drupal hit counter
Bitkisel Tedavi
x

Bitkisel Tedavi

Uykusuzluk, Uykusuzluk Nedir?, Uykusuzluk, Insomnia Tipleri Nelerdir?, Uykusuzluk / Insomnia Belirtileri Nelerdir?, Sal覺kl覺 Uyku 襤癟in Yap覺lmas覺 Gerekenler Nelerdir?

  Uykusuzluk Uykusuzluk Nedir? Uykusuzluun; t覺ptaki ad覺 “insomnia”d覺r. Uykuya balayamama ya da uykuyu devam ettirememek olarak tan覺mlanmaktad覺r. 襤nsanlar hayatlar覺n覺n bir döneminde genellikle uykusuzluk problemi yaarlar. Fakat uyuyamama durumunun bir hastal覺k olabilmesi için belirli kriterleri kar覺lamas覺 gerekmektedir. Uyuyamama hastal覺覺n覺n kronik biçiminde yaanma yayg覺nl覺覺n覺n %10 civar覺ndad覺r. Asl覺nda bu hastal覺k dier uyku bozukluklar覺nda da olduu gibi tek ba覺na

Sivilce, Sivilce Nedir?, Sivilce Nas覺l Oluur, Sivilcenin Tedavisi

    Sivilce Sivilce Nedir? Sivilce; en s覺k kar覺la覺lan cilt hastal覺覺 olan sivilce genellikle ergenlik döneminde balar ve tedavi edilmez ise kal覺c覺 izler b覺rakabilmektedir. Derideki ya oran覺n覺n yüksek olduu yerlerde ç覺kar ve kendisini deride k覺rm覺z覺 sivilce, siyah nokta, kist eklinde kendisini belli eder. Genellikle ergenlik döneminde ortaya ç覺ksa da hem erkekte hem de kad覺nda her

Siroz, Siroz Nedir?, Sirozun Nedenleri Nelerdir?, Sirozun Belirtileri Nelerdir?, Sirozun Tedavisi

    Siroz Siroz Nedir? Siroz; Karacier fonksiyonlar覺n覺n kayb覺 ile sonuçlanan ve normalde karacierde bulunana lobül ilevsel birimlerinin sertleme ile nebdeleme, geri dönüümsüz olarak fibrozis dokusunun ald覺覺 patolojik durumdur. Fakat bu terim genellikle kronik akcier iltihab覺 için kullan覺lmaktad覺r. En yayg覺n nedenleri alkol, kronik virüs hepatitleri, otoimmün hastal覺klar ve metabolizma hastal覺klar覺d覺r. Siroz Hastal覺覺n覺n Nedenleri Nelerdir? Siroz

Vajinismus, Vajinismus Nedir?, Vajinismus Belirtileri, Vajinismus Nedenleri, Vajinismus Tedavisi

    VAJ襤N襤SMUS   Vajinismus, kad覺n覺n tamamen idaresi d覺覺nda istemsiz, elinde olmadan kas覺lmas覺, cinsel ilikiye girememesi durumudur. Ön sevimede problem yaamayan kad覺n覺n, cinsel iliki s覺ras覺nda panik,  korku, titreme ve kas覺lma nedeniyle birleememesidir. Cinsel birleme an覺 geldiinde kad覺nlar覺n istemsiz kas覺lmas覺 sonucunda, penisin vajina içine girememesi ya da, ar覺l覺, zor bir ekilde  girmesiyle ortaya ç覺kan cinsel bir problemdir. Kad覺n覺n, iliki

Tirnak Batmas覺, Tirnak Batmas覺 Nedenleri, Tirnak Batmas覺 Tedavisi

    TIRNAK BATMASI   T覺rnak batmas覺, daha çok erikinlerde ortaya ç覺kan ve  t覺rna覺n kendisiyle,  onu korumakla görevi olan cildin aras覺ndaki ilikinin bozulmas覺na verilen isimdir. T覺rnak batmas覺nda ortaya ç覺kan tabloda;  t覺rna覺n yap覺s覺ndan kaynaklanan baz覺 bozukluklar覺n, t覺rna覺n yanl覺 büyümesine yol açmas覺, yani t覺rna覺n cilde doru yönlenmesi durumudur. Kiinin yürümesini engelleyerek, yaam kalitesini düürebilmektedir. Genellikle ayak parmaklarda ve  daha çok ba

Su i癟ei, Su i癟ei Nedir, Su i癟ei Belirtileri, Su i癟ei Tedavisi

      SU Ç襤ÇE襤   Su çiçei (Varisella), genellikle çocukluk ça覺nda ortaya ç覺kmakla birlikte, a覺r belirtilere yol açmayan viral kökenli bir bula覺c覺 hastal覺kt覺r. Varicella-Zoster virüsü nedeniyle vücutta k覺rm覺z覺 döküntülerle seyreden ka覺nt覺, yorgunluk ve atele kendini belli eder. Hastal覺覺n kendini tan覺mlamas覺 döküntüyle olur. Su çiçei rahats覺zl覺覺nda döküntü; özellikle saçl覺 deride ve yüzde balayarak tüm vücuda yay覺l覺r.

Souk Alginlii, Souk Alginlii Belirtileri Nelerdir, Souk Alginlii Nedenleri, Souk Alginlii Tedavisi

    SOUK ALGINLII   Souk alg覺nl覺覺, üst yolunum yolu denilen akcier, burun ve a覺z aras覺nda kalan anatomik bölgenin viral enfeksiyonudur. Virüslerden oluan mikrobik bir enfeksiyondur ve bula覺c覺d覺r. Genellikle k覺覺n daha çok görülür. Hava üzerinde as覺l覺 kalan, küçük damlac覺klar yoluyla bula覺r. Bu enfeksiyon esnas覺nda oluan ikayetler nedeniyle, atmosfere saç覺lan virüslerin kiiden kiiye geçmesidir. Dier üst

Ses K覺s覺kl覺覺, Ses K覺s覺kl覺覺 Nedenleri, Ses K覺s覺kl覺覺 Tedavisi

    SES KISIKLII   Ses k覺s覺kl覺覺, ses bozukluunun en s覺k rastlanan belirtisidir. Kiinin; ya覺na ve cinsine uygun yap覺da üretemedii ve al覺覺lm覺 olan sesinde,  ortaya ç覺kan karakter deiikliine denilir. Ses k覺s覺kl覺覺, ses tonunda ve sesin gücünde oluan anormal deiiklikleri ifade eder. Her ya döneminin sorunudur. Sesin k覺s覺lmas覺 durumunda  ses; f覺s覺lt覺l覺, kaba, çatall覺 ve zorlanm覺 olarak duyulur. Ses

Saman Nezlesi, Saman Nezlesi Nedenleri, Saman Nezlesi Belirtileri, Saman Nezlesinde Tan覺, Saman Nezlesi Tedavisi

      Saman nezlesi ( Alerjik rinit), Saman nezlesi burunda alerjenlerle ortaya ç覺kan bir burun mukozas覺 iltihab覺d覺r. Bazen hap覺rma ataklar覺yla üst üste gelen, burun ka覺nt覺s覺, burun ak覺nt覺s覺, geniz ve damak ka覺nt覺s覺yla karakterize olan  kimi zaman sadece baz覺 mevsimlerde, kimi zaman tüm mevsimlerde y覺l boyunca  görülen bir alerjik hastal覺kt覺r. Atopik denilen alerjiye yatk覺n olan kiilerde görülür. Saman

Sa癟 K覺ran, Sa癟 K覺ran Nedir?, Sa癟 K覺ran覺n Nedenleri, Sa癟 K覺ran覺n Tedavisi

     Saç K覺ran Saç K覺ran Nedir? Saç k覺ran bir ba覺覺kl覺k sistemi rahats覺zl覺覺d覺r. Ba覺覺kl覺k sistemi hastal覺klar覺nda nedeni belli olmayan bir sebepten dolay覺 ba覺覺kl覺k kendi hücrelerin yabanc覺 alg覺lad覺覺ndan dolay覺 kendi hücreleriyle sava覺r. Bu durumun sonucunda k覺l kökleri etraf覺nda bulunan lenfosit denilen hücreler sitokin adl覺 kimyasallar覺 salg覺lamaya balar. Bu durumda da saçlarda dökülmeler olur. Bu hastal覺k saçl覺

Romatizma, Romatizma Nedir?, Romatizman覺n Belirtileri, Romatizmadan Nas覺l Korunur, Romatizma Tedavisi

    Romatizma Romatizma, vücudumuzun hareketini salayan iskelet ve kas sistemimizde ar覺, hareket s覺n覺rlamas覺 ve ilie yol açan iç organlar覺m覺zda çeitli rahats覺zl覺klara sebep olan hastal覺klara denir. Kad覺nlarda fazla görünse de erkeklerde de görülen türleri vard覺r. Ya ilerledikçe görülme ihtimali de artmaktad覺r. Çocuklarda ise genellikle 1 ile 3 ve 9 ile 12 yalar覺nda balamaktad覺r. Ate, ar覺,

Otizm, Otizm Nedir?, Otizm’in Belirtileri, Otizm Tedavisi

    OT襤ZM   Otizm, yaam覺n ilk üç y覺l覺nda fark edilen ciddi bir geliim bozukluudur. Ömür boyu süren ve sosyal etkileim ve iletiime zarar veren bir hastal覺kt覺r. Beynin yap覺s覺n覺 ve ileyiini etkileyen sinir sistemindeki sorunlardan kaynakland覺覺 düünülmektedir. Genellikle ebeveynler, çocuklar覺n覺n yaam覺n覺n ilk iki y覺l覺nda fark ederler.  Çaresi olmayan bir hastal覺kt覺r ve kal覺t覺msal kökenlidir.  Otizmli çocuklar覺n, d覺 görünümleri

online destek