drupal hit counter
Bitkisel Tedavi » M羹rver, Holunder, Sambucus nigra
x

Bitkisel Tedavi

M羹rver, Holunder, Sambucus nigra

MRVER

Aa癟 | 3-10m | 6-8 Aylar | a,Ho,Na | Yaprak, i癟ek ve Meyvesi

M羹rver, Holunder, Sambucus nigra
M羹rver aac覺
Kara m羹rver
ifal覺 m羹rver
Terleme 癟ay覺

Familyas覺:Han覺meligillerden, Gei帣blattgew璽chse, Caprifoliaceae

Druglar覺:M羹rver 癟i癟ei; Sambuci flos
M羹rver yapra覺; folium
M羹rver meyvesi; fructus
M羹rver kabuklar覺; Sambuci cortex
M羹rverin genellikle 癟i癟ekleri, nadiren yaprak, k繹k ve meyveleri kullan覺l覺r ve 癟i癟eklerinden 癟ay, tent羹r ve nat羹rel ila癟 yap覺l覺r.

Giri:M羹rvergillerin takriben 20 alt t羹r羹 mevcuttur fakat bizi ilgilendiren 羹癟 t羹rd羹r; Kara m羹rver; S.nigra L. ifal覺 m羹rver diye de bilinir ve ge-nellikle bu t羹r kullan覺l覺r. 襤kinci olarak k覺rm覺z覺 m羹rver veya g羹l m羹rveri ve Latince Sambucus racemosa L diye an覺lan t羹r羹n ise meyveleri k覺r竅m覺z覺d覺r. Meyveleri yenmeden 癟ekirdeklerinin 癟覺kar覺lmas覺 gerekir. Zehirli m羹rver; S.ebulus ise kesinlikle yenmez, zehirlidir. Bu nedenle dikkat ederek dierlerinden ay覺rmak gerekir. Kara m羹rverin olgunlaan mey竅veleri de-met halinde sark覺kken zehirli m羹rverin olgunlaan meyve de竅meti dik durur. M羹rverin M. 400-500 y覺llardan beri Anadoluda ve Avrupada ifa maksad覺 ile kullan覺ld覺覺 bilinmektedir.

Botanik:M羹rver Anadolunun Marmara ve Karadeniz b繹lgesinde ve Av竅ru-pan覺n, Asyan覺n, T羹rkistan, Kafkaslar ve dier 覺l覺man b繹lgelerinde ve Amerikan覺n 覺l覺man b繹lgelerinde yabani olarak yetiir. M羹rver 3-10m aras覺nda bazen 癟al覺, bazen bir aa癟 eklinde olabilir. Yapraklar覺 genellikle iki 癟ift ve bir tek olmak 羹zere be par癟adan oluur ve her par癟a oval, kenarlar覺 癟ok hafif kertikli ve hafif kalk覺k yeil renkli ve k覺sa sapl覺d覺r. i癟ekleri olduk癟a k羹癟羹k olup ta癟 yapraklar覺 genellikle be, nadiren d繹rt eliptik beyaz yapraktan oluur ve ortada be adet d繹llenme topuzcuu bulunur ve bu topuzlar覺 sar覺mt覺rak renktedir. Meyveleri 繹nce yeil, k覺rm覺-z覺ms覺 ve olgunla覺nca siyah renkte ve demet halinde hepsi sark覺k vazi-yettedir.

Yetitirilmesi:M羹rver aac覺 dikildikten sonra hi癟bir 繹zene ihtiya癟 duy-maz ve kendiliinden geliir. T羹rkiyenin Akdeniz b繹lgesi hari癟 her y繹re-sinde yetitirilebilir.

Hasat zaman覺:i癟ekleri Haziran ve Temmuzda meyveleri austos ve eyl羹l yapraklar覺 nisandan temmuza kadar toplan覺p kurutulabilir. Malesef ifal覺 bitkiler toplama, kurutma, paketleme ve depolama ilemleri s覺ra竅s覺n-da 癟ok yanl覺lar yap覺lmaktad覺r. Bitkinin ifal覺 k覺sm覺 yaprak veya 癟i癟ek竅leri ise asla G羹ne alt覺nda kurutulmaz ve mutlaka g繹lgede kurutulmal覺竅d覺r. Ayr覺ca 繹rnein bitki 5 g羹nde kurudu ise, 2 g羹n daha kurumada b覺rakmak mahzurludur, 癟羹nk羹 birleimindeki eterik yalar覺 kaybettiin竅den kalitesi d羹er. Sadece bitki k繹kleri G羹nete kurutulur ve kurur ku竅ru竅maz hemen paketlenip depolanmas覺 gerekir. ifal覺 bitkilerin Aktarlarda a癟覺kta sat覺lmas覺 kalitesini k覺sa s羹rede d羹羹r羹r ve etkisini oldukca azalt覺r.

Birleimi:Meyvelerinin birleimindeki maddeleri 繹nemine g繹re 繹yle s覺ralayabiliriz;
a) Flavonglikozitler %0,7-3,5 aras覺nda olup en 繹nemlileri; Rutin, Izoquercitrin, Quercitrin, Astragalin ve hyperosit i癟erir.
b) Antosiyanglikozitler %0,2-1 aras覺nda olup en 繹nemlileri; Sambucin (=Cyanidin-3-rhamnoglikozit), Sambucyanin (=Cyanidin-3-xylosylglikozit), Chrysanthemin (=Cyanidin-3-glikozit), Sambucyanin-5-diglikozit ve Chrysanthemin-5-diglikoziti sayabiliriz.
c) Siyanik glikozitler; Sambunigrin, Prunasin, Zierin ve Holacalin i癟erir. Bunlardan Sambunigrin 癟繹z羹lerek Benzaldehid ve Siyanhidrikasite ayr覺l覺r.
d) Eterik yalar (u癟ucu yalar) %0,01-0,03 aras覺nda olup en 繹nemlileri; Hotrineol (3,7-dimetil-1,5,7-octatrien-3-ol) ve Linalooloksid i癟erir.
e) Fenilkarbonikasitler %3 oran覺nda i癟erir ve en 繹nemlisi; Chlorogenasittir. Ayr覺ca az miktarda Ferulaasit, p-Kumarinasit ve kahve asidi
f) Triterpenasitlerden; Ursolasit, Oleaolasit ve 20-帣-Hydroksiursolasit
g) Ayr覺ca meyve asitlerinden sitrik asit (limon asidi), malik asit (elma asidi) ve valerian asit, minerallerden; potasyum, demir, bak覺r ve mangan, vitaminlerden; B2 ve C-vitamini ile folik asit i癟erir.
h) i癟eklerinin birleimindeki maddeler meyvelerinin birleimindekine benzer ve Quercetin, Rutosid, Oleanolasit, Ursolasit, siyanik glikozitler, eterik yalar takriben ayn覺d覺r.

zellikleri:Ac覺, serin, hafif tatl覺 ve kurutucudur.

Tesir ekli:Terletici, idrar s繹kt羹r羹c羹, s羹t art覺r覺c覺, balgam s繹kt羹r羹c羹, kan yap覺c覺 bezeleri 癟al覺t覺r覺c覺 ve iltihaplar覺 繹nleyici 繹zelliklere sahiptir.

Arat覺rmalar:Ben ve 癟ocuklar覺m ormanda bisiklet s羹rerken elif 覺s覺rgan-lar覺n 羹zerine d羹t羹 ve eli-kolu hemen kabard覺. Ben orada o anda M羹rver yapra覺ndan birka癟 tane kopararak ezip suyu 癟ocuun el ve koluna s羹rd羹m. Ka覺nt覺lar覺n 5-10dk sonra ge癟tiini s繹yledi.

Kullan覺lmas覺:
a) Komisyon Enin 50 nolu ve 21.07.1986 tarihli monografi bildirisinde m羹rver 癟i癟einin 羹羹tme hastal覺klar覺na kar覺 etkili olduunu beyan etmilerdir.
b) Halk aras覺nda grip, 羹羹tme, nezle, souk alg覺nl覺覺, sin羹zit, bronit, ro-matizma, gut ve g繹z羹n iltihaplanmas覺na kar覺 kullan覺lm覺t覺r. Ayr覺ca zo-na hastal覺覺, kab覺zl覺k, metabolizma yetmezlii, yutak ve boaz ilti竅hab覺 ve ba ar覺s覺na kar覺 da etkili olduu iddia edilmektedir. Dr.B. J羹rgense g繹re kara basmas覺 olarak bilinen gece uyurken 羹zerinde bir a覺rl覺k hissetmeye kar覺 iyi geldii s繹ylenmektedir. Ben bu t羹r rahats覺zl覺覺 olan bir tan覺d覺k 羹zerinde m羹rver ile deneme yapt覺m ve o ah覺s iyi olduunu s繹yledi.
c) Meyveleri ve kabuu romatizma, gut, siyatik ve nevraljiye kar覺 halk aras覺nda kullan覺lm覺t覺r.
d) M羹rver 癟i癟ek ve yapraklar覺ndan eit oranda al覺narak tent羹r yap覺l覺r. M羹rver tent羹r羹 homeopatide ast覺m, ast覺m n繹beti, boulma korkusu (nefes alamama nedeni ile) bu daha 癟ok kupalaz覺na benzer. Fakat bunlar halk aras覺ndaki kullan覺l覺 eklidir ve de ilmi arat覺rmalar yap覺l-mam覺t覺r.

ay覺:襤ki kahve ka覺覺 m羹rver 癟i癟einden demlie konur ve 羹zerine 300-500ml kaynar su ilave edilerek 5-10dk demlenmesi beklenir ve sonra s羹z羹lerek i癟ilir.

ay harmanlar覺:

G繹k癟ek kuru, krampl覺 繹ks羹r羹k 癟ay覺;
>15 gr Calba 癟i癟ei
>15 gr Ebe g繹meci 癟i癟ei
>40 gr M羹rver 癟i癟ei
>15 gr ks羹r羹k otu yapra覺
>15 gr Rezene tohumu

G繹k癟ek 羹tme 癟ay覺;
>25 gr M羹rver 癟i癟ei
>30 gr Ke癟isakal覺 癟i癟ei
>20 gr Kekik otu
>10 gr Grip otu
>20 gr Ihlamur 癟i癟ei

G繹k癟ek 羹tme terlemek ve itah 癟ay覺
>20 gr M羹rver 癟i癟ei
>20 gr Ihlamur 癟i癟ei
>20 gr Papatya 癟i癟ei
>40 gr 繹rek tohumu

G繹k癟ek 羹tme 癟ay覺;
>30 gr M羹rver 癟i癟ei
>20 gr Ke癟isakal覺 癟i癟ei
>20 gr Papatya 癟i癟ei
>10 gr Kekik otu
>10 gr Ihlamur 癟i癟ei
>10 gr Grip otu

G繹k癟ek Terletici 癟ay
>20 gr S繹羹t kabuu
>20 gr M羹rver 癟i癟ei
>20 gr Ihlamur 癟i癟ei
>20 gr Hu yapra覺
>10 gr Erge癟 sakal覺 癟i癟ei
>10 gr Papatya 癟i癟ei

G繹k癟ek Metabolizma 癟ay覺;
>20 gr Hu yapra覺
>20 gr Is覺rgan otu
>20 gr M羹rver 癟i癟ei
>20 gr Hindiba otu ve k繹k羹
>10 gr Atkuyruu otu
>10 gr Meneke otu

G繹k癟ek Kab覺zl覺a 癟ay覺;
>40 gr Sinameki yapra覺
>20 gr M羹rver 癟i癟ei
>20 gr Rezene tohumu
>10 gr Anason tohumu
>10 gr Meyan k繹k羹

G繹k癟ek Sin羹zite 癟ay覺;
>23 gr M羹rver 癟i癟ei
>23 gr uha 癟i癟ei
>23 gr Mine otu
>23 gr Kekik otu
>8 gr entiyan k繹k羹

G繹k癟ek Terletici 癟ay覺;
>40 gr Ke癟isakal覺 癟i癟ei
>20 gr M羹rver 癟i癟ei
>20 gr Ihlamur 癟i癟ei
>10 gr Papatya 癟i癟ei
>10 gr Keklik otu

G繹k癟ek Sin羹zit 癟ay覺;
>23 gr M羹rver 癟i癟ei
>23 gr uha 癟i癟ei
>23 gr Mine otu
>23 gr Labada otu
>8 gr entiyan k繹k羹

G繹k癟ek ateli hastal覺klar terleme 癟ay覺;
>35 gr M羹rver 癟i癟ei
>25 gr Ihlamur 癟i癟ei
>30 gr Kuburnu
>10 gr Meyan k繹k羹

urubu:M羹rver urubunu haz覺rlamak i癟in 5-6lt suya 3-4limon ince dilim-lenerek konur. Buna 7-8adet 癟i癟ek demeti ilave edilir ve 15-20sa bekletildikten sonra buna 1kg eker ilave edilir ve serin bir yerde 4 hafta bekletildikten sonra i癟ilir.

Homeopatide:M羹rver 癟i癟ek ve yapraklar覺ndan 50er gr al覺n覺r, ince doran覺r, bir ieye konur ve 羹zerine 500ml %70lik alkol ilave edilerek 4-6hafta bekletilir. ie arada bir 癟alkalan覺r ve g羹ne 覺覺nlar覺ndan uzakta muhafaza edilir ve de bu s羹re sonunda s羹z羹lerek homeopatide <<Sambucus nigra>> ismi ile an覺lan tent羹r elde edilir. Bu tent羹rden g羹nde 3-5defa 10-15damla 4-6 hafta s羹reyle al覺n覺r. M羹rver tent羹r羹 癟ay覺ndan olduk癟a farkl覺 maksatla kullan覺l覺r ve yukar覺da da izah edildii gibi genellikle ast覺m rahats覺zl覺klar覺na kar覺 kullan覺l覺r.

Hastal覺覺n belirtileri (semptom):
1) Eilirken ba ar覺s覺, ba d繹nmesi
2) dem gibi el ve ayaklar覺n imesi
3) Yutak, a覺z i癟i ve bronlar覺n imesi
4) Kupalaz覺nda olduu gibi nefes alamama ve havas覺zl覺ktan 繹lme korkusu hissi
5) Souk hava cereyan覺ndan korkma
6) El ve ayaklar souk
7) V羹cut d繹v羹lm羹 gibi halsiz
8) ks羹rmesine ramen balgam veya t羹k羹r羹k atamama
9) S覺cak ortamlarda nefes almakta zorlanmas覺
10) G繹s羹n daralmas覺 gibi hallerde m羹rver tent羹r羹 kullan覺l覺r.

Yan tesirleri:i癟eklerinin bilinen bir yan tesiri yoktur ayet tarife uyu-lursa. Meyveleri tam olgunlat覺ktan sonra dahi hafif kaynat覺lmal覺d覺r. Mey-vesi zehirlidir. M羹rver 癟i癟ei veya yapra覺n覺n ast覺ma kar覺 etkili olduu biraz a覺r覺 iyimserliktir fakat duvar sarma覺覺 ger癟ekten ast覺ma kar覺 etkilidir.


Etiketler:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sizde Yorum yap覺n

CommentLuv badge

online destek