drupal hit counter
Bitkisel Tedavi » SARIMSAK
x

Bitkisel Tedavi

SARIMSAK

Latince ismi : Allium sativum Bilimsel s覺n覺fland覺rma st 璽lem Eukarya lem Plantae B繹l羹m Magnoliophyta S覺n覺f Liliopsida Tak覺m Asparagales Familya Alliaceae Cins Allium T羹r Allium sativum Linnaeus Sar覺msak (Allium sativum), Alliaceae (zambakgiller) familyas覺na dahil, Allium cinsinden bir soanl覺 bitki t羹r羹d羹r. 25-100 cm y羹kseklie kadar boy atar. Yapraklar覺nda, saplar覺nda ve toprak alt覺ndaki soan覺nda kokulu bir ya bulunur Sar覺msak y覺ll覺k bir bitkidir. Soan, yabani soan, zambak ve p覺rasa ile akraba olan sar覺msak doada yabani ortamda yetimez. Tarih boyunca bir k羹lt羹r bitkisi olduu, olas覺l覺kla g羹neybat覺 Asya’da doada yetien Allium longicuspis t羹r羹nden t羹retilmi olduu d羹羹n羹lmektedir S覺kl覺kla “sarm覺sak” olarak da an覺lan sar覺msa覺n en iyi kaliteye sahip olan覺, germanyum ve selenyum bak覺m覺ndan zengin topraklarda yetiir 襤癟erik Sar覺msak ba覺nda % 84.09 su, %13.38 organik madde, %1.53 inorganik madde i癟erir. 襤癟eriinde ayr覺ca, 33 癟eit k羹k羹rt bileii, 17 癟eit aminoasit (bunlara v羹cut taraf覺ndan dorudan sentezlenmeyip, g覺dalarla al覺nmas覺 gereken aminoasitlerin t羹m羹 dahildir), germanyum, 癟inko, A, B1 ve C vitaminleri bulunmaktad覺r ifa 繹zellikleri Sar覺msa覺n, 癟i halde veya ya覺n覺n, mikroorganizmalar 羹zerine antibiyotik etkiye sahip olduu, antiviral, antifungal, antiprotozoon, antiparazitik ve antibakteriyal 繹zellikleri 羹zerinde durulmaktad覺r. Bunun yan覺 s覺ra antiseptik ilevi, grip, nezle, ses k覺s覺kl覺覺, ast覺m rahats覺zl覺klar覺na, bademcik, romatizma ve eklem enfeksiyonlar覺na, 繹ks羹r羹k ve bronite iyi geldii 繹n plana 癟覺kar覺lmaktad覺r. Terletici etkisi nedeniyle ate d羹羹r羹lmesine yard覺mc覺 olur V羹cudun ba覺覺kl覺k sistemini g羹癟lendirici ve h羹cre koruyucu etkisini destekler baz覺 bilimsel bulgular mevcuttur. Bu etkinin HIV vir羹s羹 ve menenjit ile m羹cadeleye yans覺t覺ld覺覺 tecr羹beler ger癟ekletirilmitir. Ayr覺ca kardiyovask羹ler sistemi g羹癟lendirmesi, bunun da serum kolesterol seviyeleri ve trigliserit oranlar覺 羹zerinde etkisi s繹zkonusudur. Trombositlerin damar i癟inde p覺ht覺lamas覺n覺 engelleyici etkisiyle, damar t覺kan覺kl覺klar覺ndan kaynaklanan rahats覺zl覺klara kar覺 rol oynar. Sar覺msak ayr覺ca tansiyonu ve kan ekerini de dengeleyicidir Sar覺msak i癟erii Phytochemicals Nutrients Allicin Kalsiyum Beta-carotene Folat Beta-sitosterol Demir Caffeic acid Magnezyum Chlorogenic acid Manganez Diallyl disulfide Fosfor Ferulic acid Potasyum Geraniol Selenyum Kaempferol inko Linalool Vitamin B1 (Thiamine) Oleanolic acid Vitamin B2 (Riboflavin) P-coumaric acid Vitamin B3 (Niacin) Phloroglucinol Vitamin C Phytic acid Quercetin Rutin S-Allyl cysteine Saponin Sinapic acid Stigmasterol Alliin Source: Balch p 97 Belirtilen etki alanlar覺n覺n uzman t覺bbi g繹r羹 ve g繹zetimden kopukluk i癟ine d羹羹lmeksizin deerlendirilmesi ile, sal覺a 癟ok 癟eitli yararlar覺 bulunan bir bitkidirBelirtilen etki alanlar覺n覺n uzman t覺bbi g繹r羹 ve g繹zetimden kopukluk i癟ine d羹羹lmeksizin deerlendirilmesi ile, sal覺a 癟ok 癟eitli yararlar覺 bulunan bir bitkidir Yemek malzemesi Sar覺msak i癟indeki allisin bileiinden kaynaklanan 繹zg羹n ve a覺r bir kokuya sahiptir. Bu koku piirme ile k覺smen giderilebilir. Kokusu giderilmi olan sar覺msak ya覺, tozu veya kaps羹lleri de piyasada mevcuttur Yan etkileri Sar覺msa覺n a覺r覺 t羹ketiminin baz覺 yan etkileri olabilir. Sar覺msa覺n yap覺s覺nda y羹ksek oranda k羹k羹rt bileikleri bulunmas覺 bir tak覺m alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ayr覺ca, a覺r覺 miktarlarda 癟i sar覺msak t羹ketimi, sindirim s覺ras覺nda ba覺rsak gazlar覺na ve ba覺rsak mukozas覺ndaki normal floran覺n zarar g繹rmesine de neden olabilir YILIN MUC襤ZE B襤TK襤S襤 SARIMSAK ABDli bilim adamlar覺nca verilmi bir isimdir. Peki ni癟in sar覺msak? zellikle 1990l覺 y覺llardan sonra kanser AIDS gibi hastal覺klarda art覺 ve bir 癟繹z羹m bulamama bilim adamlar覺n覺 bir aray覺a soktu. Bu aray覺lardan en fazla pay覺 alanlardan bir tanesi de, binlerce y覺ld覺r insanolu taraf覺ndan tedavi ama癟l覺 olarak kullan覺lan ve pop羹laritesini hi癟 kaybetmemi bir bitki olan sar覺msakt覺r. 襤nsanl覺k tarihinde binlerce hastal覺k ortaya 癟覺km覺 ve bunlar覺n tedavileri yokken, yap覺lan arat覺rmalar sonucu etkin tedavi ajanlar覺 ile belli hastal覺klar tamamen ortadan kald覺r覺l覺rken, bir zamanlar salg覺nlara ve toplu 繹l羹mlere neden olan baz覺 hastal覺klar ise kolayca ifa bulur hale gelmitir. Bu hastal覺klar覺n g羹n羹m羹zdeki 繹rnei ise 癟a覺m覺z覺n vebas覺 olarak g繹r羹len AIDS ve kanser hastal覺klar覺d覺r. Yine kardiyovask羹ler hastal覺klar ve metabolik hastal覺klar da g羹n羹m羹zde insanolunu muzdarip b覺rakan 繹nemli hastal覺k guruplar覺d覺r. Bu g羹n bilim adamlar覺n覺n b羹t羹n ilgisi bu hastal覺klar覺n 羹zerine toplanm覺 ve 癟繹z羹m aray覺lar覺 s羹rmektedir. Bu aray覺lar s覺ras覺nda 繹zellikle son y覺llarda sar覺msak , youn olarak ilgi g繹rmeye balad覺. 2001 ve 2002 y覺llar覺nda y羹zlerce makale d羹nyan覺n d繹rt bir yan覺ndan endekslere yans覺d覺. Elde edilen bulgular hi癟 de k羹癟羹msenecek boyutta deildir. ou bilim adam覺n覺n birletii nokta sar覺msa覺n m羹kemmel biyoaktif bileikler i癟erdii y繹n羹ndedir. Alternatif t覺p dediimiz uygulamalar bilim adamlar覺n覺n hep ilgisini 癟ekmitir. Bat覺 Afrika 羹lkelerinden Ginede bakent Conakrynin 450 km uza覺nda balta girmemi ormanlar覺n ortas覺nda yaayan amanlar buna bir 繹rnektir. Teknolojinin ve t覺bbi malzemenin giremedii bu b繹lgelerde insanlar覺 atalar覺ndan kalma y繹ntemlerle iyiletiren amanlar, art覺k bat覺l覺lar覺n umudu olmu durumdalar. ABD, Almanya, Fransa gibi 羹lkelerde kurulu ila癟 firmalar覺 ; bitki k繹kleri, kabuklar覺 ve yapraklar覺ndan tamamen doal ila癟lar kullanan , s覺tmadan ishale, depresyondan y羹ksek tansiyona, iktidars覺zl覺ktan sar覺 hummaya kadar 200e yak覺n hastal覺覺 ot larla ortadan kald覺ran amanlar覺n s覺rlar覺 peinde milyonlarca dolar d繹k羹yorlar. Doada 500 bin kadar deiik bitki t羹r羹 olduu d羹羹n羹l羹rse 繹l羹mc羹l pek 癟ok hastal覺a doan覺n 癟are olma olas覺l覺覺 son derece y羹ksektir. ABD Kanserle Sava Enstit羹s羹 tek ba覺na her y覺l binlerce bitki 繹z羹n羹 arat覺r覺yor. Yumurtal覺k kanserine pasifikte yetien bir bitkiden elde edilen Taxol adl覺 ila癟la ifa bulunduunu d羹羹nd羹羹m羹zde, doan覺n bu gibi 繹rnekleri b羹nyesinde bar覺nd覺rd覺覺 aikar olup bizlere d羹en g繹rev bunu ortaya 癟覺karmak olmal覺d覺r. 1943 y覺l覺nda Dr. Haf覺z Cemal taraf覺ndan yaz覺lan Lokman Hekimin Ye Dedii ifal覺 Bitki Sar覺msak adl覺 kitaptan al覺nan sar覺msa覺n faydalar覺 k覺sm覺n覺 aynen u ekildedir: 1. 襤lk 癟ada M覺s覺rl覺lar, Araplar, T羹rkler ve Yunanl覺lar sar覺msa覺 癟ok kullanm覺lard覺r. Milattan 4 – 5 bin y覺l 繹nce M覺s覺rda yap覺lan b羹y羹k ehramlar覺n i癟inde sar覺msa覺n resmi ve ad覺 yaz覺lm覺 talar bulunmutur. 2. Romal覺lar muharebeye giden askerlerine neeceat ve cesurluk vermek i癟in bol bol sar覺msak yedirirlerdi. 3. Grip salg覺n覺 s覺ras覺nda bol sar覺msak yiyen gripten korunur. 4. Sar覺msak birinci s覺n覺f derecesine yak覺n bir kuvvette antiseptiktir, mikroplar覺 uyuturur, hatta bir 癟ounu telef eder. 5. Sar覺msak kan覺 temizler. 6. Sar覺msak kan deveran覺n覺, damarlarda dola覺m覺n覺 d羹zg羹n yapar. 7. Sar覺msak romatizmal覺lara ifa verir. 8. ok sar覺msak yiyenler salam ve uzun 繹m羹rl羹 olurlar. 9. Nefes darl覺覺na ast覺ma iyi gelir. 10. Eski hekimlerin 癟ou sar覺msa覺 solucan d羹羹ren ila癟 olarak methederlerdi. 11. S覺zlayan dietlerine ara s覺ra sar覺msak s羹r羹l羹rse fayda verir. 12. 襤nsan her g羹n bir ba sar覺msa覺 yerse kanser hastal覺覺na yakalanmaz diyen baz覺 hekimler vard覺r. 13. Sar覺msak troid denilen 癟ok 繹nemli bir bezin faaliyetini art覺r覺r. 14. Y覺lan, akrep, k覺rkayak gibi zehirli hayvan ve b繹cek 覺s覺rmalar覺ndan husule gelen yaralara sar覺msak ya覺 s羹r羹l羹rse 癟ok fayda verir. 15. Sinirlilikten , zay覺fl覺ktan, ve ayyal覺ktan ileri gelen el veya ayak titremelerine kar覺 sar覺msak 癟ok fayda verir. 16. Akam yemeinde bolca sar覺msak yiyen geceleyin rahat uyur.


Etiketler:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sizde Yorum yap覺n

CommentLuv badge

online destek