drupal hit counter
Bitkisel Tedavi » Adam Otu
x

Bitkisel Tedavi

Adam Otu

ok Y覺ll覺k
0, 2-0, 4 m
3-4, 10-11 Aylar
Ho, Na
K繹k羹
ok Zehirli

Adamotu, Alraune, Mandragora officinarum

Adem otu Syn: Mandragora vernalis BERTOLON

襤nsan otu

K繹pek otu

Familyas覺: Patl覺cangillerden Nachtschattengew璽chse Solanaceae

Druglar覺: Adamotu k繹k羹; Mandragorae rad覺x

Adamotu k繹k羹 癟ok zehirli olduundan 癟ay覺 i癟ilmez. Adamotu k繹k羹 tent羹r ve nat羹rel ila癟 yap覺m覺nda kullan覺l覺r.

Giri: Adamotunun bilinen iki 繹nemli t羹r羹 vard覺r ve bunlardan en 繹nemlileri ifal覺 Adamotu; Mandragora officinarum ve G羹z Adamotu; Mandragora autumnalisi sayabiliriz. Adamotunun vatan覺 Dou Akdeniz olup buradan 覺l覺man ve subtropik iklimli 羹lkelere yay覺lm覺t覺r. Adamotu k繹k羹nden elde edilen tent羹rle Rademacher 1850de klinik arat覺rmalar覺 yapm覺 ve etkilerini tespit etmitir.

Botanik: Adamotu 20-40cm boyunda ve 癟ok y覺ll覺kt覺r. Yapraklar覺 Mart-Nisan aylar覺nda 癟覺kmaya balad覺覺nda 癟i癟ekleri de a癟maya balar. Yapraklar覺 20-40cm uzunluunda, 10-20cm eninde, kenarlar覺 dalgal覺, 羹zeri p羹rt羹kl羹, koyu yeil renkli ve direkt k繹kten 癟覺kar. i癟ekleri direkt k繹kten 癟覺kar ve olduk癟a s覺k bir demet eklindedir. Ta癟 yapraklar覺 eflatun renkli, u癟lara doru beyazd覺r ve ortada krem renkli d繹llenme tozluklar覺 bulunur. Meyveleri k羹癟羹k bir elma b羹y羹kl羹羹nde 繹nce koyu yeil renkli ve olgunla覺nca turun癟 renklidir. Meyveleri olgunla覺nca g羹zel bir koku yayar. Fakat bu s羹re olduk癟a k覺sad覺r ve hemen pis kokmaya balar. K繹kleri 50-100cm olup 3-6cm 癟ap覺nda beyaz renklidir.

Yetitirilmesi: Tohumlar覺 nemli ve g繹lgelik bir yere ekilirse orada k繹k salar.

Hasat zaman覺: Adamotunun k繹kleri sonbaharda s繹k羹l羹r y覺kan覺r kurutulur ayet tent羹r羹 yap覺lacak ise taze olarak kullan覺l覺r.

Birleimi: Adamotu k繹k羹n羹n birleimindeki maddeleri 繹nemine g繹re 繹yle s覺ralayabiliriz;

a) Alkaloit t羹revlerinden %0, 2-0, 6 aras覺nda olup en 繹nemlileri; Atropin, Hyoscyamin, Scopalamin, Cuscohygrin ve Apoatropini sayabiliriz. (Ban otu ve G羹zel avrat otuna bak覺n覺z)

b) Kumar覺n t羹revleri; Scopolin ve Scopoletin

Adamotu meyvesinde; Octanolecetat, Decanolasetat, Benzylasetat, B.Phenethylisobutyvat, 3-Phenylpropylasetat, Phenylasetat, 3-Metiltiolpropanol, 4-Metiltiobutyrat ve Etil-3-Metiltiopropinat (meyve olgun簫la簫t覺ktan sonra hemen bozulmaya balar ve pis koku yayar, pis kokuya bu son madde sebep olur)

Arat覺rmalar: 襤lk geni 癟apl覺 klinik arat覺rmas覺n覺 Rademacher 1850 y覺l覺nda yapm覺t覺r. Mezger 50 doktor 羹zerinde 1951de tedavi denemesi yapm覺 ve onu Raedside 1966da 15 kii 羹zerinde arat覺rma yapm覺簫lar簫d覺r. (Mezger 966) Fakat bu arat覺rmalar yeterli deildir.

Tesir ekli: Teskin edici, ar覺 kesici, iltihaplar覺 繹nleyici ve anti簫depresif (depresyonu 繹nleyici)dir.

Kullan覺lmas覺:

a) Homeopatik arat覺rmalara g繹re Adamotu k繹k羹n羹n tent羹r羹 bata; depresyon, mide ba覺rsak ve karacier rahats覺zl覺klar覺, Artroz (eklem簫lerin bozulmas覺), Artritis (eklemlerin iltihaplanmas覺), kas romatizmas覺 ve siyatie kar覺 kullan覺l覺r. Ar覺 kesici ve uyku ilac覺 olarak da kulla簫n覺l覺r.

b) Halk aras覺nda; mide 羹lseri, kolitler, ast覺m, bomaca gibi rahats覺z簫l覺klara kar覺 kullan覺lm覺t覺r. Eskiden genellikle cinsel g羹c羹 art覺rd覺覺na inan覺lm覺 ve genellikle bu maksatla kullan覺lm覺t覺r.

ay覺: ok zehirli olmas覺 nedeniyle 癟ay覺 i癟ilmez fakat 0, 1gr覺 ge癟memek art覺yla k繹k羹nden yontulur veya tozu demlie konarak 羹ze簫rine 200-300ml kaynar su ilave edilerek 5-10dk demlenmeye b覺rak覺l簫d覺ktan sonra i癟ilir.

Homeopatide: Homeopatide genellikle kurutulmu Adamotu k繹k羹nden 20gr toz veya rendelenmi ekli bir ieye konur ve 羹zerine %70lik 80ml alkol ilave edilir. G羹ne g繹rmeyen bir yerde muhafaza edilen ie iki g羹nde bir 癟alkalan覺r ve 6hafta sonra s羹z羹lerek Homeopatide <> ismi ile an覺lan tent羹r elde edilir. Homeopatide genellikle D3 (1/1000) tent羹r羹 kullan覺ld覺覺ndan haz覺rlanan tent羹rden 1ml 99ml %70lik alkol ile kar覺t覺r覺larak D3 dozajl覺 tent羹r elde edilir. Bu tent羹rden g羹nde 3-5defa 10-15damla 4-6hafta s羹re ile al覺n覺r. Avrupa 羹lkelerinde D6 (1/1000000) dozaj覺ndan aa覺s覺na doktor re癟etesi gerekmektedir.

Hastal覺覺n belirtileri (semptom):

1) Hastan覺n yeterince uyuduu halde kendini uyku ilac覺 alm覺 gibi uyuuk hissetmesi

2) K覺smen hissiz k覺smen depresif davran覺lar ve tembellik konsantre olamama ve haf覺za zafiyeti

3) Deriye dokunma veya elbisenin s羹rt羹nmesinden rahats覺z olma

4) Gaita a癟覺k sar覺 veya boz renkli ve de yumrular eklinde

5) Herhangi bir organda veya v羹cudun tamam覺nda hissizlik hali

6) 襤drar b覺rak覺ld覺ktan sonra depresif durumda rahatlama olursa

7) Yal覺 yemekler kahve sigara ar覺lar覺 art覺r覺r temiz hava yemek yeme ve yatma rahatlat覺rsa

Bu gibi durumlarda Adamotu k繹k羹n羹n tent羹r羹 gerekir.

Yan tesirleri: Adamotu k繹k羹 yapra覺 meyvesi ve 癟i癟ei 癟ok zehirli olduundan kullan覺lmamas覺 daha uygundur. Zira 0, 5gr Adamotu k繹k羹 zehirlenmelere sebep olabilir. Zehirlenme halinde aktif k繹m羹r al覺nmal覺 ve hemen zehirlenen kii hastaneye g繹t羹r羹lmelidir. Adamotu yapra覺 yiyen 15 kiide zehirlenme g繹r羹lm羹t羹r. Zehirlenenlerde g繹rme bozukluu, a覺z kurumas覺, kusma, ba ar覺s覺 gibi haller g繹r羹lm羹t羹r. Bunlardan 9una Prostigmin (2-6mg) ve 6s覺na Physostigmin (0, 5-2mg) verilmitir. Physostigmin alan hastalar覺n daha k覺sa s羹rede iyiletikleri g繹r羹lm羹t羹r. 襤stanbul da Emin繹n羹nde Adamotu k繹k羹 satt覺覺n覺 iddia eden ah覺s havu癟 yer gibi bir bitki k繹k羹n羹 yemekte ve bunun adamotu k繹k羹 olduunu s繹ylemektedir. Asl覺nda satt覺覺 k繹k D繹v羹lm羹 avrat otunun k繹k羹d羹r ve hi癟bir faydas覺 yoktur.


Etiketler:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sizde Yorum yap覺n

CommentLuv badge

online destek