drupal hit counter
Bitkisel Tedavi
x

Bitkisel Tedavi

Zat羹rre, Zat羹rre Belirtileri, Zat羹rre Tedavisi

  ZATÜRRE Bir dier ad覺 Pnömoni olan  zatürre hastal覺覺 çok a覺r seyreden ve kiiyi ölüme kadar götürebilen bakteri virüs veya parazit kökenli bir akcier hastal覺覺d覺r. Oldukça a覺r seyreden zatürre çocuklarda ve yal覺larda bal覺ca ölüm sebebi olabilmektedir. Akcierlerin hava kesecikleri olan alveolleri felç eden zatürre akcier iltihab覺 ile nefes almay覺 zorlat覺rmakta ve ileri seviyede vereme dönümektedir.

Varikosel, Varikosel Belirtileri Nelerdir?, Varikosel Tan覺s覺 Nas覺l Konulur?, Varikosel Tedavisi

  VAR襤KOSEL Varikosel; spermatik kord venlerinin esnekliini kaybetmesi olay覺d覺r. Erkeklerde testislerin kan ak覺覺n覺 salayan damarlar ve sperm ta覺yan kanal esnekliini kaybeder. Erkeklerde k覺s覺rl覺覺n bal覺ca nedeni olarak kabul edilen Varikosel ultrasonografi ile deil elle muayene edilmeli ve cerrahi müdahaleden uzak durulmal覺d覺r. Gerekli görüldüünde baar覺 ans覺 yüzde 99 oran覺na varan mikrocerrahi operasyonlar yap覺labilir. Erkeklerde k覺s覺rl覺覺n en büyük

Sedef Hastal覺覺, Sedef hastal覺覺 Bula覺c覺 m覺d覺r?, Sedef Tedavi Edilmezse Ne Olur?, Sedef Hastal覺覺n覺 Tetikleyen Fakt繹rler Nelerdir?, Sedef Hastal覺覺n覺 Tetikleyen Fakt繹rler Nelerdir?, Sedef Hastal覺覺n覺 Tetikleyen Fakt繹rler Nelerdir?

SEDEF HASTALII Sedef hastal覺覺 bir deri hastal覺覺d覺r. Sedef renginde kabuklanmayla sonuçlanan bu hastal覺a yakalananlar覺n derileri birkaç gün süreyle kendini yenilerse de deri üstünde ölü tabaka artacakt覺r. T覺p Biliminin gelimesi ile tedavisi son derece kolay olan sedef hastal覺覺 her 100 kiiden ikisinde görülen bir hastal覺kt覺r. Sedef hastal覺覺 Bula覺c覺 m覺d覺r? Sedef hastal覺覺 bula覺c覺 deildir. Fakat ailede bu

Ya Bezesi, Ya Bezeleri Nerelerde Oluur?, Ya Bezesi Tedavisi

  YA BEZES襤 襤yi huylu kistler olan ve lipom ad覺 verilen ya bezeleri iyi huylu olmalar覺 sebebiyle hayati bir risk ta覺mazlar ama görsel olarak çirkin bir görünüme neden olduklar覺 için operasyonla al覺nabilirler. Cildin alt覺nda yava yava biriken ya hücreleri sert olmayan bir kist olutururlar. Bu kistler parmakla dokunulduunda hareket ederler. Ya Bezeleri Nerelerde Oluur? S覺rt

Beyin T羹m繹r羹 Belirtileri Nelerdir?, Metastaz Nedir?, Meningiom Nedir?

BEY襤N TÜMÖRÜ Oldukça tehlikeli olan beyin tümörleri çoalarak büyür ve beyne bask覺 yapmaya balar. Kafatas覺n覺n içinde büyümeye balayan beyin tümörü h覺zla büyürken kafatas覺 ile beyin aras覺nda yay覺larak bulunduu bölgede beyine bask覺 yapmaya balar. Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir? Beyin Tümörünün en önemli belirtileri kusma-iddetli ba ar覺lar覺- felç-bayg覺nl覺k-kiilik-davran覺 bozukluklar覺/istikrars覺z davran覺lard覺r. Bu belirtilerden biri veya birkaç覺 ayn覺 kiide

Lenf Kanseri, Lenf Sistemi Nelerden Oluur?, Lenf Kanseri Nedir?

  LENF KANSER襤 Lenf Sitemi: Lenf damarlar覺 lenf düümleri ve lenf s覺v覺s覺ndan meydana gelen Lenf Sistemi solumun hareketleri ve kas bas覺nc覺 ile vücut içinde hareket kabiliyeti kazan覺r. Vücudumuzun bir savunma sistemi olan Lenf Sistemi vücuda zarar veren veya vücuttan at覺lmas覺 gereken her türlü mikrobu vücuttan atar. Böylesine çok önemli bir görevi olan Lenf sisteminin tek görevi

Kan p覺ht覺lamas覺

  KAN PIHTILAMASI Yaralanma-kaza durumlar覺nda kan damarlar覺nda meydana gelen y覺rt覺lma ezilme çizilme  gibi durumlarda kan覺n oluan hasarl覺 bölgeden d覺ar覺 s覺z覺p ziyan olmas覺n覺 engellemek için vücudun kendine has koruma sisteminin devreye girmesi ile hasar görülen noktaya Trombositlerin ( Kan Pulcuklar覺) ak覺n etmesi ve hasarl覺 bölgeyi kuatmas覺 ile biten kanama durdurma ilemine p覺ht覺lama-kan p覺ht覺lamas覺 denir. Vücudumuzda yetikin

Trombosit, Trombosit D羹羹kl羹羹n羹n Sebepleri Nelerdir?, Trombosit Y羹ksekliinin sebepleri Nelerdir?

  TROMBOS襤T Trombosit; kan覺n p覺ht覺lamas覺n覺 salayan en önemli hücrelerdir. Kan s覺v覺s覺 içindeki en küçük hücresel elemanlar olan Trombositler ayn覺 zamanda kan pulcuklar覺 olarak da isimlendirilirler. Milimetreküp ba覺na 300 bine yak覺n say覺lar覺 olan Trombositler en fazla 10 gün boyunca yaayabilmektedirler. Bütün görevleri hasar meydan gelen damarlarda p覺ht覺 oluturmak ve kan覺n hasarl覺 bölgeden s覺zmas覺na ve ziyan olmas覺na

Kemik Erimesi, Kemik Erimesinin Belirtileri, Kemik Erimesi Tedavisi

Kemik Erimesi;  Osteoporoz veya bir baka tan覺mla  Kemik erimesi, kemik metabolizmas覺nda meydana gelen herhangi bir düzensizlik sonucu  kemiklerde var olan protein örgüsü  seyrelir. Bu nedenle  iskelette ortaya ç覺kan ve kemiklerin çok kolayca k覺r覺lmas覺na neden olan Osteoporoz önemli bir hastal覺kt覺r. Kemik Erimesinin Belirtileri :  Kemik erimesinde en önemli belirti kemikte belirgin bir oranda azalar mineral younluudur. Azalan mineral younluu kemiklerin son derece

Kans覺zl覺k, Kans覺zl覺k Belirtileri, Kans覺zl覺k Tedavisi

  Kans覺zl覺k; kan rahats覺zl覺覺 demektir. Kan覺 meydana getiren Alyuvarlar覺n kanda yeterli seviyede olmamas覺 kans覺zl覺k hastal覺覺 olarak adland覺r覺l覺r. Kans覺zl覺k Belirtileri  genel olarak  hiçbir aktivitede bulunulmad覺覺 halde a覺r覺 yorgunluk, kalp çarp覺nt覺s覺, midede bulant覺, vücudun normalden daha souk bir 覺s覺da 覺srar etmesi  ve bir noktaya odaklanamama genelkans覺zl覺k belirtileri  olarak kar覺m覺za ç覺kmaktad覺r. Kans覺zl覺k Tek Bir Tür Müdür? Kans覺zl覺k hastal覺覺 (anemi)  geçici

T羹berk羹loz Nedir?, T羹berk羹loz Hastal覺覺n覺n Belirtileri Nelerdir?, T羹berk羹loz Nas覺l Tedavi Edilir?, Veremden Korunma Yollar覺 Nelerdir?

  Tüberküloz Nedir? Tüberküloz bula覺c覺 bir hastal覺kt覺r. %80 oran覺nda akcierlerde olmak üzere tüm organlarda görülebilmektedir. Yetersiz tedavi ya da tedavi edilmeyen hastalarda ölüm ile sonuçlanabilir. Günümüzdeki modern tedavi ile tüberküloz hastalar覺nda tamamen iyileme salanabilmektedir. Tüberküloz hastal覺覺, vücudumuza giren tüberküloz mikroplar覺 çeitli sebepler ile aktifleerek çoalmaya balarsa hastal覺k ortaya ç覺kar. Tüberküloz Hastal覺覺n覺n Belirtileri Nelerdir? Ate Gece

Koah Hastal覺覺 Nedir?, Koah Hastal覺覺n覺n Nedenleri Nelerdir?, Koah Hastal覺覺n覺n Belirtileri Nelerdir?, Koah Hastal覺覺n覺n T羹rleri Nelerdir?, Koah Hastal覺覺n覺n V羹cuda Ne Gibi Etkileri Olmaktad覺r?, Koah Bula覺c覺 Bir Hastal覺k M覺d覺r?, Koah Hastal覺覺n覺n Tedavisi

  Koah Hastal覺覺 Nedir? K覺sa ad覺 KOAH olan hastal覺覺n aç覺l覺m覺 “Kronik Obstruktif Akcier Hastal覺覺” d覺r. Koah bir akcier hastal覺覺d覺r. Koah’ daki “k” harfi kronik veya sürekli olan, “O” harfi obstrüktif yani t覺kan覺kl覺k oluturan, “A” harfi akcieri etkileyen, “H” harfi ise hastal覺k olduu anlam覺na gelmektedir. Koah hastal覺覺, kronik broniti kapsayan ve anfizem, akcierlere ç覺kan ve giren havay覺 nefes darl覺覺na

online destek