drupal hit counter
Bitkisel Tedavi » Alt覺notu, Stroblume, Helichrysum arenarium
x

Bitkisel Tedavi

Alt覺notu, Stroblume, Helichrysum arenarium

Alt覺notu, Stroblume, Helichrysum arenariumAlt覺notu

lmez 癟i癟ek
Herdemtaze
G羹veotu
Kovanotu
Ar覺 i癟ei
Sar覺 Kediaya覺

Familyas覺; Bileikgillerden Korbbl羹ter Asteraceae
Druglar覺; Alt覺notu; Helichrysume herba
Alt覺n i癟ei Helichrysi flos (Stoechados citrinae flos)

Botanik: Alt覺notu genelile 癟i癟ekleri nadirdende otu (癟i癟ek yaprak ve sap覺 癟ay ve nat羹rel ila癟 yap覺m覺nda kulan覺l覺r.

Giri: Alt覺notu bilesikgillerin altgrubu olan Helichrysumgillerden olup bu gruba 100 lerce bitki dahildir. Bunlardan bizi en 癟ok ilgilendiren Alt覺otu ??Helichrysum arenarium?? bu t羹r 癟ay ve nat羹rel ila癟 yap覺m覺nda, 襤talyan Alt覺notu, Helichrysum italicum buda Aroma tedavisinde ve Amerika Alt覺notu bu t羹rde H繹m繹opatide kulan覺l覺r. Bunlarin hari癟inde Kediaya覺otu diye bilen Atennaria dioca?da ayni Alt覺notu gibi kulan覺l覺r. Bu bitkiler askiden Gnaphaliumgillerden sonra Stoechadasgillerden imdi ise Helichrysumgillere dahil edilmitir. Alt覺notu eskiden kanl覺 basur ve dizanteriye kar覺 kulan覺lm覺t覺r, bu nedenle almanca Ruhrkraut diyede an覺l覺r. i癟eklerinin alt覺nsar覺s覺 renkte olmas覺 nedeni ile Alt覺notu, bozulmay覺p y覺llarca 繹zeliini koruduundan lmez 癟i癟ek, g羹velere kar覺 kulan覺ld覺覺ndan G羹veotu ve Arilarca 癟ok sevildiinde Ari癟i癟ei diyede an覺l覺r.

Bitki T羹rkistan, Horosan, T羹rkiye ve Avrupan覺n 覺l覺man b繹lgelerinde yabani olarak, kumluk, tal覺k ve s覺cak topraklarda yabani olarak yetiir. Bitki 10-40 sm boyunda dikine y羹kselir ve 羹st k覺sm覺ndaki 癟i癟ek demeti oldukca s覺k 癟atalaarak bir demet oluturur. Yapraklar覺 rosetyapraklar ve g繹vde 羹zerine oturmu yapraklardan olur. Yapraklar覺 m覺zrak eklinde yeilmisi boz renkli ve 羹zeri ke癟e gibi t羹yl羹d羹r, rozet yapraklar覺 ise ters yumurta eklindedir. i癟ek demetlerinde 20-50 adet 癟i癟ek bulunur ve 癟i癟ekleri alt覺n sar覺s覺d覺r renkli, parlak, 癟i癟ek balar覺 k羹re eklinde kapayaprklar覺 pul eklindedir. K繹kleri odun gibi sert i eklinde ve 羹st k覺sm覺nda yan k繹kler bulunur bu yan k繹kler sayesinde 癟evresine yay覺larak k羹meler oluturur.

Yetitirilmesi; Yetitirlimesi oldukca kolay olup kumlu tal覺 ve g羹neli yerlere ekilirse kendiliinden orada k羹meler oluturur.

Hasatzaman覺; Bitki yerden 5-10 sm yukar覺dan kesildikten sonra demeti yap覺larak g繹lgde ve haval覺 bir yerde kurutulur. Malesef ifal覺 bitkileri toplama, kurutma, paketleme ver depolama ilemleri s覺ras覺nda 癟ok yanl覺lar yap覺lmaktad覺r. Bitkinin ifal覺 k覺sm覺 yaparak veya 癟i癟ekleri ise asla G羹ne alt覺nda kurutulmaz ve mutlaka g繹lgede kurutulmal覺d覺r. Ayr覺ca 繹renein bitki 5 g羹nde kurudu ise 2 g羹n daha kurumada b覺rakmak mahzurludur, 癟羹nk羹 birleimindeki eterik yalar覺 kaybetti羹nden kalitesi d羹er. Sadece bitki k繹kleri G羹ne’te kurutulur ve kurur kurumaz hemen paketlenip diplomas覺 gerekir. ifal覺 bitkilerin Aktarlar’da a癟覺kta sat覺lmas覺 kalitesini k覺sa s羹rede s覺f覺rlar.

Birleiminde: Geni bilgi: ifal覺 Bitkiler ve Alternatif T覺p isimli kitab覺m覺zda mevcuttur.
Arat覺rmalar: Geni bilgi: ifal覺 Bitkiler ve Alternatif T覺p isimli kitab覺m覺zda mevcuttur.
Tesir ekli: Geni bilgi: ifal覺 Bitkiler ve Alternatif T覺p isimli kitab覺m覺zda mevcuttur.

Kulan覺lmas覺; a-) niversite kliniklerinde tedavi denemeleri ve arat覺rmalar yap覺lmam覺t覺r. Bu nedenle bug羹nk羹 bilgilere g繹re 2. s覺n覺f bir ifal覺 bitkidir. Alt覺notu yerine g繹re daha etkili olan baka bitkiler kulan覺lmal覺d覺r. rnein karacier ve safra rahats覺zl覺klar覺na kar覺 ahtere-, Zerdecal-, veyaG繹k癟ek 襤ksiridaha etkildir.

b-) Komisyon E織nin 06.07.1988 tarih ve 122 Nolu vede 01.09.1990 tarih ve 164 Nolu Monografi bildirilerinde hazim rahats覺zl覺klar覺na kar覺 kulan覺labilinecei beyan edilmitir. Bitkinin etkisinin az olduu ve genelikte tat ve aroma verici olarak kulanilabilecei baz覺 uzmanlarca iddia edilmektedir.

c-) Alt覺notu diye T羹rkiyede aktarlarda bulunur. Oldukca iyi bilinen ve sat覺lan bir bitkidir. Basta karacier ve safrara hats覺zl覺klar覺na kar覺 kulan覺lan bitki 羹zerinde yap覺lan arat覺rmalarda 癟ok hafif safra art覺r覺 ve safra yolar覺ndaki kramplar覺 癟繹z羹c羹 olduu tesbit edilmitir.

ay: 襤癟ilecek her bardak 癟ay i癟in demlie bir kahve ka覺覺 Alt覺notu 癟i癟ei konur ve 5-10 dakika demlemeye b覺rak覺l覺r ve s羹z羹lerek i癟ilir.

Aromaterapi; Aromatedavi 襤talyan Alt覺notu; Helichrysum italicum veya sivriyaprakl覺 Alt覺notu; Helichrysum angustifolium diyede an覺lan bu bitkinin 癟i癟ekleri subahar覺 ile dam覺t覺larak (destilasiyon) eterik ya覺 eldeedilebilir. Bu ya bronsit, 繹ks羹r羹k, 羹羹tme, ses k覺s覺lmas覺, sinuzit, sinirsel gerginlik ve karacier rahats覺zl覺覺na kar覺 kulan覺labilinecei beyan edilmitir. Bu yadan g羹nde 3-5 defa 2-3 damla bir kesme eker veya bir par癟a ekemee damlat覺larak aln覺r.

Homeopatide: Homeopatide Amarika Alt覺notunun; Gnaphalium polycephalum k繹kleri hari癟 tamam覺 hom繹opatide tent羹r yap覺m覺nda kulan覺l覺r. A. Altinotundan 20g ince k覺y覺larak bir ieye konur ve 羹zerine 80 ml %70 Alkol ilave edilerek g羹ne 覺inlar覺ndan uzakta muhafaza edilir ve iki g羹nde bir 癟alkalan覺r. Tahriben 4-6 hafta sonra s羹z羹lerek homeopatide <<Gnaphalium polycephalum >> adi ile an覺lan tent羹r eldeedilir. Bu damladan g羹nde 3-5 defa 10-15 damla 4-6 hafta s羹reyle al覺n覺r. ok nadirde olsa Alt覺notu 癟i癟eininde; Helichrysum arenarium (Tent羹r羹 yap覺l覺r ve kulan覺l覺r)

Yan tesiri; Bilinen biryan tesiri yoktur.

B-) italyan Alt覺notu: Immortelle Helichrysum italicum
Yapraklar覺 ince erit eklinde boz renkli, 癟ok s覺k yaprakl覺, 癟i癟ekleri demet eklinde 20-50 癟i癟ei birararada ve alt覺n sar覺s覺 renklidir. Bu 襤talyan Alt覺notunun 癟i癟eklerinin subahar覺 ile dam覺t覺larak (destilasyon) eterik ya覺 eldeedilir ve yukaridaki ekilde kulan覺l覺r.

C-) Amarika Alt覺notu, amerikanische Stroblume: Gnaphalium polycephalum
Vatan覺 kuzey Amarika olan bu bitinkinin k繹kleri hari癟 tamam覺 tent羹r yap覺m覺nda kulan覺l覺r. Alt覺notugillerden en etkilisi bu Amarika Alt覺notudur. A. Alt覺nottent羹r羹 bata siyatik, sinirsel ar覺lar, y羹z sinirleri ve sindirim sistem sinir rahats覺zl覺klar覺 ve romatizmaya kar覺 kulan覺l覺r. Yukar覺da Homeopati k覺sm覺nda izah edilen bitki bu bitkidir.
Ba覺rsak floras覺 ve k覺lcal kan dola覺m覺 sal覺kl覺 yaayabilmek i癟in 癟ok 繹nemlidir. 羹nk羹 vitamin, mineral, aminoasit, enzim, glikoz, vb, besleyici maddenin haz覺rlanmas覺, h羹crelere ulamas覺 ve de mikroplarla m羹cadele eden makrofaj, T ve B- H羹creleri gibi savunma mekanizmalar覺n覺n h羹cre aralar覺nda dolamas覺 buna bal覺d覺r.G繹k癟ek 襤ksir’i ile tedavi olmak m羹mk羹nd羹r. Tabii doru beslenirseniz tedavi s羹recide o oranda k覺sal覺r.G繹k癟ek 襤ksiri v羹cudu c羹ruflardan ar覺t覺r, iltihapl覺 hastal覺klar覺 iyiletirir ve ba覺覺kl覺k sistemini g羹癟lendirir.G繹k癟ek Tonik mide-ba覺rsak rahats覺zl覺klar覺, deri hastal覺klar覺 ve her t羹rl羹 alerjiye kar覺 etkilidir.

Asla peynir yememeli, 癟羹nk羹 asidoza ve iltihaplanmaya sebep olur.Siyah 癟ay, kahve ve kola i癟ilmemeli, 癟羹nk羹 ba覺rsaklar覺 kurutur ve vitamin, mineral ve aminoasitlerin al覺m覺n覺 (absorbesini) 繹nler.Alkol ve sigaran覺n zararlar覺 belli kanser, damarlar覺n yalanmas覺 vb, art覺 uzun s羹re bira i癟ilirse cinsel ikdidars覺zl覺k ve hatta k覺s覺rl覺a sebep olmaktad覺r.Sucuk salam sosis gibi et mamullerine 5-6 ay ara vermek gerekir (sade temiz et az yenilebilir) 癟羹nk羹 asidoza sebep olmaktad覺r.Bu da bir癟ok hastal覺覺n ana kayna覺d覺r.Akam yemei yerine yourt, meyve veya salata yenilebilir veya sebze 癟orbas覺 i癟ilebilir.Hayvansal besinler, patates, tah覺l (beyaz pirin癟), bakliyat ve hamurlu yiyecekler, 繹zelikle de tatl覺lar akam yenirse tam sindirilmez ve zamanla problemlere sebep olur.Ne kadar beyaz pirin癟, patates, hamurlu yiyecekler, tatl覺 yiyecek ve i癟ecekler, o kadar ya oluturur.羹nk羹 niasta glikoza (ekere) d繹n羹羹r, ekerde yaa d繹n羹erek v羹cutta depolan覺r.eker ve antibiyotikler ba覺rsak mantarlar覺 癟oalt覺r, mantarlar ise her t羹rl羹 hastal覺覺 tetikler.Tatl覺 deyince ak覺la baklava, 癟ikolata, dondurma vs gelir, kavun, karpuz ve 羹z羹mde tatl覺d覺r ve bunlarda mantar覺 tetikler, 癟羹nk羹 a覺r覺 eker i癟eriler.G繹k癟ek Diyet


Etiketler:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sizde Yorum yap覺n

CommentLuv badge

online destek