺larak ve ya bir Kahve ka覺覺 balla kar覺t覺r覺larak al覺n覺r.
Me:羹tmeye kar覺 merhem 6g Nane ya覺, 5g Kafur,3g Okaliptus ya覺, 5g am ya覺 (Terpentin ya覺), 1g Kekik ya覺 繹nceden hafif eritilmi 40g Vazelin ve 40g Parafinle kar覺t覺r覺larak 羹tmeye kar覺 ya haz覺rlan覺r. Bu ya覺n 6 haftada kullan覺lmas覺 gerekir. G繹se s羹r羹l羹rse daha fazla Balgam 羹retir, bu nedenle g繹se s羹r羹lmesi mahzurludur.

Homeopatide:Taze Nane yapraklar覺ndan 100g bir ieye konur ve 羹zerine %70lik 500ml Alkol (Etenol) doldurulur ve G羹ne 覺覺nlar覺ndan uzakta 4-6 hafta muhafaza edildikten sonra s羹z羹lerek Homoopathide Mentha Piperita ismi ile an覺lan tent羹r elde edilir. Bu Tent羹rden g羹nde 3-5 defa 10-19 damla 4-6 hafta s羹reyle al覺n覺r. Nane Tent羹r羹 bata kuru ks羹r羹k, Ses k覺s覺lmas覺 ve Yutak iltihab覺na kar覺 kullan覺l覺r.

Hastal覺覺n belirtisi (Semtom);
1)Boazda yatay vaziyette bir ine duruyormu gibi hissi.
2)A覺r覺 ikinlik
3)Hasta a覺r覺 derecede Elma ye-mek ister.
4)Y羹ksek sesle konuurken, ark覺 s繹ylerken ve souk hava-larda ar覺lar覺 artar.
5)Yatarken ve yemek yerken ar覺lar覺 azal覺r. Bu hal-lerde Nane Tent羹r羹 gerekir.

Yan tesirleri:Nane yapra覺n覺n tarife uyularak 癟ay覺n覺n i癟ilmesi halinde yan tesiri yoktur. Nane ya覺n覺n da yan tesiri yoktur, fakat tarife uyulmaz uzun s羹re veya a覺r覺 dozajda al覺n覺rsa bulant覺, kusma, kanl覺 ishal, korku, titreme, i癟 huzursuzlua neden olabilir. Nane ya覺 kiiden kiiye farkl覺 ekilde etki eder. Baz覺lar覺 2mlde baz覺lar覺 da ancak 9ml de zehirlenebilir. Birleiminde Nane ya覺 ve Okaliptus ya覺 bulunan 羹羹tme rahats覺zl覺kla竅r覺na kar覺 kullan覺lan merhemler cierlerin daha 癟ok balgam salg覺lamas覺na ve bu nedenle bronitli ve ast覺mlar覺n daha da k繹t羹lemelerine neden olur. Yakaland覺覺m ast覺m nedeniyle rahats覺zl覺klar覺m覺n azalmas覺 i癟in fakat daha 癟ok rahats覺zland覺m. (27/03/02)
Bu nedenle nane ve Okaliptus ya覺 i癟eren merhemlerin g繹se s羹r羹lmesi gerekir.

B) Japon Nanesi, Japonishe Minze, Mentha arvensis
Yabani nane
Japon nanesi 30-60 cm boyunda, yapraklar覺 geni m覺zrak veya yumurta eklinde, kenarlar覺 hafif kertikli ve hafif t羹yl羹d羹r. Birleiminde daha y羹ksek oranda menthol bulunur. Bu nanede 襤ngiliz nanesi gibi kullan覺l覺r.

C) Su nanesi, Bachminze, Menta aquatica
Su nanesi 30-100 cm boyunda 癟ok y覺ll覺k g繹vde esmerimsi k覺rm覺z覺, yapraklar覺 yumurta veya oval ekilde, 癟i癟ekleri 2-3 adet k羹meden oluur ve bitkinin tepesindedir. Su nanesi 襤ngiliz nanesi gibi kullan覺l覺rsa da onag繹re daha zay覺ft覺r.

D) T羹yl羹 nane, Ro帣minze, Menta longifolia
Bu nane 羹zeri t羹yl羹, grimsi yeil renkli, yapraklar覺 oval veya yumurta eklinde, uca doru sivrice, kenarlar覺 kertikli, 癟i癟ekleri leylaki renkte ba-ak eklinde 40-120 cm boyunda ve 癟ok y覺ll覺kt覺r. Eterik ya覺n birlei竅min-deki ana madde Piperitonoxindir ve ayr覺ca 帣-Caryophyllel, Germacren ve Sineol i癟erir. Bu nane 繹zellikle ar覺lara bata ba ar覺s覺na kar覺 iyi gelir.

E) Limon nanesi, Zitronenminze, Menta citrata
Lavanta gibi g羹zel kokulu, t羹ys羹z, su nanesine benzer, fakat daha k羹-癟羹kt羹r. Eterik ya覺n覺n birleimindeki en 繹nemli madde Minalool ve Linalylacetatt覺r. Bu nane genellikle parf羹m, kozmetik eya ve sabun yap覺m覺nda kullan覺l覺r.

F) Aroma nanesi, Tropiche Minze, Mentha suaveolens L.
Tropik nane
Ev nanesi
Bu nane s覺cak 羹lkelerde veya evlerde s羹s bitkisi olarak yetitirilebilir. Yapraklar覺 grimsi yeil, yer yer beyaz renkli ve kenarlar覺 kertiklidir. i癟ekleri beyaz renkli, baak eklinde ve g羹zel kokuludur.

G) K覺v覺rc覺k nane, Krauseminze, Mentha spicata
ok y覺ll覺k 50-100cm boyunda yapraklar覺 m覺zrak eklinde kenarlar覺 kertikli k覺v覺rc覺k gibi olduundan K覺v覺rc覺k nane diye de an覺l覺r ve 羹zerinde yer yer k羹癟羹k benekler bulunur. Bu nanede ayn覺 襤ngiliz nanesi gibi kullan覺l覺r.

H) Yarpuz, Poleiminze, Mentha Pulegium
Bu nane 10-40cm boyunda, yapraklar覺 eliptik veya yumurta eklinde k覺sa sapl覺, kenarlar覺 b羹t羹n, 癟i癟ekleri tepede, k羹re eklinde ve a癟覺k leylaki renktedir. Birleimindeki eterik ya覺n i癟indeki en 繹nemli madde Pulegon olup ayr覺ca menthon ve izomenthon i癟erir. Baz覺 y繹relerde adet rahats覺zl覺klar覺na kar覺 kullan覺lsa da zehirli olmas覺 nedeni ile 癟ocuk d羹羹r羹lmesine nende olabilir. Bu nedenle yarpuzun kullan覺lmamas覺 daha iyi olur.


Etiketler:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sizde Yorum yap覺n

CommentLuv badge

online destek