drupal hit counter
Bitkisel Tedavi » Esrarotu, Kenevir, Hanf, Canna…
x

Bitkisel Tedavi

Esrarotu, Kenevir, Hanf, Canna…

Kenevir, Hanf, Cannabis sativa

Familyasi:Kenevirgilerllerden, Hanfgew瓣chse, Cannabinaceae
Druglari: Esrar:Cannabis sumitates Meyvesi: Cannabis sativae fructus Kenervirin dii 癟i癟ekleri, s羹rg羹nleri ve re癟inesinden esrar, tent羹r veya nat羹rel ila癟 yap覺l覺rken, tohumlar覺 (Meyvesi) kavrularak yenir veya ya覺 癟覺kar覺l覺r.

Giri:Kenervirin 繹nemli olarak 羹癟 alt t羹r羹 mevcuttur ve bunlar: a) Hintkeneviri (Esrarkenrviri =annabis sativa ssp. Indica = Cannabis indica), b) Bio-Kenevir (襤pkenerviri= Cannabis sativa ssp. Sativa) ve Yabani Kenervir (Cannabis sativa ssp. Spontanea) gibi t羹rleri vardir. Bitkiye almanca Haschisch (arapca Hasis`ten gelme) denmesi T羹rkcede haala kar覺t覺r覺lmamal覺d覺r. T羹rkiyede haa deyince Afyon癟icei kastedilir. Bu isimlerin t羹rkiyede baka, Almanyada baka anlama gelmesi Kavram kargaas覺na neden olmamal覺d覺r.

Frans覺z ilim adamlar覺 tarafindan 1990 y覺l覺nda 羹retilen Bio-Kenvir (K羹lt羹r Kenerviri) botanik deil, fakat birleimindeki 癟ok d羹羹k orandaki Cannabinoidler (%0,3) nedeni ile Esrar yap覺m覺nda kulan覺lmaz. 襤kinci bir 繹zelii ise 6 ayda boyunun 6 metreye kadar ulamas覺 ve ip, urgan, ka覺t, boy ya vb. madde eldeetmek i癟in Esrar kenervirinden daha 羹st羹n olmas覺d覺r. K羹lt羹r keneviri yetitirmek isteyen if癟ilere AB (Avruoa Birligi) hekar ba覺na 1000? tevik pirimi vermektedir. Kenevirden tarihte ilk defa M. 2737 de inlilerin, M.1600 M覺s覺rl覺lar, M. 1200-1500 y覺llar覺nda Hinliterin, MS 400 y羹zy覺lda Flistinler tarafindan ar覺kesici, nikris (Gut), romatizma v.b. Hastal覺klara kar覺 kulan覺lm覺t覺r.

Botanik;Esrarkeneviri ve Bio-Kenevir botanik bak覺mdan ayn覺d覺r, bu nedenle birlikte ileyeceiz. Boyu 1-3m (Bio-Kenevir 6 metreye ulaabilir) ula覺r 1-2 y覺ll覺k, dikey y羹kselen t羹yl羹 ve yar覺dan sonra 癟atalamaya balayan bitki yabani olarakta yetiebilir. Yapraklar覺 kar覺l覺kl覺 bir sonraki ile 癟apraz 3-7 par癟al覺, par癟alar m覺zrak eklinde kenarlar覺 dili, koyu yesil renkli uzun sapl覺d覺r. i癟ekleri iki evli, yani dii ve erkek 癟i癟ekleri ayr覺 ayr覺 bitkilerin tepesinde veya dallar覺n tepesinde bulunur. Dii 癟i癟ekleri oldukca s覺k yapraklarla donanm覺 ve 癟i癟eklerin etraf覺 recineli, erkek 癟i癟ekleri de seyrek salk覺m eklindedir. Meyveleri (Tohumlar) 3-6mm uzunluunda 2-4 mm eninde grimsiesmer, siyah覺ms覺esmer, yesilimsiesmer renklerde olabilir ve 癟ok ince bir kabua sahiptir.

Yetitirilmesi;T羹rkiyenin hemen her y繹resinde kenevir yetiir ve yetitirilebilir, fakat Kanunen yasak olduundan ekimi yap覺lmamaktad覺r. K羹lt羹rkenevir織nin Esrar yap覺m覺nda kulanilmasi m羹mk羹n olmad覺覺ndan yetitirilmesinde bir mahzur yoktur.

Hasat zaman覺 ;i癟ek durumlar覺 Eyl羹lde toplanarak kurutulur nat羹rel ila癟, tent羹r veya esrar yap覺m覺nda kulan覺l覺r. Marihuana ve Esrar (Hai ) ayn覺 dii 癟i癟ek durumlar覺n覺n, s羹rg羹nlerinin ve recinesinin toplanmasi ile yap覺l覺r. Marihuana haz覺rlan覺rken dii 癟i癟ekleri, s羹rg羹nleri ve 癟i癟eklerin etrafindaki yapraklar kulan覺l覺r. Esrar yaparken ise dii 癟i癟ekler ve recine kulan覺l覺r. Bu nedenle Esrar % 4-10, marihuana ise % 1-3 oran覺nda Cannabinoidler i癟erir. Esrar re癟ine a覺rl覺kl覺 iken, marihuana yaprak a覺rl覺kl覺d覺r.

Birleiminde;Birleimindeki maddeleri 繹nemine g繹re 繹yle s覺ral覺yabiliriz:
A-) Esrar Keneviri:
a-) Cannabinoidler (Kannabinoitler) %3-10 oran覺nda olup bunlarin en 繹nemlileri: % 2 ile delta-9?Tetrahydrocannabinol (THC) takriben 1/5 ini oluturur ve cannabidiel (CBD), cannabinol (CBN), cannabidiolasit (CBDA), Cannabinolasit (CBNA), tetrahydrocannabinolasit (THCA), cannabigerol (CBG), cannabichromen (CBC) ve cannabitriol (CBT) en 繹nemlilerdir. Bug羹ne kadar 60 cannabinoidt羹r羹 kefedilmitir ve aratirmalar devam etmektedir. Bu cannabinoidlerden sadece THC beyne zarar verici olarak etki edici 繹zelie sahiptir.
b-) Eteryat羹revleri % 0,1-0,3 arasinda olup bunlar覺n ba覺nda caryophyllenoxid, beta- caryophyllen, humulen, beta- pinen, alfa-pinen ve myrcen en 繹nemlileridir.
c-) Flavonitler; Orentin, vitexin, isovitexin,
d-) Amidler; Kolin, trigonellin, piperidin ve hordenin

B-) K羹lt羹rkenevirin:
birlesimindeki maddeler ayni fakat cannabinoidler % 0,3 oran覺ndad覺r ve esrarkeler torbalar dolusu i癟seler bile etki yapmaz.

C-) Tohumlar覺 (Meyversi):
a-) %25-35 Yaasitleri i癟erir ve bununda % 90 doymam覺 yaasitlerinden oluur. En 繹nemlileri % 57 linolasit, % 18 Linolenasit, % 10 oleiikasit, alfa-Linolenasit ve %10 sabityalar i癟erir. Ayr覺ca % 20 protein, aminoasitler ve minerallerden; potasyum, magnesiyum, fosfor ve k羹k羹rt i癟erir.

Tesirekli; antibakteriel (bakterilerin yasamas覺n覺 繹nleyici), sedetif (teskinedici), zihne etkiedici ( beyni etkileyici), kaslar覺 gevetici (kramp c繹z羹c羹), a覺r覺 kesici, saray覺 繹nelyici, g繹ztansiyonunu d羹羹r羹c羹 繹zeliklere sahiptir.

Arat覺rmalar;
1-) Yeni 羹retilen k羹t羹rkenevirinin meyveleri (Tohumlar覺 y羹ksek oranda doymam覺 yaasitleri i癟erir bu ya bata; N繹rodermatoz ( besin allerjisi nedeni ile ortaya 癟覺kan derihastl覺覺 ) , sinirlilik, metabolizma, hormonbozukluklar覺, y羹ksektansiyon gibi rahats覺zl覺klarda kulan覺labilir ve birleiminde THC yoktur. Bu nedenlede meyve ve ya覺n覺 kulan覺rken korkuya gerek yoktur. (Nhp 7.97.1153)

2-) K羹lt羹rkenevirinin 癟i癟eklerinden eldeedilen ve THC i癟ermeyen kenevir bonbonu boaz ar覺lar覺 ve hafif bronite kar覺 kulan覺l覺r. (Nhp 10.97.1665)

3-) Yeni 羹retilen kenevirhap覺 THC gibi beyini etkileyici deildir ve bu hap bata iskemi (beli bir b繹lgede ge癟ici kans覺zl覺k), hipoksi (oksijen azl覺覺 ), beyin zedelenmesi, multipleskleroz (Beyin ve Omurilik serlemesi sonucu istemli hareketleri yapamama) beyinzedelenmesi vb. rahats覺zl覺klara kar覺 襤srail?den Prof. R. Mechoulam beyin zedelenmesi olan 65 hasta 羹zerinde tedavidenemesi yapm覺t覺r.

4-) Okoloji 襤mmunoloji Enstitus羹nde kasrefleksleri ve antiatak rahats覺l覺klar覺 olan 120 Hasta 羹zerinde Tedavidenemesi yap覺lmaktad覺r. (ZP.2.99.70)

5-) Prof. Dr. R. Bernesen ve Dr. med Ulrike Hagenbach kasreflekleri ve antiatak durumlar覺 THC ile 20 Hasta 羹zerinde deniyerek Kamp癟繹z羹c羹 繹zelikleri arat覺r覺lmaktad覺r. (ZP.2.99.70)

A癟覺klama;
a-) Esrar Keneviri ; G羹n羹m羹zde birleiminde THC olmayan ve cannabinoidlerden nat羹rel ila癟lar yap覺lmaktad覺r ve bunlar bir癟ok rahats覺zl覺a kar覺 kulan覺lmaktad覺r. Cannabinoidlerlerin 60 t羹r羹 g羹n羹m羹ze kadar kefedilmitir ve bunlardan sadece THC beyine etki edici (yani zarar verici anlamda etki edici) dierlerinin ise herhangi bir yantesir yoktur.

b-) Arat覺rmalara g繹re beyin zedelenmesi , multiple skleroz, kramplar, tikler (Bazi kiilrede g繹r羹len istem d覺覺 mimikler) ve immun-sistemini kuvvetlendirmek i癟in kulan覺labilecei anla覺lmakta isede. Hen羹z kesin sonuclar yay覺nlanmam覺t覺r. Bunedenle yantesir olmayan ve ayn覺 ekilde etki eden 癟繹rekotunu tavsiye ederim.

c-) K羹lt羹rkenevirotu, teksil, iplik, boya, arabakaroserisi ve i癟d繹emesi, inaat dolumaddesi ka覺t, yemeklikya, boyaya覺, v.b. 280 癟eit kalem yap覺m覺nda kulan覺l覺r. ayet k羹lt羹rkenevirinden ka覺t yap覺m覺na ge癟ilirse, daha kaliteli, daha ucuz ka覺t yap覺la bilmekte ve oramnlar kesilmekten kurtulmaktad覺r. G羹n羹m羹zde ka覺t eldeetmek i癟in her y覺lda 13 milyon hektar orman yokedilmektedir ve bu rakam覺n 15 y覺l sonra 23 Milyon hektara 癟覺kaca覺 hesaplnmaktad覺r. Oysa k羹lt羹rkeneviri 100 g羹nde enaz 3 metre boyuna erimekte (T羹rkiyede daha g羹r olur) ve ilenebilir hale gelmektedir. Kenevirden elde ka覺t birka癟 defa tekrar ka覺t yap覺labilmektedir.

d-) Keneviriplii kuma yap覺m覺nda pamukipliinden daha sal覺kl覺d覺r, 癟羹nk羹 kenevir yetitirirken herhangi bir kimyasal madde (yabani otlar覺 繹ld羹ren herpezitler veya haerileri 繹ld羹ren pestizitler) kulanilmaz ve kulanmaya gerek yoktur. Ayr覺ca g羹brede kulanmaya gerek yoktur, bu ne demek, bu tabiat korumak, canl覺lar覺n ve nihayet insanlar覺n daha sal覺kl覺 yaamas覺na katk覺da bulunmak demektir.

Kulan覺lmas覺;
A1-) Arat覺rmalara g繹re tohumlar覺ndan eldeedilen kenevirya覺 bata: N繹rodermatoz, hormonanormalikleri, y羹ksektansiy覺on ve sinirlilik gibi rahats覺zl覺klara kar覺 kulan覺l覺r.

A2-) Arat覺rmalara g繹re kenevirotuekstresinden eldeedilen hap ise (THC i癟ermez), hipoksi, iskemi, beyinzedelenmesi, multipleskleroz, kaskramplar覺, antiatak ve tiklere kar覺kulan覺l覺r. Kenevirle yap覺lan arat覺rmalar devam etmektedir.

b-) Hom繹opatide; Keneverden yap覺lan tent羹r ve nat羹relila癟lar覺n bata; 襤drar yollar覺ar覺 ve iltihaplar覺, konzentrasyonzafiyeti, unutkanl覺k, kusma, istahs覺zl覺k, g繹ziltihaplanmas覺, g繹ztansiyonu ve midekramp覺 gibi rahats覺zl覺klara kar覺 kulan覺l覺r.

Yantesirleri:
Kenevirin meyvesinin ve ya覺n覺n hi癟bir yantesiri yoktur, fakat otundan (i癟ek ve Re癟inesiden) elde edilen esrar veya marihuana (i癟ek ve i癟ek civar覺ndaki yapraklardan) 1 gram sigara ile i癟ildiinde takriben 20 mg THC yi kii enhalirin yapm覺 olur.THC 癟ok tehlikeli bir maddedir ve kiide ba覺ml覺l覺a sebep olur ve zamanla kii esrarlada yetinemeyerek daha tehlikeli keyif verici maddelere (Eroin, LSD gibi) m羹ptela olur. Esrar kulananlarda: Korku, panik, herseyi olumsuz g繹rme, kendi i癟ine kapanma, az覺n kurumas覺, bad繹nmesi, basar覺s覺, kalpat覺lar覺n覺n h覺zlanmas覺, kronaryetmezlii, konsentrasyonzafiyeti, izofreni, depresyon, halusunasyon (Hayaletler g繹rme) ve 羹羹me gibi hallerg繹r羹lebilir. S羹rekli esrar alanlarda, kronik nefesyollar覺 rahats覺zl覺klar覺, bronit, farinjit ve ast覺m gibi rahats覺zl覺klar daha kolay yerleir ve kronikleir. Piskolojik olarak, nemelaz覺mc覺, kay覺ts覺z (apatik) bir hal al覺r ve d羹nyadaki deerlere deer vermez. Kanser 繹zeliklede akcier-, ve bronkanserine yakalanma rizikosu daha fazlad覺r. Erkeklerde sperme oran覺n d羹t羹羹 ve k繹t羹r羹mletii, hamile kad覺nlarda ise doacak 癟o癟uun zay覺f olduu tesbit edilmitir.

Y覺llard覺r esrar kulanan baka bir tan覺d覺覺m ise u anda yine klinikte. Doktorlar覺n tesbitlerine g繹re beyindeki kandola覺m覺 yetersizlii nedeniyle haf覺za h羹creleri olan gri h羹crelerin % 30’u 繹lm羹t羹r. Daha 繹ncede bir ka癟 defa beyin ve g繹z amaliyat覺 olmutu ve doktorlar覺 esrar kulanmay覺 yasaklama覺t覺. Ama o bu ba覺ml覺l覺ktan kurtulamam覺t覺. Bu ah覺s bir zamanlar Sendikada 癟ok yetkili ve g羹zel almancas覺 olan bir idi.

Bug羹n (09.10.99) Saat 21.00 bana bir gen癟 gelerek esrar ba覺ml覺s覺 olduunu bundan kurtulmak istediini ve kurtulamadiini s繹yledi. Ben ona Almanyadan kendi durumunda milyonlarca insan olduunu bunlar覺 tedavi i癟in 繹zel klinikler bulunduunu bunun i癟in Doktoru ile konumas覺n覺 tavsiye etim. Yusuf isimli bu gen癟 eve gittiinde bazen eline urgan覺 al覺p d羹羹m yapt覺覺n覺 sonra Allah覺, Ahireti, Aile ve o癟uklar覺n覺 d羹羹n羹nce bundan vaze癟tiini, fakat i癟inde b羹y羹k bir boluk olduunu, yaaman覺n bir anlam覺n覺n bir deerinin olmad覺覺n覺 saaterlce alamakl覺 bir halde anlat覺. Almanyada bu m羹ptalaya yakalanm覺 onbinlerce gen癟ten sadece biridir.

T羹rk H羹k羹metleri buradaki insanlar覺n insan olduunu g繹rmeli buraya sosyolog, psikolog ve ger癟ek dinadamlar覺 g繹ndermelidir. Dinadamlari i癟in ger癟ek din adam覺 diyorum. 羹nk羹 burdaki geleneksel Hocalar bu meseleri 癟繹zemezler. Onlar sadece zaten ibadetini yapanlara 30?cu defa 40?c覺 defa apdest織den, namazdan ve oru癟tan bahsederler ve g羹nde bazen 羹癟 bazen, d繹rt vakit namaz覺n覺, yani toplam g羹nde 1-2 saat camide oyalanarak hizmetediklerini zannederler ve geneliklede as覺l ileri para, arsa, av, araba, yeme ve icme gibi ilerle ura覺rlar. Oysa papazlar sadece 8 saat deil i saatinin hari癟indede her zaman, her yerde insanlara her bak覺mdan yard覺mc覺 olarak g繹n羹lerini kazanmaya bakarlar. Tabiki hocalar覺n hepsi b繹yle deil fakat benim 20 y覺l tekilatlarda ve camiilerde g繹rev yapt覺覺m zamanlarda kar覺lat覺覺m hocalar覺n %95織i bu t羹r s繹zde hocalard覺r bunlar fayda yerine zarar vermektedir.

Hangi hoca ceyaevlerindeki binlerce T羹rk gnecinden birkac覺n覺 ziyaret etti, hangi hoca hastanelerdeki hastalar覺 ziyaret etti, hangi hoca hangi sporkul羹b羹ne giderek gen癟lerle kaynat覺, hangi hoca 癟eitli sebeplerle boan覺p s覺覺nma evlerine (Frauenheim = kad覺nevleri) s覺覺nan 癟aresiz ve kimsesiz T羹rk kad覺nlar覺na yard覺mc覺 oldu, hangi hoca kahvehanelere gidip ordaki insalara yard覺mc覺 olmaya 癟al覺t覺. Olum MUHAMMED Alim?i Yuvaya yer yoktur diye almad覺lar, benim tan覺d覺覺m bir papaz bir telefonla hemen 癟o癟uun yuvaya al覺nmas覺n覺 salad覺. Bizim sahabe gibi hocalara ihtiyac覺m覺z var, d羹nyal覺k peinde koan tafra yapan deil, yoksa Avrupadaki y羹zbinleri kaybedebiliriz.

Esrar kulananlar覺n zamanla sosyal 癟evreden koparak topluma yabanc覺lat覺klar覺 ve sadece esrar kulananlardan oluan yeni bir 癟evre oluturduklar覺 bir ger癟ek. Esrar kulananlar toplum taraf覺ndan aa覺land覺覺 ve d覺land覺覺da ayr覺 bir ger癟ek. Esrar kulanan bir tan覺d覺覺m 癟ok iyi bir insan ama toplum i癟inde herhangi bir sohbete kar覺maya cesaret edememekte, bunu denediinde 癟evredekiler onu alaya almaktad覺r. Buda bu insanlar覺n toplumdan kopmalar覺na neden olmaktad覺r. 襤 yerlerinde molalarda dier insanlarla birlikte oturup sohbet edememekteler ve esrarl覺 sigaralr覺 pis kokulu olduundan kimsenin g繹rmeyecei izbe k繹elerlerde gizlenerek sigaralar覺n覺 i癟mekteler. Toplum taraf覺ndan d覺lanmak, horlanmak ve insan yerine konmamaktan da 繹nemlimi esrar i癟mek. 襤nsanlar覺 esrara tevik edilmemeli aksine bundan kurtulman覺n yollar覺 bulunmal覺d覺r. Esrar kulanan insanlar bunu 繹nce problemlerini amak i癟in kulanmakta ama sonra ba覺ml覺 hale geldikten sonra daha a覺r olan baka uyuturuculara ge癟mektedirler. Esrar kulananlar覺n 癟ou ilerleyen zamanla kokaine ge癟mektedir.

Ba覺rsak floras覺 ve k覺lcal kan dola覺m覺sal覺kl覺 yaayabilmek i癟in 癟ok 繹nemlidir. 羹nk羹 vitamin, mineral, aminoasit, enzim, glikoz, vb, besleyici maddenin haz覺rlanmas覺, h羹crelere ulamas覺 ve de mikroplarla m羹cadele eden makrofaj, T ve B- H羹creleri gibi savunma mekanizmalar覺n覺n h羹cre aralar覺nda dolamas覺 buna bal覺d覺r.G繹k癟ek 襤ksir’i ile tedavi olmak m羹mk羹nd羹r. Tabii doru beslenirseniz tedavi s羹recide o oranda k覺sal覺r.G繹k癟ek 襤ksiriv羹cudu c羹ruflardan ar覺t覺r, iltihapl覺 hastal覺klar覺 iyiletirir ve ba覺覺kl覺k sistemini g羹癟lendirir.G繹k癟ek Tonikmide-ba覺rsak rahats覺zl覺klar覺, deri hastal覺klar覺 ve her t羹rl羹 alerjiye kar覺 etkilidir.

Asla peynir yememeli, 癟羹nk羹 asidoza ve iltihaplanmaya sebep olur.Siyah 癟ay, kahve ve kola i癟ilmemeli, 癟羹nk羹 ba覺rsaklar覺 kurutur ve vitamin, mineral ve aminoasitlerin al覺m覺n覺 (absorbesini) 繹nler.Alkol ve sigaran覺n zararlar覺 belli kanser, damarlar覺n yalanmas覺 vb, art覺 uzun s羹re bira i癟ilirse cinsel ikdidars覺zl覺k ve hatta k覺s覺rl覺a sebep olmaktad覺r.Sucuk salam sosis gibi et mamullerine 5-6 ay ara vermek gerekir (sade temiz et az yenilebilir) 癟羹nk羹 asidoza sebep olmaktad覺r.Bu da bir癟ok hastal覺覺n ana kayna覺d覺r.Akam yemei yerine yourt, meyve veya salata yenilebilir veya sebze 癟orbas覺 i癟ilebilir.Hayvansal besinler, patates, tah覺l (beyaz pirin癟), bakliyat ve hamurlu yiyecekler, 繹zelikle de tatl覺lar akam yenirse tam sindirilmez ve zamanla problemlere sebep olur.Ne kadar beyaz pirin癟, patates, hamurlu yiyecekler, tatl覺 yiyecek ve i癟ecekler, o kadar ya oluturur.羹nk羹 niasta glikoza (ekere) d繹n羹羹r, ekerde yaa d繹n羹erek v羹cutta depolan覺r.eker ve antibiyotikler ba覺rsak mantarlar覺 癟oalt覺r, mantarlar ise her t羹rl羹 hastal覺覺 tetikler.Tatl覺 deyince ak覺la baklava, 癟ikolata, dondurma vs gelir, kavun, karpuz ve 羹z羹mde tatl覺d覺r ve bunlarda mantar覺 tetikler, 癟羹nk羹 a覺r覺 eker i癟eriler.G繹k癟ek Diyet


Etiketler:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sizde Yorum yap覺n

CommentLuv badge

online destek