drupal hit counter
Bitkisel Tedavi » Kenevir, Hanf, Cannabis sativa
x

Bitkisel Tedavi

Kenevir, Hanf, Cannabis sativa

KENEV襤R

Bir Y覺ll覺k | 1-3m | 5-8 Aylar | Ho,Na | Tohumlar覺, S羹rg羹nleri ve Esrar覺

Kenevir, Hanf, Cannabis sativa
Kendir Hashisch
edene otu Merihvana
Esrar otu
Deli gonca
Kinnap otu
Gonca

Familyas覺:Kenevirgillerden, Hanfgew瓣chse, Cannabinaceae

Druglar覺:Esrar; Cannabis sumitates
Meyvesi: Cannabis sativae fructus
Kenevirin dii 癟i癟ekleri, s羹rg羹nleri ve re癟inesinden esrar, tent羹r veya nat羹rel ila癟 yap覺l覺rken, tohumlar覺 (Meyvesi) kavrularak yenir veya ya覺 癟覺kar覺l覺r.

Giri:Kenevirin 繹nemli olarak 羹癟 alt t羹r羹 mevcuttur ve bunlar;
a)Hintkeneviri (Esrar keneviri =annabis sativa ssp. Indica = Cannabis indica),
b)Bio-Kenevir (襤p keneviri= Cannabis sativa ssp. Sativa)
c)Yabani Kenevir (Cannabis sativa ssp. Spontanea) gibi t羹rleri vard覺r.
Bitkiye Almanca Haschisch (Arap癟a Hasis`ten gelme) denmesi T羹rk-癟ede hahala kar覺t覺r覺lmamal覺d覺r. T羹rkiyede haha deyince Afyon 癟i癟ei kastedilir. Bu isimlerin T羹rkiyede baka, Almanyada baka an-lama gel竅mesi Kavram kargaas覺na neden olmamal覺d覺r. Frans覺z ilim adam竅lar覺 taraf覺ndan 1990 y覺l覺nda 羹retilen Bio-Kenevir (K羹lt羹r Kene竅viri) botanik deil, fakat birleimindeki 癟ok d羹羹k orandaki Cannabinoidler (%0,3) nedeni ile Esrar yap覺m覺nda kullan覺lmaz. 襤kinci bir 繹zelliiise 6 ayda boyunun 6 metreye kadar ulamas覺 ve ip, urgan, ka覺t, boya, ya vb. madde elde etmek i癟in Esrar kenevirinden daha 羹st羹n olmas覺d覺r. K羹lt羹r keneviri yetitirmek isteyen ift癟ilere AB (Avrupa Birlii) hektar ba覺na 1000 tevik pirimi vermektedir. Kenevirden tarihte ilk defa M. 2737 de inlilerin, M.1600 M覺s覺rl覺lar, M. 1200-1500y覺llar覺nda Hintlilerin, MS 400 y羹zy覺lda Filistinliler taraf覺ndan ar覺kesici, nikris (Gut), romatizma v.b. Hastal覺klara kar覺 kullan覺lm覺t覺r.

Botanik:Esrar keneviri ve Bio-Kenevir botanik bak覺mdan ayn覺d覺r, bu nedenle birlikte ileyeceiz. Boyu 1-3m (Bio-Kenevir 6 metreye ulaabilir) ula覺r 1-2 y覺ll覺k, dikey y羹kselen t羹yl羹 ve yar覺dan sonra 癟atalla竅maya balayan bitki yabani olarak da yetiebilir. Yapraklar覺 kar覺l覺kl覺 bir sonraki ile 癟apraz 3-7par癟al覺, par癟alar m覺zrak eklinde kenarlar覺 dili, koyu yeil renkli uzun sapl覺d覺r. i癟ekleri iki evli, yani dii ve erkek 癟i竅癟ekleri ayr覺 ayr覺 bitkilerin tepesinde veya dallar覺n tepesinde bulunur. Di竅竅竅竅i 癟i癟ekleri olduk癟a s覺k yapraklarla donanm覺 ve 癟i癟eklerin etraf覺 re癟i竅neli, erkek 癟i癟ekleri de seyrek salk覺m eklindedir. Meyveleri (Tohumlar) 3-6mm uzunluunda 2-4mm eninde grimsi esmer, siyah覺ms覺 esmer, yei竅limsi esmer renklerde olabilir ve 癟ok ince bir kabua sahiptir.

Yetitirilmesi:T羹rkiyenin hemen her y繹resinde kenevir yetiir ve ye竅ti-tirilebilir, fakat Kanunen yasak olduundan ekimi yap覺lmamaktad覺r. K羹lt羹r kenevirinin Esrar yap覺m覺nda kullan覺lmas覺 m羹mk羹n olmad覺覺ndan yetitirilmesinde bir mahzur yoktur.

Hasat zaman覺:i癟ek durumlar覺 Eyl羹lde toplanarak kurutulur nat羹rel ila癟, tent羹r veya esrar yap覺m覺nda kullan覺l覺r. Marihuana ve Esrar (Hai) ayn覺 dii 癟i癟ek durumlar覺n覺n, s羹rg羹nlerinin ve re癟inesinin toplanmas覺 ile yap覺l覺r. Marihuana haz覺rlan覺rken dii 癟i癟ekleri, s羹rg羹nleri ve 癟i癟eklerin etraf覺ndaki yapraklar kullan覺l覺r. Esrar yaparken ise dii 癟i癟ekler ve re癟ine kullan覺l覺r. Bu nedenle Esrar % 4-10, marihuana ise %1-3 oran覺nda Cannabinoidler i癟erir. Esrar re癟ine a覺rl覺kl覺 iken, marihuana yaprak a覺rl覺k竅l覺d覺r.

Birleiminde;Birleimindeki maddeleri 繹nemine g繹re 繹yle s覺rala竅yabiliriz:

A-) Esrar Keneviri:
a)Cannabinoidler (Kannabinoitler) %3-10 oran覺nda olup bunlar覺n en 繹nemlileri; % 2 ile -9Tetrahydrocannabinol (THC) takriben 1/5 ini oluturur ve cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN), cannabidiolasit (CBDA), Cannabinolasit (CBNA), tetrahydrocannabinolasit (THCA), cannabigerol (CBG), cannabichromen (CBC) ve cannabitriol (CBT) en 繹nemlilerdir. Bug羹ne kadar 60 cannabinoid t羹r羹 kefedilmitir ve ara-t覺rmalar devam etmektedir. Bu cannabinoidlerden sadece THC beyne za竅rar verici olarak etki edici 繹zelie sahiptir.
b)Eter ya t羹revleri % 0,1-0,3 aras覺nda olup bunlar覺n ba覺nda caryophyllenoxid, beta- caryophyllen, humulen, 帢- pinen, 帣-pinen ve myrcen en 繹nemlileridir.
c)Flavonitler; Orentin, vitexin, isovitexin,
d)Amidler; Kolin, trigonellin, piperidin ve hordenin

B-) K羹lt羹r keneviri:
Birleimindeki maddeler ayn覺 fakat cannabinoidler % 0,3 oran覺ndad覺r ve esrarkeler torbalar dolusu i癟seler bile etki yapmaz.

C-) Tohumlar覺 (Meyvesi):
a)%25-35 Ya asitleri i癟erir ve bununda % 90 doymam覺 ya asit竅lerinden oluur. En 繹nemlileri % 57 linolasit, % 18 Linolenasit, % 10 oleikasit, 帢-Linolenasit ve %10 sabit yalar i癟erir. Ayr覺ca % 20 protein, aminoasitler ve minerallerden; potasyum, magnezyum, fosfor ve k羹k羹rt i癟erir.

Tesir ekli:antibakteriyel (bakterilerin yasamas覺n覺 繹nleyici), sedatif (teskinedici), zihne etki edici (beyni etkileyici), kaslar覺 gevetici (kramp 癟繹z羹c羹), a覺r覺 kesici, saray覺 繹nleyici, g繹z tansiyonunu d羹羹r羹c羹 繹zel竅iklere sahiptir.

Arat覺rmalar:
1)Yeni 羹retilen k羹lt羹r kenevirinin meyveleri (Tohumlar覺 y羹ksek oranda doymam覺 ya asitleri i癟erir bu ya bata; N繹rodermatoz ( besin alerjisi nedeni ile ortaya 癟覺kan deri hastal覺覺) , sinirlilik, metabolizma, hormon bozukluklar覺, y羹ksek tansiyon gibi rahats覺zl覺klarda kulla竅n覺labilir ve birleiminde THC yoktur. Bu nedenle de meyve ve ya覺n覺 kullan覺rken korkuya gerek yoktur. (Nhp 7.97.1153).
2)K羹lt羹r kenevirinin 癟i癟eklerinden elde edilen ve THC i癟ermeyen kenevir bonbonu boaz ar覺lar覺 ve hafif bronite kar覺 kullan覺l覺r. (Nhp 10.97.1665)
3)Yeni 羹retilen kenevir hap覺 THC gibi beyini etkileyici deildir. Bu hap bata iskemi (belli bir b繹lgede ge癟ici kans覺zl覺k), hipoksi (oksijen azl覺覺), beyin zedelenmesi, multipleskleroz (Beyin ve Omurilik sertle竅mesi sonucu istemli hareketleri yapamama) beyin zedelenmesi vb. rahats覺zl覺klara kar覺 襤srailden Prof. R. Mechoulam beyin zedelenmesi olan 65 hasta 羹zerinde tedavi denemesi yapm覺t覺r.
4)Onkoloji 襤mmunoloji Enstit羹s羹nde kas refleksleri ve antiatak rahats覺zl覺klar覺 olan 120 Hasta 羹zerinde Tedavi denemesi yap覺l竅mak竅tad覺r. (ZP.2.99.70)
5)Prof. Dr. R. Bernesen ve Dr. med Ulrike Hagenbach kas refleksleri ve antiatak durumlar覺 THC ile 20 Hasta 羹zerinde deneyerek Kramp 癟繹z羹c羹 繹zelikleri arat覺r覺lmaktad覺r. (ZP.2.99.70)

A癟覺klama:
a)Esrar Keneviri; G羹n羹m羹zde birleiminde THC olmayan ve cana-binoidlerden nat羹rel ila癟lar yap覺lmaktad覺r ve bunlar bir癟ok rahats覺zl覺a kar覺 kullan覺lmaktad覺r. Cannabinoidlerlerin 60 t羹r羹 g羹n羹m羹ze kadar kefedilmitir ve bunlardan sadece THC beyine etki edici (yani zarar verici anlamda etki edici) dierlerinin ise herhangi bir yan tesiri yoktur.
b)Arat覺rmalara g繹re beyin zedelenmesi, multiple skleroz, kramplar, tikler (Baz覺 kiilerde g繹r羹len istem d覺覺 mimikler) ve immun-sistemini kuvvetlendirmek i癟in kullan覺labilecei anla覺lmakta ise de hen羹z kesin sonu癟lar yay覺nlanmam覺t覺r. Bu nedenle yan tesiri olmayan ve ayn覺 ekilde etki eden 癟繹rekotunu tavsiye ederim.
c)K羹lt羹r kenevir otu, tekstil, iplik, boya, araba karoserisi ve i癟 d繹竅emesi, inaat dolgu maddesi k璽覺t, yemeklik ya, boya ya覺, v.b. 280 癟eit kalem yap覺m覺nda kullan覺l覺r. ayet k羹lt羹r kenevirinden k璽覺t yap覺m覺na ge癟ilirse, daha kaliteli, daha ucuz k璽覺t yap覺la bilmekte ve ormanlar kesilmekten kurtulmaktad覺r. G羹n羹m羹zde k璽覺t elde etmek i癟in her y覺lda 13 milyon hektar orman yok edilmektedir ve bu rakam覺n 15 y覺l sonra 23 Milyon hektara 癟覺kaca覺 hesaplanmaktad覺r. Oysa k羹lt羹r keneviri 100 g羹nde en az 3m boyuna erimekte (T羹rkiyede daha g羹r olur) ve ilenebilir hale gelmektedir. Kenevirden elde k璽覺t birka癟 defa tekrar k璽覺t yap覺labilmektedir.
d)Kenevir iplii kuma yap覺m覺nda pamuk ipliinden daha sal覺kl覺d覺r, 癟羹nk羹 kenevir yetitirirken herhangi bir kimyasal madde (yabani ot竅lar覺 繹ld羹ren herpezitler veya haereleri 繹ld羹ren pestizitler) kullan覺lmaz ve kullanmaya gerek yoktur. Ayr覺ca g羹brede kullanmaya gerek yok竅tur, bu ne demek, bu tabiat korumak, canl覺lar覺n ve nihayet insanlar覺n daha sal覺kl覺 yaamas覺na katk覺da bulunmak demektir.

Kullan覺lmas覺:
A1-)Arat覺rmalara g繹re tohumlar覺ndan elde edilen kenevir ya覺 bata; N繹rodermatoz, hormon anormallikleri, y羹ksek tansiyon ve sinirlilik gibi rahats覺zl覺klara kar覺 kullan覺l覺r.
A2-)Arat覺rmalara g繹re kenevir otu ekstresinden elde edilen hap ise (THC i癟ermez), hipoksi, iskemi, beyin zedelenmesi, multipleskleroz, kas kramplar覺, antiatak ve tiklere kar覺 kullan覺l覺r. Kenevirle yap覺lan arat覺rmalar devam etmektedir.
B-)Hom繹opatide; Kenevirden yap覺lan tent羹r ve nat羹rel ila癟lar覺n bata; 襤drar yollar覺 ar覺 ve iltihaplar覺, konsantrasyon zafiyeti, unutkanl覺k, kusma, itahs覺zl覺k, g繹z iltihaplanmas覺, g繹z tansiyonu ve mide kramp覺 gibi rahats覺zl覺klara kar覺 kullan覺l覺r.

Yan tesirleri:Kenevirin meyvesinin ve ya覺n覺n hi癟bir yan tesiri yoktur, fakat otundan (i癟ek ve Re癟inesinden) elde edilen esrar veya marihuana (i癟ek ve i癟ek civar覺ndaki yapraklardan) 1 gram sigara ile i癟ildiinde takriben 20 mg THC yi kii enhalirin yapm覺 olur. THC 癟ok tehlikeli bir maddedir ve kiide ba覺ml覺l覺a sebep olur ve zamanla kii esrarla da yetinemeyerek daha tehlikeli keyif verici maddelere (Eroin, LSD gibi) m羹ptela olur. Esrar kullananlarda; Korku, panik, her eyi olumsuz g繹r竅me, kendi i癟ine kapanma, az覺n kurumas覺, ba d繹nmesi, ba ar覺s覺, kalp at覺lar覺n覺n h覺zlanmas覺, koroner yetmezlii, konsantrasyon zafiyeti, izof-reni, depresyon, hal羹sinasyon (Hayaletler g繹rme) ve 羹羹me gibi haller g繹r羹lebilir. S羹rekli esrar alanlarda, kronik nefes yollar覺 rahats覺zl覺klar覺, bronit, farenjit ve ast覺m gibi rahats覺zl覺klar daha kolay yerleir ve kro竅nik-leir. Psikolojik olarak, nemelaz覺mc覺, kay覺ts覺z (apatik) bir hal al覺r ve d羹nyadaki deerlere deer vermez. Kanser 繹zelliklede akcier ve bron kanserine yakalanma rizikosu daha fazlad覺r. Erkeklerde sperme oran覺n d羹t羹羹 ve k繹t羹r羹mletii, hamile kad覺nlarda ise doacak 癟ocuun zay覺f olduu tespit edilmitir. Bug羹n (09.10.99) Saat 21.00 bana bir gen癟 ge-lerek esrar ba覺ml覺s覺 olduunu bundan kurtulmak istediini ve kutru-lamad覺覺n覺 s繹yledi. Ben ona Almanyadan kendi durumunda milyonlarca insan olduunu bunlar覺 tedavi i癟in 繹zel klinikler bulunduunu bunun i癟in Doktoru ile konumas覺n覺 tavsiye etim. Yusuf isimli bu gen癟 eve gittiinde bazen eline urgan覺 al覺p d羹羹m yapt覺覺n覺 sonra Allah覺, Ahireti, Aile ve o-cuklar覺n覺 d羹羹n羹nce bundan vazge癟tiini, fakat i癟inde b羹y羹k bir boluk olduunu, yaaman覺n bir anlam覺n覺n bir deerinin olmad覺覺n覺 saatlerce alamakl覺 bir halde anlat覺. Almanyada bu m羹ptelaya yakalanm覺 on bin-lerce gen癟ten sadece biridir. T羹rk H羹k羹metleri buradaki insanlar覺n insan olduunu g繹rmeli buraya sosyolog, psikolog ve ger癟ek din adamlar覺 g繹ndermelidir. Din adamlar覺 i癟in ger癟ek din adam覺 diyorum. 羹nk羹 bura-daki geleneksel Hocalar bu meseleleri 癟繹zemezler. Onlar sadece zaten ibadetini yapanlara 30cu defa 40c覺 defa abdestten, namazdan ve oru癟tan bahsederler ve g羹nde bazen 羹癟 bazen, d繹rt vakit namaz覺n覺, yani toplam g羹nde 1-2saat camide oyalanarak hizmet ettiklerini zannederler ve genelliklede as覺l ileri para, arsa, av, araba, yeme ve i癟me gibi ilerle ura覺rlar. Oysa papazlar sadece 8 saat deil i saatinin haricinde de her zaman, her yerde insanlara her bak覺mdan yard覺mc覺 olarak g繹n羹llerini kazanmaya bakarlar. Tabi ki hocalar覺n hepsi b繹yle deil fakat benim 20 y覺l tekilatlarda ve camilerde g繹rev yapt覺覺m zamanlarda kar覺lat覺覺m hocalar覺n %95織i bu t羹r s繹zde hocalard覺r bunlar fayda yerine zarar ver-mektedir. Hangi hoca cezaevlerindeki binlerce T羹rk gencinden birka癟覺n覺 ziyaret etti, hangi hoca hastanelerdeki hastalar覺 ziyaret etti, hangi hoca hangi spor kul羹b羹ne giderek gen癟lerle kaynat覺, hangi hoca 癟eitli sebeplerle boan覺p s覺覺nma evlerine (Frauenheim = kad覺n evleri) s覺覺nan 癟aresiz ve kimsesiz T羹rk kad覺nlar覺na yard覺mc覺 oldu. Hangi hoca kahve-hanelere gidip oradaki insanlara yard覺mc覺 olmaya 癟al覺t覺. Olum MUHAMMED Alimi Yuvaya yer yoktur diye almad覺lar, benim tan覺d覺覺m bir papaz bir telefonla hemen 癟ocuun yuvaya al覺nmas覺n覺 salad覺. Bizim sahabe gibi hocalara ihtiyac覺m覺z var. D羹nyal覺k peinde koan, tafra yapan deil. Yoksa Avrupadaki y羹zbinleri kaybederiz.


Etiketler:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sizde Yorum yap覺n

CommentLuv badge

online destek