drupal hit counter
Bitkisel Tedavi
x

Bitkisel Tedavi

Siil, verruca, Siiller vulgaris veya human papillomavir羹s infeksiyonu

  Siil, verruca parmak siili ve genital siilin resmi (condylomata acuminata) Siil iyi huylu deri deiimleri olup, bunun 100?e yak覺n t羹r羹 vard覺r ve bu rahats覺zl覺klarahuman papilloma vir羹sleri (HPV) sebep olur. Human papilloma vir羹slerine k覺saca papilloma vir羹sleride denir Bu vir羹slerin h羹cre zar覺 yoktur ve 50 nm (nanometre) b羹y羹kl羹羹nde olup insan h羹resinin 癟ekirdeine yerleirler ve derinin yap覺s覺n

S覺tma, malaria, malarya hayati tehlikeye sahip olan bir enfeksiyondur

  S覺tma, malaria, malarya: resimde anofel sivrisinei ve parazitli alyuvarlar S覺tma hayati tehlikeye sahip olan bir enfeksiyondur, bu enfeksiyona anofel ad覺 ile an覺lan sivrisineklerin ta覺d覺覺 tek h羹creli parazit olan plsmodium sebep olur. S覺tma tropik ve subtropik b繹lgelerde yaayan insanlar i癟in en b羹y羹k tehlikelerden biridir. D羹nya Sal覺k Tekilat覺na g繹re y覺lda 300 milyon insan s覺tmaya yakalanmakta ve

Romatizma, artit,eklem iltihaplanmas覺, artroz, eklem defomasyonu ve kire癟lenme

  Romatizma: Romatizma deyince halk aras覺nda kemik ve eklem ar覺lar覺 anla覺lmaktad覺r. Bunedenle sadece romatizmal覺 artriti (eklem iltihaplanmas覺 ) deil, ayn覺 zamanda artroz (eklem y覺pranmas覺 veya bozulmas覺 ), gut hastal覺覺, fibromiyalji (yumak doku romatizmas覺 ) ve ateli romatizmal覺 ar覺larda romatizmadan say覺lmaktad覺r. T覺pta ise romatizma deyince sadece kemik ve eklem iltihaplanmas覺 bu katagoriye dahil edilmektedir.Bunlar ise romatizmal覺

Rahim ve yumurtal覺k rahats覺zl覺klar覺

  Rahim ve yumurtal覺k rahats覺zl覺klar覺: Rahim (uterus) takriben armut eklinde ve b羹y羹kl羹羹ndedir. Rahmin dar olan uc k覺sm覺na rahim az覺 denir ve vajinya a癟覺l覺r. Bu organ ayn覺 oranda kuvvetteki duvar kaslar覺ndan oluur ve i癟 k覺sm覺na rahim mukozas覺 (endometrium) denir. Rahmin 繹n羹nde mesane arkas覺nda kal覺n ba覺rsak bulunur. Rahim ve yumurtal覺k rahats覺zl覺klar覺 ve t羹rleri oldukca farkl覺 ve 癟eitli

Retinopati, retinopathy eker hastal覺覺

    Retinopati, retinopathy Retinopati deyince genelikle diabettik retinopati akla gelir, yani eker hastal覺覺 sebebi ile ortaya 癟覺kan retina deiimleri anla覺l覺r. Retinada (retina cams覺 cismi saran balon gibi bir tabakad覺r.) g繹r羹len dier 繹nemli rahats覺zl覺klarsa retinan覺n 癟繹z羹lmesi, retina damar覺nda g繹r羹len 癟atlama nedeniyle kanama veya s覺v覺 s覺zmas覺 vede retina sinirlerindeki anormalikleri sayabiliriz. Almanyada eker hastal覺覺 y覺lda 6000

Uyuz, Ka覺nt覺, cilt bak覺m覺

Ka覺nt覺: Ka覺nt覺 ho olmayan bir durumdur ve kiiye 覺zd覺rapl覺 bir ac覺 verir. Kronik ka覺nt覺 rahats覺zl覺覺 olanlar ka覺nmamay覺 ne kadar isteselerde bunu 繹nleyemezler ve ka覺nmak zorunda kal覺rlar. Genelikle deride ka覺nt覺 g繹r羹l羹r ve bazende g繹z mukazasa覺 ve makat veya cinsel organlarda ka覺nt覺 olbilir. Ka覺nt覺ya bakteri, vir羹s ve mantarlar veyabunlar覺n oluturduu koloni kompleksi enfeksiyona sebep olur ve buda

Uyku rahats覺zl覺klar覺, Uyku Bozukluu

Uyku rahats覺zl覺klar覺: Uyku rahats覺zl覺klar覺n覺n farkl覺 sebepleri vard覺r. Bu nedenle uyku rahats覺zl覺覺 癟ekenlerin iyice muayene olup nedeninin bilinmesi gerekir, 癟羹nk羹 g羹n羹m羹zde 90 t羹r uyku rahaz覺l覺覺n覺n olduu bilinmektedir. Bu rahats覺zl覺klar覺 iki 繹nemli grupta toplamak m羹mk羹nd羹r. 1-) Uykuya dalamama ve s覺k s覺k uyanma (insomnia) 2-) Uyku ile birlikte ortaya 癟覺kan rahats覺zl覺klar (parasomnia) Bu rahats覺zl覺klar覺n bir 癟ok sebebi olabilir

lseratif Kolit, Kal覺n ba覺rsak 羹lseri

lseratif Kolit lseratif kolit kronik ve peryodik olarak a覺rlaan kal覺n ba覺rsak iltihapalanmas覺d覺r. Kal覺n ba覺rsak mukazas覺n覺n genelikle y羹zeyi iltihapalan覺r ve 羹lsere (yara) d繹n羹羹r ve hafif kanamal覺 ekilde kendini beli eder. Hastal覺覺n tipik belirtisi kanl覺 feces, ishal ve kar覺n ar覺s覺d覺r. LSERAT襤F KOL襤T RAHATSIZLIINA KARI B襤TK襤SEL DESTEK 襤襤N TIKLAYIN. lseratif kolit Morbus krohn hastal覺覺na 癟ok benzer ve bir

Variz, varikosis, varicose, toplar damarlar覺n a癟覺lmas覺, yani genilemesi

Variz, varikosis, varicose: Almanyan覺n 80 milyon n羹fusu olup bunun 10 milyonunda variz poblemi vard覺r. Bunlardan 6 milyonu ise tedavi olmak zorundad覺r. Hatta bunlardan 1 milyonunun durumu 癟ok a覺r olup bald覺r 羹lserine yakalanm覺lard覺r.Variz kad覺nlarda erkeklere g繹re daha 癟ok g繹r羹l羹r. Variz venlerin (toplar damarlar覺n) a癟覺lmas覺, yani genilemesi, uzamas覺 ve sarkmas覺 ile ortaya 癟覺kan bir durumdur ve genelikle

Vitiligo, beyaz leke hastal覺覺

    Vitiligo, beyaz leke hastal覺覺 Vitiligo?ya beyaz leke hastal覺覺da denir ve bu hastal覺kgenelikle end羹stri 羹lkelerindedaha 癟ok g繹r羹lmektedir. Takriben Almanyada insanlar覺n % 1-2?de g繹r羹lmektedir ve buda takriben bir milyon insan vitiligo hastas覺 demektir. Bu hastal覺a halkaras覺nda pigment bozukluuda denmektedir, fakat bu pigment buzukluu deildir. Melanin ismi ile an覺lan pigmenti 羹reten melanosit (melanocyte) h羹crelerinin tahrip olmas覺

Vertigo, ba d繹nmesi, denge kay覺b覺, dengesizlik

BA DNMES襤 VE DENGES襤ZL襤K (VERT襤GO) Ba D繹nmesi Nedir: Ba d繹nmesi diyince hastan覺n dengesini salamadaki her t羹rl羹 problem anla覺l覺r. Bu durum hastay覺 yataa d羹羹r羹p g繹zlerini dahi a癟amayaca覺 iddetten, sadece zaman zaman bir kayma hissine kadar deiebilir. Hatta sadece bir g繹z kararmas覺 eklinde ortaya 癟覺kabilir. T覺p dilinde genel olarak vertigo ad覺 verilir. Denge Nas覺l Salan覺r: Dengenin salanmas覺

Yorgunluk, Akut ve Kronik yorgunluk

Yorgunluk: Yorgunluun akut ve kronik olmak 羹yere iki t羹r羹 mevcuttur. Akut yorgunluk herkeste g繹r羹lebilir ve bunun as覺l sebebi uykusuzluk veya a覺r覺 癟al覺ma olabilir. Yorgunluu tarifetmek oldukca zordur, 癟羹nk羹 her insanda baka t羹rl羹 bu rahat覺s覺zl覺k ortaya 癟覺kar. ayet yorgunluun sebebi baz覺 hastal覺klarsa, bu rahats覺zl覺klar iyice arat覺r覺l覺p doru tehis komak gerekir. Kronik yorgunlua mantarlar, vir羹sler, bakteriler veya

online destek